وضعیت ارسال پاسخبرگ آزمون 28 اردیبهشت در حوزه‌های روستایی

برای بازخورد سریع‌تر در روز آزمون ، از این پس می‌توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .

وضعیت ارسال پاسخبرگ آزمون 28 اردیبهشت در حوزه‌های روستایی

برای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .


در این قسمت وضعیت ارسال پاسخبرگ در حوزه های روستایی قابل مشاهده است :


  1. از 106 حوزه روستایی که 1859 تحت پوشش داشته اند :


  2.  تا ساعت 12 : برای  60 دانش آموز معادل 3 درصد کارنامه صادر شده است

  3.   تا ساعت 13: برای  407 دانش آموز  معادل 22 درصد کارنامه صادر شده است

  4.    تا ساعت 14 : برای 788 دانش آموز معادل 42 درصد کارنامه صادر شده است

تا ساعت 15 : برای  942 دانش آموز معادل 50 درصد کارنامه صادر شده است

تا ساعت 18 : برای  972 دانش آموز معادل 52 درصد کارنامه صادر شده استاستان

نمایندگی

نام روستا

تحت پوشش

ارسال تا ساعت ۱۲

ارسال تا ساعت 13

ارسال تا ساعت 14

ارسال تا ساعت 15

ارسال تا ساعت 18

اصفهان

نائين

مشکنان

40

0

4

4

4

4

اصفهان

نائين

هرند

30

0

9

9

9

9

اصفهان

نائين

ورزنه

13

0

0

0

0

0

البرز

هشتگرد

ملک آباد

10

0

3

3

3

3

ايلام

سرابله

سرتنگ

18

0

0

0

0

0

خراسان جنوبي

قائن

اسفدن

25

0

1

1

1

1

خراسان رضوي

تربت حيدريه

احمد آباد

13

0

0

9

9

9

خراسان رضوي

تربت حيدريه

جنگل

10

0

0

8

8

8

خراسان رضوي

تربت حيدريه

دولت آباد

86

0

1

55

55

55

خراسان رضوي

تربت حيدريه

رباط سنگ

17

0

0

0

5

5

خراسان رضوي

تربت حيدريه

سيوکي

13

0

0

12

12

12

خراسان رضوي

تربت حيدريه

کاريزک

39

0

0

15

15

15

خراسان رضوي

سبزوار

خليل اباد

39

0

0

35

35

35

خراسان رضوي

سبزوار

زمند

12

0

0

8

8

8

خراسان رضوي

سبزوار

سيدآباد

8

0

0

8

8

8

خراسان رضوي

سبزوار

عليک

6

0

0

5

5

5

خراسان رضوي

سبزوار

فيض آباد

54

0

0

29

29

29

خراسان رضوي

سبزوار

نقاب

79

0

0

0

0

0

خراسان رضوي

مشهد شرق پسران

احمد اباد

10

8

8

8

8

8

خراسان رضوي

مشهد شرق پسران

تبادکان

29

22

22

22

22

23

خراسان رضوي

مشهد شرق پسران

چنار

11

8

8

8

8

8

خراسان رضوي

مشهد شرق پسران

خواجه ربيع

6

4

4

4

4

4

خراسان رضوي

مشهد شرق پسران

همت آباد

18

12

12

12

12

14

خراسان رضوي

مشهد شمال غرب پسران

تبادکان

9

0

2

2

2

2

خراسان شمالي

شيروان

اسرخي

9

0

7

7

7

7

خراسان شمالي

شيروان

عبدآباد

8

0

5

5

5

6

كرمان

قلعه گنج

چاه داد خدا

30

0

0

0

30

30

كرمان

قلعه گنج

چاه زنگي

59

0

40

40

41

41

كرمان

قلعه گنج

چهلمني

11

0

11

11

11

11

كرمان

قلعه گنج

دهستان رمشک

12

0

0

0

11

11

كرمان

قلعه گنج

رمشک

15

0

0

0

15

15

كرمان

قلعه گنج

روستاي اسلام اباد

28

0

0

0

21

21

كرمان

قلعه گنج

روستاي سرتک

12

0

8

8

9

9

كرمان

قلعه گنج

صولان

12

0

0

0

12

12

كرمان

قلعه گنج

گلدشت

16

0

11

11

11

12

كرمان

قلعه گنج

گنج آباد

63

0

43

43

43

43

كرمان

كهنوج

چاه ريگان

8

0

0

0

0

0

كرمان

كهنوج

دهکهان

36

0

0

15

15

16

كرمان

كهنوج

شهرک بهشت زهرا

22

0

0

13

13

13

كرمان

كهنوج

شهرک صنعتي

14

0

0

5

5

5

كرمان

كهنوج

عشايري شاداب

16

0

0

0

0

1

كرمان

كهنوج

منوجان

85

0

0

46

46

47

كرمان

كهنوج

ناصراباد

20

0

0

10

10

10

مازندران

امير کلا

بيشه سر

6

0

0

0

0

5

مازندران

بابل

مرزيکلا

16

0

11

11

11

11

مازندران

بابل

کفشگر کلا

20

0

10

17

17

17

مركزي

اراک پسران

شازند

14

0

0

5

5

7

هرمزگان

بندر کنگ و چارک

چارک

15

0

0

1

1

1

هرمزگان

بندر کنگ و چارک

چاه بنارد

21

0

11

11

11

11

هرمزگان

بندر کنگ و چارک

رويدر

65

0

1

35

35

37

هرمزگان

بندر کنگ و چارک

شناس

9

0

8

8

8

8

هرمزگان

بندر کنگ و چارک

فرامرزان

14

0

3

3

3

3

هرمزگان

بندر کنگ و چارک

هنگويه

60

0

7

8

8

8

هرمزگان

بندر کنگ و چارک

کمشک

62

0

19

20

20

20

هرمزگان

بندر کنگ و چارک

کوخرد

14

0

3

3

3

3

هرمزگان

بندر کنگ و چارک

کوهيج

6

0

2

2

2

2

هرمزگان

ميناب

خميني شهر

78

0

15

22

22

27

هرمزگان

ميناب

سندرک

28

0

0

18

18

19

هرمزگان

ميناب

هشت بندي

32

0

2

4

4

5

کهگيلويه و بويراحمد

دهدشت

روستاهاي منطقه چاروستا

71

0

3

3

57

61

کهگيلويه و بويراحمد

ياسوج

بلهزار

6

0

4

4

4

4

کهگيلويه و بويراحمد

ياسوج

لوداب

106

0

56

59

59

60