دوران طلایی نوروز از نگاه محمدرضا عسگری (پزشکی دانشگاه ایران)

دوران طلایی نوروز از نگاه محمدرضا عسگری ( دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران)

دوران طلایی نوروز از نگاه محمدرضا عسگری (پزشکی دانشگاه ایران)اهمیت دوران کنکور: دوران عید از آنجایی که در نزدیکی دوران جمع بندی قبل از کنکور و نیز آزمون های جمع بندی خردادماه قرار دارد  ، هر مطالعه ای که صورت گیرد بهتر در ذهن دانش آموز باقی می ماند . از طرف دیگر با توجه به تعطیلات مناسبی که وجود دارد دانش آموزانی که نیم سال اول خود را به خوبی سپری نکرده اند می توانند در این زمان به جبران درسهای عقب افتاده خود بپردازند . آزمون های کانون و برنامه راهبردی نیز این فرصت را برای جبران به این دانش آموزان می دهد .  با توجه به اینکه زمان زیادی از دوران مطالعاتی دانش آموزان می گذرد می تواند زمان مناسبی برای استراحت و بازیابی انرژی و توان دانش آموزان باشد .


روش من در دوران کنکور : من در نیم سال اول درسهای آزمون ها را به خوبی خوانده بودم و در آزمون های جمع بندی دی ماه نیز تراز نسبتا خوبی داشتم ولی به تراز ایده آل خود نرسیده بودم و احساس می کردم که در بعضی جاها یادگیری ناقص داشته ام ، به همین دلیل در دوران عید طبق برنامه راهبردی جلو رفته و درس جدید دیگری نخواندم . در دو روز اول عید استراحت کردم و روز سیزدهم ( روز طبیعت ) را هم تا ظهر درس خوانده و مابقی آن را استراحت کردم . بقیه روزهارا طبق برنامه قبلم خوانده و تست زدم . با این تفاوت که درسها را گزینشی خواندم . مثلا فصل هایی که مشکل داشتم مانند پروتئین سازی را با دقت بیشتر خواندم و فصل هایی که مشکلی نداشتم فقط به یک مرور سطحی و بررسی تست های نشاندار بسنده کردم .


به نظرم یک کار خوبی که کردم و نتیجه خوبی داشت این بود که سوالاتی را که در آزمون های نیم سال اول اشتباه جواب داده بودم ، در دوران عید بررسی کردم و این باعث شد نقاط ضعفم را شناخته و آن ها را حل کنم . این کار باعث شد دغدغه یادگیری ناقص نیم سال اول را بعد از عید نداشته باشم و از طرف دیگر در دوران جمع بندی قبل از کنکور نیز اشکالاتم کمتر شد .


با اینکه به نظر خودم دوران عیدم را به خوبی سپری کرده و نتیجه خوبی گرفتم ، ولی اگر به آن دوران برگردم درس عربی را که مشکلات زیادی در زمینه قواعدش داشتم در برنامه مطالعه ام می گذاشتم به این صورت که هر روز یک یا دو درس را کار می کردم و البته تست بیشتر می زدم و به نظرم شما دانش آموزان عزیز هم یک درس را انتخاب کنید و مشکلاتتان را در آن درس حل کنید . از طرف دیگر کتاب زرد عمومی را هم از همان دوران عید شروع می کردم . و هر چند روز یک بار ، یک کنکورش را کار می کردم .


من در درس زبان انگلیسی و مبحث متن و کلوز در آزمون ها مشکل داشتم . از اول خرداد ماه و همزمان با آزمون های سه روز یک بار ، هر شب نیم ساعت را به کار کردن یک متن و یک کلوز اختصاص میدادم که نتیجه بسیار خوبی در کنکورم داشت و باعث شد بتوانم تمام سوالات متن را درست جواب بدهم . اگر به دوران دانش آموزی برگردم همین کار را از عید شروع میکنم با این تفاوت که هر شب یک ساعت را به بررسی یک متن و یک کلوز ، حل چند تست قرابت و آرایه ادبیات ، یک متن و چند سوال ترجمه و تعریب  ، و یک تاریخ ادبیات اختصاص می دهم .


نویسنده :محمدرضا عسگری

دانش آموزای عزیز اگر سوالی دارید همین جا بپرسید تا حد امکان جواب میدم .

موفق باشید