هوشمندسازی 3 مدرسه در بندرعباس، سیریک و بندرلنگه در هرمزگان

از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی 3 مدرسه در بندرعباس، سیریک و بندرلنگه در استان هرمزگان هوشمندسازی شد.

هوشمندسازی 3 مدرسه در بندرعباس، سیریک و بندرلنگه در هرمزگان

از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی  3 کلاس در 3 مدرسه در بندرعباس، سیریک و بندرلنگه در استان هرمزگان هوشمندسازی شد.


این مدارس که در مقاطع مختلف فعالیت دارند، عبارتند از: دبستان 3 كلاسه روستاي پشت نخل دوآب از توابع شهرستان بندرلنگه، هنرستان خلیج فارس (قلم چی) سيريك و مدرسه 6 كلاسه روستاي جمال احمد از توابع شهرستان بندرعباس مرکز استان هرمزگان.

هزینه مجموع پروژه های هوشمندسازی در این کلاس ها، 108 میلیون ریال (10 میلیون و 800 هزار تومان) می باشد که از سوی بنیاد قلم چی پرداخت شده است.


هوشمندسازی 3 مدرسه در بندرعباس، سیریک و بندرلنگه در هرمزگان


هوشمندسازی 3 مدرسه در بندرعباس، سیریک و بندرلنگه در هرمزگان


هوشمندسازی 3 مدرسه در بندرعباس، سیریک و بندرلنگه در هرمزگان