تحلیل آزمون 23 دی - منحصرا زبان

.

تحلیل آزمون 23 دی - منحصرا زبان

بررسي و تحليل درس‌هاي‌منحصراً زبان در آزمون 23 دي

قابل توجه داوطلب‌هاي عزيز رياضي، تجربي و انساني که تمايل دارن در کنار رشته‌ي خودشون در رشته‌ي منحصراً زبان هم در کنکور سراسري شرکت کنن.براي شما شرايط ويژه‌اي داريم:

شما مي‌توانيد با ثبت‌نام در آزمون‌هاي مکمل منحصراً زبان به صورت اينترنتي با هزينه‌ي کم‌تر، روز آزمون سؤالات گروه منحصراً زبان رو دريافت کنين و بعد از ظهر همون روز به سؤالات گروه منحصراً زبان پاسخ بدين و کارنامه‌ي کشوري خودتونو از طريق اينترنت دريافت کنين.براي ثبت نام مي توانيد به قسمت صفحه شخصي خود يعني دريافت کارنامه در سايت مراجعه کنيد .

 

سيستم دهدهي آزمون 23 دي منحصراً زبان

 

سطح دشواري سوال‌ها، در درس‌هاي مقطع منحصراً زبان در آزمون 23 دي به شرح زير است:

منحصراً زبان

در آزمون 23 دي کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

6

7000

8

7000

زبان تخصصي

4

6000

6

6000

3

5500

4

5500

2

5000

3

5000

 

در درس زبان تخصصي سطح دشواري سوال‌ها تقريباًدر تمامي ترازها دشوارتر از کنکور سراسري است.

منحصراً زبان

در آزمون 23 دي کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

7

7000

7

7000

ادبيات ويژه

6

6000

6

6000

4

5500

4

5500

4

5000

3

5000

 

در درس ادبيات ويژه سطح دشواري سؤال‌ها تقريباً در تمامي ترازها مطابقت با کنکور سراسري است.

منحصراً زبان

در آزمون 23 دي کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

5

7000

7

7000

عربي ويژه

3

6000

4

6000

2

5500

3

5500

1

5000

2

5000

 

در درس عربي ويژه تقريباً در تمامي ترازها دشوارتر از کنکور سراسري است

منحصراً زبان 

در آزمون 23 دي کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

10

7000

9

7000

زبان ويژه

8

6000

8

6000

7

5500

6

5500

6

5000

5

5000

 

در درس زبان ويژه تقريباً در تمامي ترازها از کنکور سراسري ساده تر بوده است.

 


برنامه‌ي دروس عمومي و اختصاصي آزمون 7 بهمن رشته‌ي منحصراً زبان

 

گرامر (زبان تخصصي)

واژگان (زبان تخصصي)

 

 

 

سؤالات ضميمه، اجتناب از تکرار

 

 

 ـــ   بودجه‌بندي در کنکور سراسري 90

فصل دوم

بخش‌ ششم

(کتاب تخصصي کانون)

(Bridging the gap) unit (6)

(New Bridging the gap) readings (21-25)

مکالمه (زبان تخصصي)

ترتيب اجزاء جمله (زبان تخصصي)

فصل سوم

شماره‌ي21 تا28

(کتاب تخصصي کانون)

فصل چهارم

شماره‌ي 21 تا 28

(کتاب تخصصي کانون)

Cloze Test (زبان تخصصي)

درک مطلب (زبان تخصصي)

فصل پنجم

Cloze (4-6)

(کتاب تخصصي کانون)

فصل ششم

Passage (10,11)

(کتاب تخصصي کانون)

ادبيات (ويژه)

عربي (ويژه)

زبان عمومي (ويژه)

زبان فارسي3: مباحث کل کتاب

درس 1 تا پايان درس 24

صفحه‌ها‌‌ي 9 تا 181

 

 

 

8تست   بودجه‌بندي در کنکور سراسري 90

عربي 2 : مباحث کل کتاب

درس 1 تا پايان درس 10

صفحه‌هاي 1 تا 144

 

 

 

6تست   بودجه‌بندي در کنکور سراسري 90

TV or no TV?     The Value of Education

Memory                     The Olympic Games

جملات پيرو اسميه، ساختار be going to، کاربرد اسم مصدر و مصدر، افعال دوکلمه‌اي، حروف اضافه‌ي صفات و افعال و جملات نقل‌قول امري

زبان انگليسي 3: درس 1 تا پايان درس 4

صفحه‌‌ي 5 تا 65

4تست   بودجه‌بندي در کنکور سراسري 90

 

v در آزمون 7 بهمن داوطلبان منحصراً زبان که زبان انتخابي‌شان فرانسه يا آلماني است، علاوه بر پاسخ‌گويي به سؤالات عمومي فرانسه و آلماني بايد پاسخ‌گوي 70 سؤال تخصصي فرانسه و آلماني نيز باشند که مباحث اين سؤالات با مباحث زبان عمومي فرانسه و آلماني مطابقت دارد و تخصصي‌تر است.

 

 

منبع :