تحلیل آزمون 19 اسفند - دوم دبیرستان( عادی و مفهومی )

.

تحلیل آزمون 19 اسفند - دوم دبیرستان( عادی و مفهومی )

 

"دوران طلايي نوروز مهم ترين ايستگاه جبراني است"

 دوم دبيرستاني هاي سخت کوش و با انگيزه سلام:

امروز آخرين آزمون سال 90 هم برگزار شد و اميدوارم همگي شما دوستان به نتيجه ي مطلوبي که مد نظرتون بود، رسيده باشيد.

از همين الان سال جديد رو به همه ي شما تبريک مي گم و سالي سرشار از کسب دانش و بينش براي همتون آرزومندم.

از اونجايي که اولين آزمون سال 91 براي شما سال اولي ها در  18 فروردين برگزار ميشه و در تعطيلات نوروز آزموني نخواهيد داشت،با توجه به فاصله ي يک ماهه از آزمون قبلي، توصيه مي کنم به نکات زير توجه کنيد:

1)آزمون 18 فروردين ماه، اولين و آخرين آزمون از پروژه ي ششم است.

هدف از اين پروژه مرور و تقويت آموخته هاست.

برنامه ي اين آزمون فرصت ديگري براي مرور کل مطالب نيم سال اول در اختيار شما   خواهد گذاشت که  اميدوارم از فرصت پيش رو به نحو احسن استفاده کنيد.

علاوه بر مطالب نيم سال اول ،مرور8/4مطالب نيم سال دوم که 8/1آن پيشروي جديد است در برنامه ي اين آزمون آمده است.

2)حالا براي اينکه بتونيد براي تمامي اين مطالب ،در برنامه ريزي يک ماهه ي تان زمان کافي و مناسب بگذاريد،پيشنهادمن اين است که تابلوي نوروزرا با توجه به کارنامه ي جامع و نتيجه ي آزمون 7 بهمن کامل کنيد.

نحوه ي پر کردن اين تابلو در قسمت سوالات متداول سايت آورده شده

3)در صفحه ي 16 و17مجله ي آزمون اين هفته آمده است که:

"در دوران نوروز برترين هاي کنکور چه کرده اند؟"که خوندنش علاوه بر اينکه جالبه ، مي تونه تاثير زيادي در استفاده از بخشي از زمانتون داشته باشه.

4)چهارمين و آخرين توصيه ي من به شما اينه که حتما در هر روزاين دوران طلايي  بخشي از زمانتون رو ولو اندک  به مطالعه اختصاص بديد که آماده تر و شاداب تر از ساير رقباتون در سال 91 باشيد.

خب حرفام خيلي طولاني شد بنابراين پاسخ به اين سوال مي مونه براي سال 91

«چرا برخي افراد در مقايسه با ديگران توانايي بيشتري در يادگيري و يادآوري دارند؟»

راستي در تعطيلات بازم به پاسخ اين سوال فکر کنيد.

 

 

نقشه‌ي راه آزمون 18 فروردين دانش‌آموزان سال دوم دبيرستان رياضي-تجربي

تاريخ آزمون

ادبيات و زبان فارسي

عربي

دين و زندگي

زبان انگليسي

رياضي

فيزيک

شيمي

آمار و مدلسازي

زيست‌شناسي

 و آزمايشگاه (1)

