عیدانه؛ بررسی مفاهیم مهم قرابت معنایی نیم‌سال اول ادبیات پیش‌

بررسی مفاهیم مهم قرابت معنایی نیم‌سال اول ادبیات پیش‌دانشگاهی

عیدانه؛ بررسی مفاهیم مهم قرابت معنایی نیم‌سال اول ادبیات پیش‌

قرابت معنایی از مباحث مهم در دفترچه عمومی است که 9 سوال را به خود اختصاص داده است و در واقع 36 درصد از پرسش‌های ادبیات عمومی مربوط به این تیپ از سوالات هستند. از این بین، 3 تا 4 سوال قرابت از کتاب ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی طرح خواهد شد. در این مجال سعی شده است مفاهیم پرتکرار کنکوری نیم‌سال اول این کتاب به همراه ابیات مشابه آن در آزمون‌های کانون مورد بررسی قرار گیرد.


در فایل ضمیمه ...


مفاهیم پرتکرار قرابت معنایی ادبیات 2 را نیز می‌توانید در لینک زیر مشاهده کنید :

http://www.kanoon.ir/Article/199083

محمد ابراهیم مازنی