80 هزار دانش‌آموز از نمایشگاه کتاب یک‌روزه بازدید می‌کنند

مدیرکل فزهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش از بازدید 80 هزار نفری دانش‌آموزان از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب خبر داد.

80 هزار دانش‌آموز از نمایشگاه کتاب  یک‌روزه بازدید می‌کنند

 مدیرکل فزهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش از بازدید 80 هزار نفری دانش‌آموزان از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب خبر داد.

علی رمضانی در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای حضور دانش‌آموزان در نمایشگاه کتاب با بیان اینکه دانش‌آموزان در قالب اردوهای بازدیدی یک‌روزه از تمام دوره های تحصیلی در نمایشگاه کتاب حضور خواهند داشت، گفت: در کنار دانش‌آموزان، 4 هزار نفر از فرهنگیان نیز هدایت دانش‌آموزان را بر عهده دارند.

به گفته او، دانش‌آموزان به تفکیک دختر و پسر از 1500 مدرسه تهران و شهرستان‌های استان تهران در نمایشگاه حاضر می‌شوند.

رمضانی با اینکه امسال بُن کتاب بین دانش‌آموزان توزیع نمی‌شود و به جای آن کتابخانه‌های مدارس تجهیز می‌شود، ادامه داد: همزمان با برپایی نمایشگاه کتاب، برای دومین سال با مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از محل انتخاب کتاب توسط مدارس از نمایشگاه، کتابخانه‌های 1500 آموزشگاه تجهیز می‌شود؛ البته مشابه این طرح، 1500 کتابخانه سال گذشته تجهیز شد.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: با مشارکت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و معاونت پرورشی آموزش و پرورش طی دو سال، 3 هزار آموزشگاه تجهیز می‌شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم امسال با حضور جمع عظیم دانش‌آموزان و فرهنگیان شاهد شور و نشاط در نمایشگاه کتاب و با تجهیز کتابخانه‌های مدارس شاهد افزایش سرانه مطالعه در میان جوانان ونوجوانان باشیم.

منبع :