تحلیل آزمون 19 اسفند - سوم هنرستان ماشین های الکتریکی

.

تحلیل آزمون 19 اسفند - سوم هنرستان  ماشین های الکتریکی

دانش آموزان هنرستاني و داوطلبين آزمون هاي سراسري رشته ماشين هاي الکتريکي

ضمن عرض سلام و خسته نباشيد، نتايج آزمون 19 اسفند ماشين هاي الکتريکي پس از برگزاري بررسي شده و برخي نکات مهم حاصل از اين ارزيابي به اطلاع شما مي رسد:

الف) تحليل آماري آزمون 19 اسفند سال سوم هنرستان ماشين هاي الکتريکي:

در بعضي از جداول از رنگ بندي جهت ارائه ارزيابي استفاده شده است که مطابق جدول زير تعريف مي شود:

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

 

ميزان مشارکت داوطلبان در دروس مختلف آزمون:


نام درس

تعداد سؤال

تعداد  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

مباني الکترسيسته

15

101

0

3

تعميز ماشين هاي الکتريکي

20

116

0

11

تعمير لوازم خانگي

15

136

0

8

 

 بررسي سطح دشواري سوالات آزمون 19 اسفند:

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

مباني الکترسيسته

114

59

101

5

تعميز ماشين هاي الکتريکي

128

65

126

8

تعمير لوازم خانگي

138

62

139

8

 

 

 مقايسه بيش بيني و اجراي روز آزمون براي آزمون 19 اسفند:

مقايسه

( برحسب درصد)

مباني الکترسيسته

تعميز ماشين هاي الکتريکي

تعمير لوازم خانگي

بيش بيني

30

20

32

اجرا

23

37

40

 

 

 

ب) بررسي نتايج آماري:

با توجه به نتايج بدست آمده، داوطلبان در درس مباني الکتريسيته کمتر شرکت کردن هاند که مي بايستي در تنظيم وقت آزمون دقت بيشتري به خرج بدهند.

هيچ يک از داوطلبان موفق به پاسخ ک.يي به 100% سوالات يک درس نشده اند که نشان دهنده اين مطلب است که تسلط داوطلبان بر دروس اختاصاصي خود کمتر از حد انتظار مي باشد. يکي از علل مي تواند اشتباه در انتخاب مرجع مطالعاتي دروس باشد. در بسياري از مناطق کشور منابع متفاوتي جهت مطالعه اعلام مي شود. در آمزون هاي کانون  مبنا دروس و کتاب هاي رسمي آموزش و پرورش بوده ( آخرين ويرايش) و جهت مطالعه منظم تر و بهتر داوطلبان رشته ماشين هاي الکتريکي کتاب جامع ماشين هاي الکتريکي مشتمل بر تمامي دروس اختصاصي حاوي نکات درسي و سوالات تشريحي و تستس و سوالات کنکور همراه با پاسخ تشريحي تاليف شده است که داوطلبان با تهييه آن مي توانند رشد چشمگيري در تسلظ خود بر پاسخ گويي به دورس امتحاني و کنکور داشته باشند.

ج) نيم نگاهي به آزمون 18 فروردين:   

آزمون 18 فروردين يکي از ايستگاه هاي موثر در دوره ي مطالب درسي نيم سال اول و نيمي از نيم سال دوم منتعي به نوروز مي باشد.داوطلبان در اين آزمون مطالب مورد مطالعه قرار گرفته در نيمه سال قبل را دور کرده و ديد مناسبي از ميزان تسلط خود بر سرفصل هاي قبلي به دست کي آورند.

لازم است داوطلبان و دانش آموزان با زمان بندي مناسب کليه دورس خود را مطالعه و جمع بندي کرده در سال جديد را با ارامش و تمرکز بيش تري بر مطالب و سرفصل هاي پاياني نيم سال دوم داشته باشند.

در جدول زير برنامه آزمون 18 فروردين ب همراه منابع مطالعاتي مناسب ذکر شده است.

 

 

کتاب درسي

برنامه آزموني

پوشش مطالب

منابع مطالعاتي-آموزشي موثر در اين آزمون

مباني الکتريسيته

دوره از ابتداي سال

فصول 1 تا 8 :کل مباحث

صفحه هاي 1 تا 247

کتاب جامع ماشين هاي الکتريکي

بخش اول: مباني الکتريسيته

فصول 1 تا 8

تعمير ماشين هاي الکتريکي

دوره از ابتداي سال

کتاب ساخت ترانسفورماتور

کتاب بازپيچي الکتروموتورها

کتاب سيم پيچي موتورهاي تک فاز

کل کتاب

 

کتاب جامع ماشين هاي الکتريکي

بخش هاي دوم تا چهارم: تعمير ماشين هاي الکتريکي

کتاب ساخت ترانسفورماتور

کتاب بازپيچي الکتروموتورها

کتاب سيم پيچي موتورهاي تک فاز

 

 

تعمير لوازم خانگي

دوره از ابتداي سال

بخش 1:

فصول 1 تا 6: کل مباحث

بخش 2:

فصول 1 تا 5 : کل مباحث

صفحه هاي 4 تا 157

کتاب جامع ماشين هاي الکتريکي

بخش ششم: تعمير لوازم خانگي

فصول 1 تا 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 با تشکر از توجه داوطلبين عزيز ، پيشاپيش سال نو بر شما مبارک باد،موفق باشيد.

 

منبع :