تحلیل آزمون 5 اسفند - هنرستان - رشته ی برق - الکتروتکنیک

.

تحلیل آزمون 5 اسفند - هنرستان  - رشته ی  برق - الکتروتکنیک

دانش آموزان هنرستاني و داوطلبين آزمون هاي سراسري رشته الکتروتکنيک

ضمن عرض سلام و خسته نباشيد، نتايج آزمون 5 اسفند الکتروتکنيک پس از برگزاري بررسي شده و برخي نکات مهم حاصل از اين ارزيابي به اطلاع شما مي رسد:

الف) تحليل آماري آزمون 5 اسفند سال سوم هنرستان الکتروتکنيک:

در بعضي از جداول از رنگ بندي جهت ارائه ارزيابي استفاده شده است که مطابق جدول زير تعريف مي شود:

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

 

ميزان مشارکت داوطلبان در دروس مختلف آزمون:


نام درس

تعداد سؤال

تعداد  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

مباني برق

5

2185

57

1

مدارهاي الکتريکي

15

2185

6

2

ماشين هاي الکتريکي DC

15

2185

2

5

ماشين هاي الکتريکي AC

15

2185

3

4

تکنولوژي و کارگاه سيم پيچي

5

2185

10

 

تکنولوژي و کارگاه برق صنعتي

5

2185

111

1

الکترونيک کاربردي

10

2185

1

3

رياضي 3

10

2185

9

 

 

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

مباني برق

104

36

102

14

مدارهاي الکتريکي

106

47

114

4

ماشين هاي الکتريکي DC

126

49

123

3

ماشين هاي الکتريکي AC

145

40

137

7

تکنولوژي و کارگاه سيم پيچي

155

20

151

3

تکنولوژي و کارگاه برق صنعتي

159

43

157

23

الکترونيک کاربردي

166

22

161

4

رياضي 3

171

22

179

7

بررسي سطح دشواري سوالات آزمون 5 اسفند:

 

 

 

 

 

مقايسه بيش بيني و اجراي روز آزمون براي آزمون 5 اسفند:

مقايسه

( برحسب درصد)

مباني برق

مدارهاي الکتريکي

ماشين هاي الکتريکي DC

ماشين هاي الکتريکي AC

تکنولوژي و کارگاه سيم پيچي

تکنولوژي و کارگاه برق صنعتي

الکترونيک کاربردي

رياضي 3

بيش بيني

30

22

24

20

20

30

20

12

اجرا

26

23

26

21

12

31

13

14

 

ب) بررسي نتايج آماري :

با توجه به نتايج بدست آمده، داوطلبان در کليه دروس آزموني شرکت کرده اند که علت را مي توان در تنطيم مناسب مدت زمان پاسخ گويي دروس در مقايسه با مدت زمان محاسبه شده براي هر درس مي باشد.

ميزان سوالاتي که داوطلبان را در دروس ماشين هاي الکتريکي  DCو AC  به اشتباه انداخته است بيش از ساير دروس بوده که جهت بهبود اين وضعيت به داوطلبان پيشنهاد مي شود کتاب اشتباهات متداول رشته الکتروتکنيک کانون فرهنگي آموزش را مطالعه کنند. در اين کتاب علت اشتباه داوطلبين آزمون ها و نوع سوالات دام دار به روشني توضيح داده شده است.

با بررسي درصد صحيح پاسخ گويي داوطلبين به سوالات آزمون مشاهده مي شود که ميزان تسلط دواطلبين در دروس کارگاه سيم پيچي و برق صنعتي کم تر از حد انتظار مي باشد.

 

ج) نيم نگاهي به آزمون 19 اسفند:    ( حجم پوشش مطالب: نيم سال دوم :سه هشتم و پايه :يک هشتم  ):

جهت دريافت نتيجه اي بهتر در آزمون 19 اسفند به داوطلبين توصيه مي شود مطالب تحت پوشش نيم سال دوم را مجددا مطالعه کرده و با بررسي نتايج آزمون هاي ابتدايي پروژه دوم نقاط ضعف خود را بر طرف کنند.

در جدول زير سرفصل هاي آزمون 19 اسفند به همراه منابع مطالعاتي مفيد ارائه شده است. با پاسخ گويي به سوالات چهارگزينه اي موجود در انتهاي هر بخش و مقايسه نتايج حاصله مي توانيد سطح پاسخ گويي خود را ارتقا دهيد.

 

کتاب درسي

برنامه آزموني

پوشش مطالب

منابع مطالعاتي-آموزشي موثر در اين آزمون

مباني برق

اتصال پيل‌ها

فصل12: کل مباحث

صفحه‌هاي 96 تا 101

کتاب جامع الکتروتکنيک

بخش اول: مباني برق

فصل: 7

صفحه: 34

مدارهاي الکتريکي

مدارهاي R-L-C و جريان‌هاي سه‌فازه اتصال ستاره

فصل 6: کل مباحث

فصل 7: از ابتداي فصل تا انتهاي 3-7- اتصال ستاره

صفحه‌هاي 133 تا177

کتاب جامع الکتروتکنيک

بخش دوم: مدارهاي الکتريکي

فصول: 6 و 7

صفحات: 117 و 134

ماشين هاي الکتريکي DC

ماشين‌هاي الکتريکي DC، مولدهاي DC

فصل 2: از ابتداي 10-2- عکس‌العمل‌ مغناطيسي آرميچر تا انتهاي فصل

فصل3: از ابتداي فصل تا انتهاي 1-3-3- مشخصه‌ي مولد با تحريک مستقل

صفحه‌هاي 97 تا 136

کتاب جامع الکتروتکنيک

بخش سوم: ماشين هاي الکتريکي DC

فصول: 2 و 3

صفحات: 167 و 182

ماشين هاي الکتريکي AC

موتورهاي القايي با رتور سيم‌پيچي شده

فصل 3: از ابتداي 5-3- محاسبه‌ي گشتاور در ماشين القايي تا انتهاي 8-3- تحليل بارداري موتورهاي القايي

صفحه‌هاي 77 تا 108

کتاب جامع الکتروتکنيک

بخش چهارم: ماشين هاي الکتريکي AC

فصل: 3

صفحه: 245

تکنولوژي و کارگاه سيم پيچي

سيم‌پيچي موتورهاي يک فاز

فصل 7: از ابتداي 5-7- سيم‌‌پيچي موتورهاي دو دور سه فاز (دالاندر) تا انتهاي فصل

فصل 8: کل مباحث

صفحه‌هاي 80 تا 121

 

کتاب جامع الکتروتکنيک

بخش پنجم: تکنولوژي و کارگاه سيم پيچي

فصل: 6

صفحه: 299

تکنولوژي و کارگاه برق صنعتي

کليدها و نقشه‌هاي الکتريکي

فصل 4: از ابتداي فصل تا انتهاي 19- انواع نقشه‌هاي الکتريکي صنعتي

صفحه‌هاي 73 تا 105

کتاب جامع الکتروتکنيک

بخش ششم: تکنولوژي و کارگاه برق صنعتي

فصل: 4

صفحه: 372

الکترونيک کاربردي

ديودها و ترانزيستورها BJT

فصل 3: از ابتداي 25-3- يک‌سوساز تمام موج تا انتهاي فصل

فصل 4: از ابتداي فصل تا انتهاي 2-8-4 منحني مشخصه‌ي انتقالي

صفحه‌هاي 69 تا 92

کتاب جامع الکتروتکنيک

بخش هفتم: الکترونيک کاربردي

فصول: 3 و4

صفحات: 415 و 425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با تشکر از توجه داوطلبين عزيز ، موفق باشيد.

 

منبع :