تحلیل آزمون 5 اسفند - دوم دبیرستان

.

تحلیل آزمون 5 اسفند - دوم دبیرستان


موفقيت زماني است که همچون شکست باز هم پر از انگيزه باشي براي رفتن، جايي که نه بن بست هدف، بلکه ابتداي جاده‌ي بي‌نهايت باشد.

 

دوم دبيرستاني هاي مصمم و با اراده سلام:
 

آزمون 5 اسفند هم سپري شد و آخرين آزمون سال 90 را پيش رو داريم.

آزمون 19 اسفند فرصت مناسبي است که از روزهاي پاياني سال تحصيلي 90 استفاده‌ي بهينه نماييد.

در اين آزمون سه هشتم از مطالب نيم سال دوم مورد پرسش قرار مي‌گيرد.

با توجه به نقشه‌ي راه اين آزمون مي‌تونيد با مباحث مهم‌تر برنامه‌ي اين آزمون آشنا بشيد.

امروز ميخام شما رو با يه اصطلاح جديد و جالب آشنا کنم.

تا حالا کلمه ي" فراشناخت" به گوشتون خورده؟

براي اينکه بخام خيلي ساده اين کلمه رو براتون تعريف کنم بهتره با يه مثال شروع کنم:

شنيديد بعضي معلما به دانش آموزا مي‌گن:«طوطي وار درس نخونيد.»؟

من همسن شماها يا شايد کمي کوچيک‌تر بودم فکر مي‌کردم ميگن «تو ديوار درس نخونيد.»

اما با اين‌که حتي لغات اين اصطلاح رو نمي‌دونستم با شنيدن اين جمله اين معني تو ذهنم تداعي مي‌شد که: «درس رو بايد فهميد نه اينکه حفظ کرد.»

اين مطلب تا همين جا باشه فقط تا تحليل بعدي به اين سوال فکر کنيد که:

«چرا برخي افراد در مقايسه با ديگران توانايي بيشتري در يادگيري و يادآوري دارند؟»

پيشنهاد مي کنم جواب‌هاتون رو تو يک برگه بنويسيد و به اولين صفحه‌ي دفتر خودآموزي‌تون ضميمه کنيد تا جواب اين سوال رو که مي‌تونه راهکار خيلي خوبي براي بهتر ياد گرفتن همه‌ي شما باشه، در تحليل‌هاي بعدي گام به گام با هم ببينيم.

دوستان خوبي که در آزمون هاي مفهومي شرکت مي کنيد:

در تماسي که با شماها داشتيم بعضي‌هاتون خواسته بوديد تحليل آزمون براي گروه شما هم آورده بشه، خواستم يادآوري بشه که  ما جدول تحليل آزمون‌هاي مفهومي رو در ادامه‌ي تحليل گروه عادي مياورديم، که با توجه کردن به سيستم دهدهي در گروه مفهومي مي‌تونيد ببينيد که چقدر رقابت سنگيني بين دوستان هست و اينکه دوستان در ترازهاي مختلف خيلي به هم نزديکند.

ضمن اينکه  باز هم به شما توصيه مي‌کنم که به تراز مشترک براي سنجش خودتون با تمام دانش آموزان توجه بيشتري داشته باشيد.

يک نوصيه‌ي کاربردي:

دوستان خوبم که در آزمون‌هاي مفهومي شرکت مي‌کنيد، اگر ابتدا به ده سوال مشترک هر درس  پاسخ بديد، تراز مشترک بهتري کسب مي کنيد و جايگاه واقعي‌تون رو در ميان کل دانش آموزان مي‌بينيد.

با آرزوي بهتر انديشيدن همه‌ي شما عزيزان

 

 

 

 

نقشه‌ي راه آزمون 19 اسفند دانش‌آموزان سال دوم دبيرستان رياضي-تجربي

تاريخ آزمون

ادبيات و زبان فارسي

عربي

دين و زندگي

زبان انگليسي

رياضي

فيزيک

شيمي

آمار و مدلسازي

زيست‌شناسي

 و آزمايشگاه (1)

