تحلیل آزمون 8 مهر مقطع پنجم دبستان

.

تحلیل آزمون 8 مهر مقطع پنجم دبستان

دوستان خوب درس‌خوان، سلام!

آزمون 8 مهرماه، يک آزمون دوره بود و هر چه در تابستان درس خوانده بوديد، با شرکت در اين آزمون جمع‌بندي شد؛ اميدواريم از درس‌ خواندن خود در تابستان راضي بوده باشيد و از هم‌اکنون براي امسال برنامه‌ريزي کنيد که سرِ کلاس خوب گوش دهيد، خوب درس بخوانيد و خوب تمرين حل کنيد تا در پايان سال، درس‌ها را خوبِ خوب ياد گرفته باشيد…

 

آزمون 8 مهرماه، چگونه بود؟

 

اين آزمون، آزمون تعيين سطح بود؛ کارنامه‌ي اين آزمون به شما و پدر و مادرتان نشان مي‌دهد که وضعيّت تحصيلي شما چگونه است؛ کدام درس‌ها را خوب بلد هستيد و کدام درس‌ها را بايد بيش‌تر و بهتر بخوانيد و دوره کنيد.

 

درصدهاي پاسخ‌گويي در گروه پنجم دبستان (عادي)

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي (نگاه به گذشته)

%60

%53

علوم (نگاه به گذشته)

%60

%54

بخوانيم و بنويسيم (نگاه به گذشته)

%65

%58

رياضي (نگاه به آينده)

%40

%40

علوم (نگاه به آينده)

%50

%54

بخوانيم و بنويسيم (نگاه به آينده)

%60

%49

 

نگاه به گذشته

در اين قسمت، به‌نظر مي‌رسد که سؤال‌هاي همه‌ي درس‌ها، کمي سخت‌تر از آن‌چه فکر مي‌کرديم، بوده است؛ البته حجم درس‌ها در اين آزمون، زياد بود و شايد برخي از شما دانش‌آموزان نتوانستيد همه‌ي درس‌هاي اين آزمون را دوره کنيد. به‌هر حال چون درس‌هاي دوره‌ي دبستان، همگي به‌هم مربوط هستند، شما بايد درس‌هاي سال قبل خود را هم خوب به‌ياد داشته باشيد.

 

چه کار کنيم؟

درس‌هايي را که درصدهاي بهتري دارند، انتخاب کنيد؛ ببينيد چه‌طور آن‌ها را خوانده‌ايد که نسبت به بقيّه‌ي درس‌ها، آن‌ها را بهتر بلد هستيد. اگر همان کارها و روش‌ها را براي ساير درس‌ها هم انجام دهيد، مطمئن باشيد که درصد‌هاي همه‌ي درس‌هايتان، رشد خواهد کرد.

 

نگاه به آينده

تحلیل آزمون 8 مهر مقطع پنجم دبستاننمودار پيشروي آزمون 8 مهرماه: 

 
 
 اين نمودار شامل درس‌هاي نيم‌سال اوّل کلاس پنجم شما است و نشان مي‌دهد که درس‌هاي نيم‌سال اوّل کلاس پنجم شما،‌ به 5 قسمت تقسيم شده است؛ عددهاي درون خانه‌هاي نمودار هم نشان مي‌دهند که از هر کدام از اين 5 قسمت، در اين آزمون، چند سؤال آورده شده بود.

 

دانش‌آموزان عزيز، همان‌طور که در نمودار بالا مي‌بينيد، در اين آزمون بيش‌تر سؤال‌ها از قسمت‌هاي اوّليّه‌ي نيم‌سال اوّل کلاس پنجم شما آورده شده است؛ از آن‌جايي که در آزمون‌هاي تابستان چند بار ديگر هم از اين درس‌ها، سؤال آورده شده بود، شما اين درس‌ها را خوب خوانده‌ايد؛ بنابراين توانسته‌ايد درس‌ها را خوب پاسخ دهيد و درصدهاي پاسخ‌دهي شما، مشابه درصدهاي پيش‌بيني شده توسّط کانون است.

امّا درس بخوانيم و بنويسيم در اين قسمت، کمي سخت‌ بوده است. بايد حواستان باشد که براي پاسخ‌ دادن به سؤال‌هاي بخوانيم و بنويسيم در آزمون‌هاي بعدي، حتماً سرِ کلاس، خوب گوش دهيد؛ ضمناً کتاب کار بخوانيم و بنويسيم (نويسنده‌ي کوچک) پنجم دبستان کانون را تهيّه کنيد و از آن تمرين حل کنيد. ما هم از معلّمان عزيز قول مي‌گيريم که سؤال‌هاي اين درس را کمي ساده‌تر طرّاحي کنند. ضمناً در درس بخوانيم و بنويسيم، انجام کارهاي زير هم به ياد گرفتن شما کمک مي‌کند:

1)  از کلمه‌هاي جديد و سخت هر درس، يک فهرست تهيّه کنيد و هر روز آن‌ها را مرور کنيد.

2) معني‌هاي مختلف يک کلمه را حفظ کنيد و ياد بگيريد که هر کدام از معني‌ها، در چه جور جمله‌ها   و متن‌هايي استفاده مي‌شوند.

3) از کلمه‌هاي هم‌خانواده و متضاد هر درس، يک ليست تهيّه و قبل از هر امتحاني، ليست را دوره کنيد.

4) از پسوند‌ها و پيشوندهاي هر درس، يک ليست تهيّه و قبل از هر امتحاني، ليست را دوره کنيد.

 

تحلیل آزمون 8 مهر مقطع پنجم دبستاندرصدهاي پاسخ‌گويي در گروه پنجم دبستان (تيزهوشان)

 

نام درس

پيش‌بيني کانون

ميانگين درصدهاي شما

رياضي (نگاه به گذشته)

%60

%61

علوم (نگاه به گذشته)

%60

%74

بخوانيم و بنويسيم (نگاه به گذشته)

%65

%68

رياضي (نگاه به آينده)

%40

%45

علوم (نگاه به آينده)

%50

%53

بخوانيم و بنويسيم (نگاه به آينده)

%60

%54

 

نگاه به گذشته

سؤال‌هاي اين قسمت براي شما، راحت‌تر از پيش‌بيني کانون بوده است؛ اين مسئله، سه دليل دارد:

1)      شما در تابستان، خيلي خوب درس خوانده بوديد.

2)      شما درس‌هاي سال قبل را به‌خوبي به ياد داريد.

3)      سؤال‌هاي کانون، کمي ساده‌ طرح شده‌اند.

به‌هر حال، ما از آزمون بعد سؤال‌ها را سخت‌تر طرح خواهيم کرد و اميدواريم که هم‌چنان خوب درس بخوانيد تا بتوانيد همه‌ي سؤال‌هاي آزمون را به‌خوبي جواب دهيد.

 

نگاه به آينده

در اين قسمت، درصدهاي شما در دو درس رياضي و علوم، مشابه آن‌ چيزي است که ما پيش‌بيني مي‌کرديم. امّا سؤال‌هاي درس بخوانيم و بنويسيم کمي سخت‌تر بوده است.

 

لطفاً متن قسمت نگاه به آينده‌ي گروه پنجم عادي را بخوانيد.

 

 

راستي، مدرسه چه‌طور است؟

کلاس جديد؟ دوستان جديد؟

خوش بگذرد…

 

منبع :