تحلیل آزمون 2 دی - منحصرا زبان

.

تحلیل آزمون 2 دی - منحصرا زبان

بررسي و تحليل درس‌هاي‌منحصراً زبان در آزمون 2 دي

قابل توجه داوطلب‌هاي عزيز رياضي، تجربي و انساني که تمايل دارن در کنار رشته‌ي خودشون در رشته‌ي منحصراً زبان هم در کنکور سراسري شرکت کنن.براي شما شرايط ويژه‌اي داريم:

شما مي‌توانيد با ثبت‌نام در آزمون‌هاي مکمل منحصراً زبان به صورت اينترنتي با هزينه‌ي کم‌تر، روز آزمون سؤالات گروه منحصراً زبان رو دريافت کنين و بعد از ظهر همون روز به سؤالات گروه منحصراً زبان پاسخ بدين و کارنامه‌ي کشوري خودتونو از طريق اينترنت دريافت کنين.براي ثبت نام مي توانيد به قسمت صفحه شخصي خود يعني دريافت کارنامه در سايت مراجعه کنيد

سيستم دهدهي آزمون 2 دي منحصراً زبان

سطح دشواري سوال‌ها، در درس‌هاي مقطع منحصراً زبان در آزمون 2 دي به شرح زير است:

منحصراً زبان

در آزمون 2 دي کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

7

7000

8

7000

زبان تخصصي

5

6000

6

6000

4

5500

4

5500

2

5000

3

5000

در درس زبان تخصصي سطح دشواري سوال‌ها تقريباًدر تمامي ترازها دشوارتر از کنکور سراسري است.

منحصراً زبان

در آزمون 2 دي کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

8

7000

7

7000

ادبيات ويژه

5

6000

6

6000

5

5500

4

5500

4

5000

3

5000

در درس ادبيات ويژه سطح دشواري سؤال‌ها تقريباً در تمامي ترازها ساده‌تر از کنکور سراسري است.

منحصراً زبان

در آزمون 2 دي کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

5

7000

7

7000

عربي ويژه

3

6000

4

6000

2

5500

3

5500

2

5000

2

5000

در درس عربي ويژه در تقريباً در تمامي ترازها دشوارتر از کنکور سراسري است

منحصراً زبان 

در آزمون 2 دي کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

10

7000

9

7000

زبان ويژه

9

6000

8

6000

8

5500

5

5500

7

5000

4

5000

در درس زبان ويژه تقريباً در تمامي ترازها از کنکور سراسري ساده تر بوده است.

 برنامه‌ي دروس عمومي و اختصاصي آزمون 23 دي رشته‌ي منحصراً زبان

زبان و ادبيات‌فارسي پيش‌دانشگاهي 1

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي 1

تحميديه و مناجات   ادبيات حماسي   ادبيات غنايي   ادبيات تعليمي

درس 1 تا پايان درس 16

صفحه‌ها‌ي 1 تا 81

 3تست   بودجه‌بندي در کنکور سراسري 90

خداي جهان و جهان

درس 1 تا پايان درس 6

صفحه‌ها‌ي 4 تا 89

 4تست   بودجه‌بندي در کنکور سراسري 90

زبان‌انگليسي پيش‌دانشگاهي 1

Why Exercise Is Important! How to Give a Good Speech Global Warming, Global Concern Earthquakes and How to Survive Them

ربط‌دهنده‌هاي دليل، زمان و شرط، مصدر بدون to، اسم مصدر، کوتاه کردن جملات پيرو وصفي، جملات پيرو قيدي علت، نتيجه و تشديدکننده‌ها

درس 1 تا پايان درس 4

صفحه‌ها‌ي 1 تا 42

 3تست   بودجه‌بندي در کنکور سراسري 90

گرامر (زبان تخصصي)

واژگان (زبان تخصصي)

مکالمه (زبان تخصصي)

مرور زمان‌ها، معلوم و مجهول، تطابق فعل و فاعل

 

 

 2تست   بودجه‌بندي در کنکور سراسري 90

فصل دوم

بخش‌هاي اول تا پنجم

(کتاب تخصصي کانون)

(Bridging the gap)  unit (1,2,3, 4 ,5)

(New Bridging the gap)  readings (1-20)

فصل سوم

شماره‌ي 9 تا 20

(کتاب تخصصي کانون)

ترتيب اجزاء جمله (زبان تخصصي)

Cloze Test (زبان تخصصي)

درک مطلب (زبان تخصصي)

فصل چهارم

شماره‌ي 9 تا 20

(کتاب تخصصي کانون)

فصل پنجم

Cloze (1-3)

(کتاب تخصصي کانون)

فصل ششم

Passage (1-9)

(کتاب تخصصي کانون)

ادبيات (ويژه)

عربي (ويژه)

زبان عمومي (ويژه)

زبان و ادبيات پيش‌دانشگاهي: دوره‌ي کل مباحث نيم‌سال اول

درس 1 تا پايان درس 16

صفحه‌هاي 1  تا 81

 3تست   بودجه‌بندي در کنکور سراسري 90

عربي 2 : مباحث کل کتاب

درس 1 تا پايان درس 10

صفحه‌هاي 1 تا 144

 6تست   بودجه‌بندي در کنکور سراسري 90

زبان انگليسي پيش‌دانشگاهي: مباحث کل نيم‌سال اول

درس 1 تا پايان درس 4

صفحه‌هاي 1 تا 42

 3تست   بودجه‌بندي در کنکور سراسري 90

vدر آزمون 23 دي داوطلبان منحصراً زبان که زبان انتخابي‌شان فرانسه يا آلماني است، علاوه بر پاسخ‌گويي به سؤالات عمومي فرانسه و آلماني بايد پاسخ‌گوي 70 سؤال تخصصي فرانسه و آلماني نيز باشند که مباحث اين سؤالات با مباحث زبان عمومي فرانسه و آلماني مطابقت دارد و تخصصي‌تر است.

 

منبع :