کتاب

ويژگي

19

اسفند

سؤال 502

صفحه‌ي 43

سؤال 442

صفحه‌ي 39

سؤال

 473

سؤال 13

صفحه‌ي 63

سؤال 166

صفحه‌ي 54

سؤال

188

سؤال

242

سؤال 100

صفحه‌ي 39

سؤال 365

صفحه‌ي 63

دو سالانه

پرتکرار

سؤال 483

صفحه‌ي 41

سؤال 480

صفحه‌ي 41

سؤال

504

سؤال 13

صفحه‌ي 59

سؤال 182

صفحه‌ي 59

سؤال

190

سؤال

253

سؤال 106

صفحه‌ي 38

سؤال 358

صفحه‌ي 62

دام‌دار

سؤال 548

صفحه‌ي 45

سؤال 487

صفحه‌ي 41

سؤال

485

سؤال 6

صفحه‌ي 58

سؤال 184

صفحه‌ي 62

سؤال

194

سؤال

267

سؤال 99

صفحه‌ي 37

سؤال 362

صفحه‌ي 63

پوشش مطالب

سؤال 501

صفحه‌ي 42

سؤال 499

صفحه‌ي 42

سؤال

512

سؤال 3

صفحه‌ي 57

سؤال 183

صفحه‌ي 63

سؤال

218

سؤال

274

سؤال 96

صفحه‌ي 37

سؤال 325

صفحه‌ي 57

خلاقيت

سؤال

صفحه‌ي

سؤال

 455

سؤال

150

سؤال 277

صفحه‌ي 51

سؤال 673

سؤال 597

سؤال 501

سؤال 42

صفحه‌ي 136

سؤال 15

صفحه‌ي 129

آبي

آزمون سراسري

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

 

به جدول‌هاي زير توجه کنيد:

 

جدول تحليل آزمون 5 اسفند دوم دبيرستان رشته‌ي رياضي (عادي)

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا از 10 تا

چند تا از 10 تا

چند تا از 10 تا

چند تا از 10 تا

ادبيات و زبان فارسي (2)

40

23

7

6

5

4

عربي (2)

30

25

7

5

4

3

دين و زندگي (2)

29

62

7

5

4

3

زبان انگليسي (2)

55

501

9

8

7

6

رياضي (2)

33

102

9

6

5

3

هندسه (1)

15

43

6

3

2

2

فيزيک (2)

25

33

8

5

3

2

شيمي (2)

31

59

8

6

5

3

آمار و مدل‌سازي

26

69

7

5

4

3

 

 

 

 

 

جدول تحليل آزمون 5 اسفند دوم دبيرستان رشته‌ي تجربي (عادي)

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا از 10 تا

چند تا از 10 تا

چند تا از 10 تا

چند تا از 10 تا

ادبيات و زبان فارسي (2)

43

40

8

6

6

5

عربي (2)

33

72

8

6

5

3

دين و زندگي (2)

34

152

8

6

5

3

زبان انگليسي (2)

54

793

9

8

7

6

رياضي (2)

28

160

9

6

4

3

فيزيک (2)

22

39

8

5

3

2

شيمي (2)

36

159

9

7

5

3

زيست‌شناسي  و آزمايشگاه (1)

27

62

8

5

4

3

هندسه (1)

11

40

6

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

 

جدول تحليل آزمون 5 اسفند دوم دبيرستان رشته‌ي رياضي (مفهومي)

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

6000

5500

5000

چند تا از 10 تا

چند تا از 10 تا

چند تا از 10 تا

ادبيات وزبان فارسي (2)

61

1

6

8

6

عربي (2)

47

3

8

5

6

دين و زندگي (2)

52

1

7

7

5

زبان انگليسي (2)

73

13

10

8

7

رياضي (2)

57

2

7

7

4

هندسه (1)

40

3

8

5

3

فيزيک (2)

47

1

7

6

5

شيمي (2)

51

1

7

6

6

آمار و مدل‌سازي

50

6

9

4

5

 

 

 

 

جدول تحليل آزمون 5 اسفند دوم دبيرستان رشته‌ي تجربي (مفهومي)

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

6000

5500

5000

چند تا از 10 تا

چند تا از 10 تا

چند تا از 10 تا

ادبيات و زبان فارسي (2)

62

3

8

7

6

عربي (2)

51

2

7

7

5

دين و زندگي (2)

53

2

8

5

6

زبان انگليسي (2)

62

19

9

8

7

رياضي (2)

44

1

7

6

4

فيزيک (2)

35

1

5

5

4

شيمي (2)

51

1

8

7

6

زيست‌شناسي

 و آزمايشگاه (1)

41

1

6

5

4

هندسه (1)

27

1

4

4

2

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

 

منبع :