گزارش تحلیلی آزمون 3 شهریور هنر

در این تحلیل وضعیت آزمون 3 شهریور بررسی شده است .

گزارش تحلیلی آزمون 3 شهریور هنر

در درس‌هاي آشنايي با بناهاي تاريخي و خط در گرافيک به علت تغيير کتاب درسي و اطلاع نداشتن عده‌ي زيادي از داوطلبان، درصدهاي اين دروس کاهش پيدا کرده است.

در سال گذشته با توجه به اين‌که سؤالات درک عمومي رياضي و شناخت مواد و مصالح دشوار ارزيابي شده بود، سطح اين سؤالات را آسان‌تر نموديم و درصد پاسخ‌گويي به اين دليل افزايش پيدا کرده است.

در بخش نگاه به آينده، داوطلبان گروه هنر بايد با توجه به علاقه‌‌شان به رشته‌هاي دانشگاهي، يکي از دروس خلاقيت نمايشي، خلاقيت موسيقي و ترسيم فني را که ضريب‌شان براي رشته‌ي مورد علاقه‌ي آن‌ها بيش‌تر است را انتخاب نموده و به آن درس پاسخ دهند. ميزان علاقه‌ي داوطلبان به رشته‌هاي مختلف در سال‌هاي متفاوت يکسان نيست و بنابراين ميزان پاسخ‌گويي داوطلبان به اين سؤالات هر ساله در حال تغيير است.

برخي از داوطلبان با توجه به اين‌که زمان زياد مي‌آورند به دو درس از سه درس انتخابي پاسخ مي‌دهند.

درصد سؤالات دام‌دار سال گذشته و امسال بسيار نزديک به هم بوده و حدود 20% مي‌باشد.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار در سال گذشته 6/21% مي‌باشد.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار در سال گذشته  5/20% مي‌باشد.

 «دروس نگاه به گذشته»

 

نام درس‌ها

تعداد شرکت‌کنندگان

درصد پاسخ‌دهندگان

ميانگين درصد سطح دشواري آزمون 5 شهريور 89

ميانگين درصد سطح دشواري آزمون 3 شهريور 90

درصد سؤالات دام‌دار آزمون 5 شهريور 89

درصد سؤالات دام‌دار آزمون 3 شهريور 90

تاريخ هنر جهان

152

97

60

58

20%

20%

آشنايي با بناهاي تاريخي

152

97

33

25

40%

-

خط در گرافيک

152

97

56

41

10%

50%

مباني هنرهاي تجسمي/ طراحي 2/ مباني تصويرسازي

152

97

46

44

35%

35%

شناخت مواد و مصالح

152

97

8

12

10%

20%

درک عمومي رياضي

152

97

12

18

-

-


  «دروس نگاه به آينده»

 

نام درس‌ها

تعداد شرکت‌کنندگان

درصد پاسخ‌دهندگان

ميانگين درصد سطح دشواري آزمون 5 شهريور 89

ميانگين درصد سطح دشواري آزمون 3 شهريور 90

درصد سؤالات دام‌دار آزمون 5 شهريور 89

درصد سؤالات دام‌دار آزمون 3 شهريور 90

ترسيم فني

70

46%

23

18

50%

15%

خلاقيت نمايشي

74

49%

26

21

25%

15%

خلاقيت موسيقي

38

25%

35

21

5%

30%


 

 
منبع :