تحلیل آزمون 7 بهمن - منحصرا زبان

.

تحلیل آزمون 7 بهمن - منحصرا زبان

بررسي و تحليل درس‌هاي‌منحصراً زبان در آزمون 7 بهمن

قابل توجه داوطلب‌هاي عزيز رياضي، تجربي و انساني که تمايل دارن در کنار رشته‌ي خودشون در رشته‌ي منحصراً زبان هم در کنکور سراسري شرکت کنن.براي شما شرايط ويژه‌اي داريم:

شما مي‌توانيد با ثبت‌نام در آزمون‌هاي مکمل منحصراً زبان به صورت اينترنتي با هزينه‌ي کم‌تر، روز آزمون سؤالات گروه منحصراً زبان رو دريافت کنين و بعد از ظهر همون روز به سؤالات گروه منحصراً زبان پاسخ بدين و کارنامه‌ي کشوري خودتونو از طريق اينترنت دريافت کنين.براي ثبت نام مي توانيد به قسمت صفحه شخصي خود يعني دريافت کارنامه در سايت مراجعه کنيد

سيستم دهدهي آزمون 7 بهمن منحصراً زبان

سطح دشواري سوال‌ها، در درس‌هاي مقطع منحصراً زبان در آزمون 7 بهمن به شرح زير است:

منحصراً زبان

در آزمون 7 بهمن کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

7

7000

8

7000

زبان تخصصي

5

6000

6

6000

4

5500

4

5500

2

5000

3

5000

در درس زبان تخصصي سطح دشواري سوال‌ها تقريباًدر تمامي ترازها دشوارتر از کنکور سراسري است.

منحصراً زبان

در آزمون 7 بهمن کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

7

7000

7

7000

ادبيات ويژه

3

6000

6

6000

3

5500

4

5500

2

5000

3

5000

در درس ادبيات ويژه سطح دشواري سؤال‌ها تقريباً در تمامي دشوارتر از کنکور سراسري است.

منحصراً زبان

در آزمون 7 بهمن کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

5

7000

7

7000

عربي ويژه

3

6000

4

6000

2

5500

3

5500

1

5000

2

5000

در درس عربي ويژه تقريباً در تمامي ترازها دشوارتر از کنکور سراسري است

منحصراً زبان 

در آزمون 7 بهمن کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

9

7000

9

7000

زبان ويژه

9

6000

8

6000

8

5500

6

5500

7

5000

5

5000

در درس زبان ويژه تقريباً در تمامي ترازها از کنکور سراسري ساده تر بوده است.

 

منبع :