خلاصه دینی پیش دانشگاهی مختص آزمون 14 اردیبهشت

خلاصه دینی پیش دانشگاهی مختص آزمون 14 اردیبهشت به قلم رتبه برترها

خلاصه دینی پیش دانشگاهی مختص آزمون 14 اردیبهشت


خلاصه رتبه برترها

خلاصه ها همیشه برای نظم دادن به ذهن بسیار مطلوب می باشد . همچنین قبل از شروع به مطالعه مطالب و حل سوالات متعدد پیشنهاد می گردد که خلاصه ای از آن مطلب خوانده شود تا دید اولیه ی خوبی نسبت به آن به دست آورد . 

مطلب زیر نیز خلاصه ای از دینی پیش دانشگاهی است که در آزمون 14 اردیبهشت خواهد آمد  . 

حتما سعی کنید در وهله اول بعد از مطالعه هر مبحثی برای خود از آن مطلب خلاصه ای یادداشت کنید .

سپس از  خلاصه های رتبه های برتر سال های گذشته استفاده نمایید ، تا هم خلاصه نویسی را فرا گرفته باشید وهم کل مطالب را دوره کرده باشید . 
نویسنده : صدیقه محسن پور - دانشجوی مهندسی شیمی شریف

سوالات درسی در حد امکان همین جا پاسخ داده می شود .