خلاصه زیست پیش دانشگاهی مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه زیست پیش دانشگاهی مختص آزمون 31 فروردین به قلم رتبه برترها

خلاصه زیست پیش دانشگاهی مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه رتبه برترها

خلاصه ها همیشه برای نظم دادن به ذهن بسیار مطلوب می باشد . همچنین قبل از شروع به مطالعه مطالب و حل سوالات متعدد پیشنهاد می گردد که خلاصه ای از آن مطلب خوانده شود تا دید اولیه ی خوبی نسبت به آن به دست آورد . 

مطلب زیر نیز خلاصه ای از زیست پیش دانشگاهی است که در آزمون 31 فروردین خواهد آمد  . 

حتما سعی کنید در وهله اول بعد از مطالعه هر مبحثی برای خود از آن مطلب خلاصه ای یادداشت کنید .

سپس از  خلاصه های رتبه های برتر سال های گذشته استفاده نمایید ، تا هم خلاصه نویسی را فرا گرفته باشید وهم کل مطالب را دوره کرده باشید . 


نویسنده : بهاره اخوت - دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران

سوالات درسی در حد امکان همین جا پاسخ داده می شود .
خلاصه های مرتبط با این آزمون :

زیست پایه 


شیمی چهارم


کل عربی سوم


فیزیک سوم