آیا بازی‌های رایانه‌ای فایده آموزشی هم دارند؟ (بخش نخست)

بازی‌های رایانه‌ای چندان خوش‌نام نیستند. بعضی پر از خشونت هستند و اغلب اعتیادآورند. آن‌ها زمان ارزشمندی را تلف می‌کنند که می‌تواند برای فعالیت‌های سازنده‌تری بکار روند.

آیا بازی‌های رایانه‌ای فایده آموزشی هم دارند؟ (بخش نخست)

بازی‌های رایانه‌ای چندان خوش‌نام نیستند. بعضی از آن‌ها پر از خشونت هستند و اغلب اعتیادآورند. آن‌ها زمان ارزشمندی را تلف می‌کنند که می‌تواند برای فعالیت‌های سازنده‌تری بکار رود. البته علی رغم این ادعاها، عده‌ای بازی‌های رایانه‌ای را به عنوان ابزاری باارزش برای آموزش مطرح کرده‌اند. هواداران این بازی‌ها مدعی‌اند ویژگی‌هایی که سبب جذابیت این بازی‌ها می‌شود را می‌توان به‌منظور اهداف آموزشی مورد استفاده قرار داد.

سؤالی که دانشمندان علم اعصاب را مشغول خود کرده است این است که آیا بازی‌های تجاری و پرفروش مانند ندای وظیفه –Call Of Duty- هم می‌توانند قابلیت‌های ماندگاری در شبکه عصبی نوجوانان ایجاد کنند یا خیر؟

برای مثال، آیا انجام چنین بازی‌هایی باعث افزایش تمرکز، سرعت عمل و حافظه می‌شود؟ یعنی مهارت‌هایی که برای بقیه فعالیت‌های فرد هم مفید هستند.

شکل‌پذیری چیست؟

برای دکتر آدام گازلی که استاد دانشگاه سانفرانسیسکو است و برای کمک به حفظ حافظه سالخوردگان بازی طراحی می‌کند، بازی کردن پتانسیل بهبود اساسی نحوه پردازش اطلاعات را در ما دارد.

دکتر گازلی می‌گوید باید از قابلیت شکل‌پذیری مغز استفاده کرد. او در سال 2016 نشان داد که استفاده از یک بازی رایانه‌ای که طراحی مناسبی دارد - می‌تواند مهارت انجام همزمان چند کار افراد کهن‌سال را به‌خوبی جوانان کند. این تمرین قابل‌انتقال بود و اثرش را بر فعالیت‌های روزمره آن‌ها نیز گذاشت. همچنین شرکت‌کنندگان در این تحقیق از نظر توجه و حافظه کوتاه مدت نیز وضعیت بهتری پیدا کردند که حداقل شش ماه پس از شروع تحقیق باقی ماند. نکته دیگر این بود که در حین انجام بازی، استفاده از قشر پیش پیشانی مغز که وظیفه پردازش اطلاعات را به عهده دارد افزایش یافت که نشان از تغییر نحوه پردازش اطلاعات در مغز داشت.

بازی نیوروریسر تجاری نبود و بیشتر برای درمان طراحی شده بود ولی از نظر گازلی، این تحقیق نشان داد که بازی‌ها می‌توانند شکل‌پذیری را در مغز فعال کنند و ابزارهای شناختی متعددی از جمله حافظه کوتاه مدت، استدلال کردن و بازداری احساسات را تحت تأثیر قرار دهند.

البته این ادعای جسورانه‌ای است و مدارک کافی برای اثبات آن وجود ندارد ولی تحقیقات بیشتری در حال انجام است.

آموختنِ آموختن

با توجه به دکتر دافنی باوِلییِر که عصب پژوه شناختی در دانشگاه ژنو است و بر تأثیر بازی‌های اکشن سریع بر شکل‌پذیری مغز کار می‌کند، به این زمینه از پژوهش توجهی روزافزون می‌شود.

در اکتشافی تصادفی، باولییر متوجه شد که یکی از دانشجویان کارشناسی‌اش در وظایف توجه محاسباتی که در تحقیقاتشان استفاده می‌کردند عملکردی استثنایی داشت. بعد از کند و کاو بیشتر مشخص شد که او مرتب بازی‌های تیراندازی اول و سوم شخصی هم چون ندای وظیفه و مدال افتخار بازی می‌کند.

آیا چنین بازی‌های حوصله سربری واقعاً تأثیری عمیق بر کنترل توجه -یا توانایی تمرکز کردن- دارند؟

در بخش بعدی این تحقیق با ما همراه باشید.


منبع:

https://npjscilearncommunity.nature.com/users/34795-shelly-xuelai-fan/posts/29483-video-games-as-learning-tools-fact-or-fiction