گزارش تحلیلی آزمون 18 شهریور هنر

در این تحلیل آزمون 18 شهریور رشته هنر مورد بررسی قرار گرفته است.

گزارش تحلیلی آزمون 18 شهریور هنر

«دروس نگاه به گذشته»

 

نام درس‌ها

تعداد شرکت‌کنندگان

درصد پاسخ‌دهندگان

ميانگين درصد سطح دشواري آزمون 18 شهريور 90

درصد سؤالات دام‌دار آزمون 18 شهريور 90

تاريخ هنر جهان

188

87%

58%

60%

آشنايي با بناهاي تاريخي

188

66%

26%

20%

خط در گرافيک

188

73%

30%

40%

مباني هنرهاي تجسمي/ طراحي 2/ مباني تصويرسازي

188

78%

37%

40%

شناخت مواد و مصالح

188

53%

5%

-

درک عمومي رياضي

188

56%

11%

-

 

در درس‌هاي آشنايي با بناهاي تاريخي و خط در گرافيک به علت تغيير کتاب درسي و اطلاع نداشتن عده‌ي زيادي از داوطلبان، درصدهاي اين دروس کاهش پيدا کرده است.

سؤالات درس درک عمومي رياضي از مباحث دايره و احجام مطرح شده است که اين مباحث براي اکثر داوطلبان گروه هنر از مباحث دشوار مي‌باشد و به اين علت درصد پاسخ‌گويي داوطلبان در اين آزمون کاهش يافته است.

در درس شناخت مواد و مصالح به علت اين‌که تعداد زيادي از سؤالات از منابع آزاد مرتبط با مبحث مطرح شده بود و به علت تسلط کم داوطلبان به منابع آزاد خواص مواد درصد پاسخ‌گويي به اين درس نيز کاهش داشته است.

 


 

«دروس نگاه به آينده»

 

نام درس‌ها

تعداد شرکت‌کنندگان

درصد پاسخ‌دهندگان

ميانگين درصد سطح دشواري آزمون 18 شهريور 90

درصد سؤالات دام‌دار*

آزمون 18 شهريور 90

ترسيم فني

79

42%

13%

10%

خلاقيت نمايشي

109

58%

15%

15%

خلاقيت موسيقي

53

28%

20%

15%

 

*سؤالات دام‌دار سؤالاتي هستند که بيش از 10% داوطلبان به يک گزينه غير از پاسخ اصلي پاسخ مي‌دهند.

در بخش نگاه به آينده، داوطلبان گروه هنر بايد با توجه به علاقه‌‌شان به رشته‌هاي دانشگاهي، يکي از دروس خلاقيت نمايشي، خلاقيت موسيقي و ترسيم فني که ضريب‌شان براي رشته‌ي مورد علاقه‌ي آن‌ها بيش‌تر است را انتخاب نموده و به آن درس پاسخ دهند. ميزان علاقه‌ي داوطلبان به رشته‌هاي مختلف در سال‌هاي متفاوت يکسان نيست و بنابراين ميزان پاسخ‌گويي داوطلبان به اين سؤالات هر ساله در حال تغيير است. همان‌طور که مشاهده مي‌کنيد درصد پاسخ داوطلبان به درس خلاقيت نمايشي از ساير دروس نگاه به آينده بيش‌تر است و اين نکته بيان‌گر اين است که داوطلبان زيادي علاقه‌مند به رشته‌هاي گروه سينما و نمايش مي‌باشند.

برخي از داوطلبان با توجه به اين‌که زمان زياد مي‌آورند به دو درس از سه درس انتخابي پاسخ مي‌دهند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار اين آزمون 2/22% مي‌باشد.

 

 

 

 

منبع :