کتاب

ويژگي

18 فروردين

سؤال 575

صفحه‌ي 47

سؤال 504

صفحه‌ي 44

سؤال

534

سؤال 12

صفحه‌ي 63

سؤال 194

صفحه‌ي 64

سؤال

217

سؤال

271

سؤال 89

صفحه‌ي 36

سؤال 340

صفحه‌ي 58

دو سالانه

پرتکرار

سؤال 595

صفحه‌ي 47

سؤال 499

صفحه‌ي 42

سؤال

527

سؤال 9

صفحه‌ي 62

سؤال 212

صفحه‌ي 70

سؤال

176

سؤال

285

سؤال 78

صفحه‌ي 30

سؤال 22

صفحه‌ي 52

دام‌دار

سؤال 609

صفحه‌ي 48

سؤال 484

صفحه‌ي 41

سؤال

566

سؤال 3

صفحه‌ي 52

سؤال 209

صفحه‌ي 69

سؤال

232

سؤال

282

سؤال 59

صفحه‌ي 23

سؤال 261

صفحه‌ي 43

پوشش مطالب

سؤال 601

صفحه‌ي 47

سؤال 448

صفحه‌ي 39

سؤال

547

سؤال 3

صفحه‌ي 42

سؤال 161

صفحه‌ي 52

سؤال

241

سؤال

290

سؤال 38

صفحه‌ي 15

سؤال 265

صفحه‌ي 43

خلاقيت

سؤال 329

صفحه‌ي 28

سؤال

 487

سؤال

165

سؤال 342

صفحه‌ي 63

سؤال 742

سؤال 666

سؤال 572

سؤال 3

صفحه‌ي 136

سؤال 17

صفحه‌ي 149

آبي

آزمون سراسري

 

 

 

    dabirestan_paye@yahoo.co

به جدول‌هاي زير توجه کنيد:

 

جدول تحليل آزمون 19 اسفند دوم دبيرستان رشته‌ي رياضي (عادي)

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

چند تا

از 10 تا

چند تا

از 10 تا

چند تا

از 10 تا

ادبيات و

 زبان فارسي (2)

40

15

8

6

5

4

عربي (2)

31

31

8

6

4

3

دين و زندگي (2)

32

159

7

5

4

3

زبان انگليسي (2)

55

684

9

8

7

6

رياضي (2)

34

69

8

6

5

3

هندسه (1)

22

111

8

5

3

2

فيزيک (2)

23

29

8

5

3

2

شيمي (2)

29

28

8

6

4

3

آمار و مدل‌سازي

29

105

8

5

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول تحليل آزمون 19 اسفند دوم دبيرستان رشته‌ي تجربي (عادي)

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

چند تا

از 10 تا

چند تا

از 10 تا

چند تا

از 10 تا

ادبيات و زبان فارسي (2)

43

36

8

6

5

4

عربي (2)

33

61

8

6

5

3

دين و زندگي (2)

36

237

8

6

5

4

زبان انگليسي (2)

52

798

9

8

7

6

رياضي (2)

27

73

8

5

4

2

فيزيک (2)

21

40

8

4

3

2

شيمي (2)

33

56

8

6

5

3

زيست‌شناسي

 و آزمايشگاه (1)

30

33

7

5

4

3

هندسه (1)

16

98

7

4

3

2

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

جدول تحليل آزمون 19 اسفند دوم دبيرستان رشته‌ي رياضي (مفهومي)

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

چند تا

از 10 تا

چند تا

از 10 تا

ادبيات و

 زبان فارسي (2)

52

1

6

6

5

عربي (2)

54

2

7

7

5

دين و زندگي (2)

58

9

7

7

7

زبان انگليسي (2)

72

7

8

9

8

رياضي (2)

48

1

8

6

4

هندسه (1)

53

2

7

4

5

فيزيک (2)

37

1

8

5

4

شيمي (2)

50

2

7

7

5

آمار و مدل‌سازي

53

3

6

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول تحليل آزمون 19 اسفند دوم دبيرستان رشته‌ي تجربي (مفهومي)

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

6000

5500

5000

 

چند تا

از 10 تا

چند تا

از 10 تا

چند تا

از 10 تا

 

ادبيات و زبان فارسي (2)

35

1

7

6

6

 

عربي (2)

63

4

6

7

7

 

دين و زندگي (2)

63

10

6

8

6

 

زبان انگليسي (2)

71

7

9

8

7

 

رياضي (2)

38

1

6

4

4

 

فيزيک (2)

31

2

6

3

3

 

شيمي (2)

58

1

8

8

7

 

زيست‌شناسي

 و آزمايشگاه (1)

35

1

8

5

3

 

هندسه (1)

40

4

8

6

5

 

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

 

منبع :