تحلیل آزمون 21 بهمن - دوم دبیرستان

.

تحلیل آزمون 21 بهمن - دوم دبیرستان

 

دوم ‌دبيرستاني‌هاي پرتلاش و با انر‍ژي سلام :

آزمون 21 بهمن هم که در واقع سلام  شما به دروس نيم سال دوم بود گذشت.

حتما به حرفاي من که گفتم نيم سال دوم آغاز مهم‌تريه گوش داديد و سلام گرمي با اين نيم سال داشتيد .

حالا هم منتظريد نتيجه‌ي تلاشتون رو تو کارنامه ببينيد که اميدوارم با ديدنش لبخند بزنيد.

منم امروز دو تا خبر خوب براي دوستاي خوبم دارم:

اوليش اينه که در آزمون 5 اسفند و بعد از اون سوالاي موازي که پيشروي کندتري داره، در دفترچه آورده شده(البته تا الان هم روي سايت بوده و متقاضيان مي‌تونستن به اونا پاسخ بدهند) و مي‌تونيد در صورت عقب تر بودن مدرسه به سوالاي موازي هر يک از دروس رياضي ،فيزيک،شيمي و عربي پاسخ بديد.

دوميشم اينه که چون از آوردن جدول تکاليف استقبال کرديد،از نيم سال دوم اين جدول رو تحت عنوان نقشه‌ي راه ارائه داديم و دقيقا 5 تا از مهم‌ترين سوالات هر درس رو با آوردن ويژگي اون ها مشخص کرديم تا بتونيد از زمانتون استفاده‌ي بهينه کنيد و اگر در بعضي درسا خواستيد وقت کمتري بذاريد، به حداقل سوالايي که به طور عمده بهترين ويژگي‌ها رو دارند وبا خوندنشون تقريبا اصل مطلب دستتون مياد،پاسخ بديد.

همين‌جا اين نکته رو هم مي‌تونيد ياد بگيريد که عنصر انتخاب در درس خوندن و برنامه ريزي کردن خيلي مهمه

انتخاب مهم‌ترين ها و اولويت ها

حالا همين الان دفتر برنامه ريزيتو بردار و با توجه به کارنامه‌ي اين آزمون ،دفتر خود آموزي و نقاط قوت و ضعف خودت برنامه‌ي هفته‌ي بعد رو بنويس

 

نقشه‌ي راه آزمون 5 اسفند دانش‌آموزان سال دوم دبيرستان رياضي-تجربي

تاريخ آزمون

ادبيات و

 زبان فارسي

عربي

دين و زندگي

زبان انگليسي

رياضي

فيزيک

شيمي

آمار و مدلسازي

زيست‌شناسي

 و آزمايشگاه (1)

کتاب

ويژگي

5

اسفند

سؤال 479

صفحه‌ي 40

سؤال 436

صفحه‌ي 38

سؤال

 402

سؤال 7

صفحه‌ي 49

سؤال 160

صفحه‌ي 52

سؤال

158

سؤال

206

سؤال 111

صفحه‌ي 39

سؤال

229

دو سالانه

پرتکرار

سؤال 484

صفحه‌ي 41

سؤال 420

صفحه‌ي 37

سؤال

 422

سؤال 12

صفحه‌ي 50

سؤال 181

صفحه‌ي 58

سؤال

164

سؤال

209

سؤال 115

صفحه‌ي 40

سؤال

320

دام‌دار

سؤال 469

صفحه‌ي 39

سؤال 401

صفحه‌ي 36

سؤال

 455

سؤال 13

صفحه‌ي 51

سؤال 169

صفحه‌ي 55

سؤال

167

سؤال

214

سؤال 114

صفحه‌ي 40

سؤال

348

پوشش مطالب

سؤال 493

صفحه‌ي 41

سؤال 428

صفحه‌ي 37

سؤال

 461

سؤال 10

صفحه‌ي 62

سؤال 182

صفحه‌ي 59

سؤال

185

سؤال

229

سؤال 101

صفحه‌ي 138

سؤال

353

خلاقيت

سؤال 290

سؤال

456

 

