تحلیل آزمون 18 آذر - اول دبیرستان

.

تحلیل آزمون 18 آذر - اول دبیرستان

پسرها و دخترهاي پرتلاش اول دبيرستاني سلام:

«نبوغ» امري مادرزادي نيست که مخصوص افرادي خاص باشد. فقط کافي است فوق‌العاده منضبط و سخت‌کوش باشيد.

«جان استيوارت ميل»

در آزمون 18 آذر ماه نيمي از مباحث نيم‌سال اول مورد پرسش قرار گرفته بود که اميدوارم با موفقيت براي تک‌تک شما عزيزان سپري شده باشد.

در آزمون 2 دي ماه به عنوان آخرين آزمون از پروژه‌ي سوم، سه هشتم مطالب نيم‌سال اول که دو هشتم آن نيز از پيشروي جديد است مورد پرسش قرار خواهد گرفت.

توجه 1: با توجه به نزديک شدن به فصل امتحانات، براي آمادگي هرچه بيشتر شما عزيزان نيمي از سؤالات دروس رياضي و فيزيک از کتاب‌هاي دوسالانه طراحي شده‌اند که مي‌تواني براي کسب نتيجه‌ي بهتر به حل تمرين‌هاي اين کتاب‌ها بپردازي.

توجه 2: در ضمن کتاب کار آزمون 2 دي ماه نيز از سؤالات امتحاني سال‌هاي گذشته انتخاب شده که مي‌تواني از آن به عنوان منبع مناسبي براي آمادگي در امتحانات دروس مختلف استفاده نمايي.

قبل از اينکه بگويم به جدول‌هاي زير توجه کنيد مي‌خواهم سؤالي بپرسم:

آيا به جدول دهدهي که روي جلد دفترچه‌ها آمده است توجه کرده‌اي؟

مي‌تواني با توجه به اين اعداد و نيز ميانگين ترازت در آزمون‌هاي قبل،‌ هدف‌گذاري کني و برنامه‌ريزي‌ات را بر اساس آن، متعادل نمايي.

حال به جدول‌هاي زير توجه کنيد.

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي عمومي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان

  

تاريخ آزمون

زبان و ادبيات فارسي (1)

دين و زندگي (1)

زبان انگليسي (1)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

2 دي

ادبيات سؤال هاي  287 تا 409

زبان‌فارسي سؤال‌هاي 1095 تا 1322

ادبيات فارسي  تست‌هاي 196  تا 206

زبان‌فارسي تست‌هاي 90  تا  156

-----

تست‌هاي 157  تا 185

سؤال‌هاي 93  تا  162

تست‌هاي 143  تا  225

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي اختصاصي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان

 

تاريخ آزمون

رياضي(1)

فيزيک (1)

شيمي (1)

علوم زيستي و بهداشت

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

2 دي

سؤال‌هاي  55  تا  101

تست‌هاي  138  تا  325

سؤال‌هاي  139  تا  251

تست‌هاي فصل 4 و فصل   5  تا  پايان ويتامين‌ها

سؤال‌هاي  68  تا  129

تست‌هاي  104  تا  174

سؤال‌هاي  113  تا  186

تست‌هاي  125  تا   154  بخش   1 و

تست‌هاي  1  تا  57  بخش 2

 

 

جدول تحليل آزمون 18 آذر اول دبيرستان (عادي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (1)

16627

44

166

9

174

7

594

6

1107

5

1488

عربي(1)

16627

33

121

8

174

6

593

5

1083

3

1458

دين و زندگي (1)

16625

23

68

7

174

4

585

3

1066

2

1442

زبان انگليسي (1)

16627

49

916

9

174

8

598

7

1098

5

1480

رياضي (1)

16627

24

69

8

174

5

595

3

1109

2

1472

علوم زيستي وبهداشت

16627

31

34

8

174

5

599

4

1111

3

1481

فيزيک (1)

16627

30

118

8

174

5

598

4

1111

3

1481

شيمي (1)

16627

36

105

8

174

6

595

5

1100

4

1468

 

 

جدول تحليل آزمون  18 آذر اول دبيرستان (مفهومي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (1)

155

65

3

0

0

8

8

7

17

7

18

عربي(1)

155

58

4

0

0

7

8

7

17

6

18

دين و زندگي (1)

155

53

2

0

0

7

8

5

17

5

17

زبان انگليسي (1)

155

67

13

0

0

9

8

8

17

7

18

رياضي (1)

155

50

2

0

0

7

8

6

17

5

18

علوم زيستي وبهداشت

155

47

5

0

0

7

8

6

17

5

18

فيزيک (1)

155

58

3

0

0

9

8

7

17

6

18

شيمي (1)

155

56

5

0

0

7

8

7

17

5

18

 

 

Dabirestan_paye@yahoo.com

منبع :