بررسی و تحلیل آزمون 20 آبان - منحصرا زبان

.

بررسی و تحلیل آزمون 20 آبان - منحصرا زبان

قابل توجه داوطلب‌هاي عزيز رياضي، تجربي و انساني که تمايل دارن در کنار رشته‌ي خودشون در رشته‌ي منحصراً زبان هم در کنکور سراسري شرکت کنن.براي شما شرايط ويژه‌اي داريم:

شما مي‌توانيد با ثبت‌نام در آزمون‌هاي مکمل منحصراً زبان به صورت اينترنتي با هزينه‌ي کم‌تر، روز آزمون سؤالات گروه منحصراً زبان رو دريافت کنين و بعد از ظهر همون روز به سؤالات گروه منحصراً زبان پاسخ بدين و کارنامه‌ي کشوري خودتونو از طريق اينترنت دريافت کنين.براي ثبت نام مي توانيد به قسمت صفحه شخصي خود يعني دريافت کارنامه در سايت مراجعه کنيد

سيستم دهدهي آزمون 20 آبان منحصراً زبان

سطح دشواري سوال‌ها، در درس‌هاي مقطع منحصراً زبان در آزمون 20 آبان به شرح زير است:

 

منحصراً زبان

در آزمون 20 آبان کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

8

7000

8

7000

زبان تخصصي

6

6000

6

6000

5

5500

4

5500

3

5000

3

5000

در درس زبان تخصصي سطح دشواري سوال‌ها تقريباًدر تمامي ترازها مطابق باکنکور سراسري است.

 

منحصراً زبان

در آزمون 20آبان کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

7

7000

7

7000

ادبيات ويژه

6

6000

6

6000

5

5500

4

5500

4

5000

3

5000

در درس ادبيات ويژه در تراز 5500  و 5000ساده‌تر از کنکور سراسري است.

 

 

 

منحصراً زبان

در آزمون 20آبان کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

6

7000

7

7000

عربي ويژه

4

6000

4

6000

2

5500

3

5500

2

5000

2

5000

در درس عربي ويژه در  تراز 7000 و 5500 دشوارتر  از  کنکور سراسري است

 

 

 

منحصراً زبان 

در آزمون 20آبان کانون ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

9

7000

9

7000

زبان ويژه

8

6000

8

6000

8

5500

5

5500

6

5000

4

5000

در درس زبان ويژه براي داوطلبان پايين 5500 از کنکور سراسري ساده تر بوده است.

 

 

 

منبع :