دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

گزارشی از سمینار تخصصی گروه آزمون و مستندسازی قلم‌چی در زیر آمده است:

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

دوازدهمین سمینار تخصصی تولید و مستندسازی آزمون‌های کانون، 22 فروردین 1397، با حضور مسئولان، مدیران، رتبه‌های برتر، مولفان، طراحان سوال، ویراستاران کانون فرهنگی آموزش برگزار شد. 


در این مراسم از مسئولان برگزیده‌ی تولید آزمون‌های کانون، مسئول‌ درس‌های برتر، ویراستاران برتر گروه آزمون و مستندسازی تقدیر شد. گزارش تصویری این مراسم در زیر آمده است:


دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

عکس دسته‌جمعی کادر علمی تولید و مستندسازی آزمون‌های کانون (خانم‌ها)

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

عکس دسته‌جمعی کادر علمی تولید و مستندسازی آزمون‌های کانون (آقایان)

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

مدیران تولید آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

مدیران برگزیده‌ی آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

هماهنگ‌‌کنندگان مدیران تولید آزمون و مسئولان پروژه‌های رتبه‌های برتر 

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

مسئول پروژه‌ی کانال‌های کانون و همکاران 

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

همکاران برگزیده‌ی کانال‌های کانون فرهنگی‌ آموزش 

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

مدیران برگزیده در زمینه‌ی همکاری و جذب رتبه‌های برتر طی سال اخیر

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

مسئولان برگزیده‌‌ی تولید دفترچه آزمون‌های کانون فرهنگی‌ آموزش

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

مسئول درس‌های برگزیده‌ی دروس اختصاصی و عمومی

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

مسئول درس‌های برگزیده‌ی هنر و هنرستان، دبستان و متوسطه

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

مسئول درس‌های واحد مستندسازی آزمون‌های کانون فرهنگی‌ آموزش

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

ویراستاران برگزیده‌ی دروس اختصاصی

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

ویراستاران برگزیده‌ی دروس عمومی

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

ویراستاران برگزیده‌ی هنر و هنرستان

ارائه‌ی راهکارها و راهبردها:

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد

دوازدهمین سمینارتخصصی تولیدومستندسازی آزمون‌های کانون برگزارشد


تهیه و تنظیم

ناهید منجمیمشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24