درسنامه زیست یازدهم تجربی(آمادگی آزمون 7فروردین)

رای آمادگی در آزمون 7 فرودین که یک ایستگاه جمع بندی و مرور می‌باشد درسنامه هایی که پیشتر تهیه شده بود به صورت یکجا در اختیار شما قرار میگیرد تا آسان‌تر د

درسنامه زیست یازدهم تجربی(آمادگی آزمون 7فروردین)

با سلام

دوستان یازدهمی

برای آمادگی در آزمون 7 فرودین که یک ایستگاه جمع بندی و مرور می باشد درسنامه هایی که پیشتر تهیه شده بود به صورت یکجا در اختیار شما قرار میگیرد تا آسان تر درسنامه ی مطلوب خود را بیابید.


ایام،به کام!!
حواس

ایمنی

گفتار دو تنظیم شیمیایی

گفتار یک تنظیم شمیایی

گفتار دو دستگاه حرکتی

گفتار یک دستگاه حرکتی

گفتار دو تنظیم عصبی

گفتار یک تنظیم عصبیمشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24
حد و پیوستگی از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : علی هاشمی