سؤال

 138

سؤال 263

صفحه‌ي 50

سؤال 578

سؤال 483

سؤال 473

سؤال 51

صفحه‌ي 137

سؤال 18

صفحه‌ي 136

آبي

آزمون سراسري

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

 

به جدول‌هاي زير توجه کنيد:

 

جدول تحليل آزمون 21 بهمن دوم دبيرستان رشته‌ي رياضي (عادي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و

 زبان فارسي (2)

8592

47

103

9

53

7

289

6

449

5

646

عربي (2)

8592

19

21

7

53

4

278

3

432

2

589

دين و زندگي (2)

8592

38

234

8

53

6

281

5

414

4

514

زبان انگليسي (2)

8592

58

675

9

53

8

281

8

415

6

516

رياضي (2)

8592

30

42

8

53

6

293

4

464

3

662

هندسه (1)

8592

15

38

6

53

3

263

2

422

1

562

فيزيک (2)

8592

19

15

7

53

4

286

3

435

2

568

شيمي (2)

8592

30

46

8

53

6

288

5

440

3

585

آمار و مدل‌سازي

8592

37

352

8

53

7

266

6

417

5

565

 

 

 

جدول تحليل آزمون 21 بهمن دوم دبيرستان رشته‌ي تجربي (عادي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (2)

11855

50

229

9

68

8

377

7

476

5

576

عربي (2)

11855

21

36

8

69

4

397

3

559

2

848

دين و زندگي (2)

11855

44

87

8

69

7

400

6

578

5

898

زبان انگليسي (2)

11855

57

991

10

69

8

398

8

570

6

786

رياضي (2)

11855

24

56

8

69

5

395

3

549

2

754

فيزيک (2)

11855

16

22

7

69

3

398

2

568

1

873

شيمي (2)

11855

35

138

9

69

7

400

5

584

3

896

زيست‌شناسي

 و آزمايشگاه (1)

11855

37

72

9

69

6

399

5

581

4

873

هندسه (1)

11855

12

46

6

68

3

337

2

435

1

642

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

 

جدول تحليل آزمون 21 بهمن دوم دبيرستان رشته‌ي رياضي (مفهومي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و

 زبان فارسي (2)

87

68

2

0

0

8

1

8

7

7

11

عربي (2)

87

45

2

0

0

4

1

6

7

5

11

دين و زندگي (2)

87

60

15

0

0

10

1

7

7

7

10

زبان انگليسي (2)

87

75

8

0

0

9

1

9

7

7

10

رياضي (2)

87

61

3

0

0

9

1

7

7

6

11

هندسه (1)

87

42

4

0

0

8

1

3

7

4

11

فيزيک (2)

87

38

1

0

0

7

1

5

7

3

11

شيمي (2)

87

57

1

0

0

6

1

7

7

6

11

آمار و مدل‌سازي

87

66

18

0

0

10

1

7

7

7

11

 

 

 

 

جدول تحليل آزمون 21 بهمن دوم دبيرستان رشته‌ي تجربي (مفهومي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (2)

128

72

4

0

0

9

5

8

12

8

12

عربي (2)

128

44

2

0

0

8

5

6

13

5

13

دين و زندگي (2)

128

68

24

0

0

9

5

7

13

7

13

زبان انگليسي (2)

128

8

78

0

0

9

5

8

13

8

12

رياضي (2)

128

1

52

0

0

6

5

6

13

4

12

فيزيک (2)

128

1

30

0

0

4

5

4

12

3

13

شيمي (2)

128

7

60

0

0

8

5

8

13

6

13

زيست‌شناسي

 و آزمايشگاه (1)

128

2

44

0

0

7

5

5

13

4

13

هندسه (1)

128

1

30

0

0

5

5

4

12

3

11

 

    dabirestan_paye@yahoo.com

 


منبع :