تحلیل آزمون 20 آبان - اول دبیرستان

.

تحلیل آزمون 20 آبان - اول دبیرستان

دوست پرتلاش اول دبيرستاني سلام:

اميدوارم سومين آزمون از پروژه‌ي دوم را نيز با موفقيت سپري کرده باشي.

با ورود به سومين ماه از فصل پاييز مي‌خواهم سه نکته را به تو دوست عزيز يادآور شوم.

 

1-قرار است از آزمون 4 آذر ماه 90 به شما تکاليفي از کتاب‌هاي مرتبط ارائه دهيم.

پيشنهاد ما اين است که در هفته‌ي اول پس از آزمون کتاب دو سالانه را انتخاب نموده تا با پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي آن با نکات مهم کتاب درسي از ديد طراحان سؤال‌هاي امتحان نهايي آشنا شويد.

و در هفته‌ي دوم همگام با مرور مطالب هفته‌ي اول، به پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي کتاب آبي بپردازيد.

يک تذکر مهم: دوست عزيز، لزومي به پاسخ‌گويي به تمامي سؤالات مشخص‌ شده از مباحث مرتبط نيست. بلکه شما مي‌توانيد با توجه به پيش‌بيني‌تان در ابتداي هر هفته و زمان اختصاص داده شده به هر درس به بخشي از سؤالات هر درس پاسخ دهيد. به طور مثال در درس زبان انگليسي 120 سؤال از کتاب آبي تعيين شده که شما مي‌توانيد تنها به 24 سؤال از آن پاسخ گوييد و به منظورآن که تمامي مباحث مرتبط پوشش داده شود، به سؤال‌هايي با ضريب 5 پاسخ گوييد.

 

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي عمومي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان

 

تاريخ آزمون

زبان و ادبيات فارسي (1)

دين و زندگي (1)

زبان انگليسي (1)

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

4 آذر

ادبيات ‌فارسي سؤال‌هاي 137 تا 286

زبان فارسي سؤال‌هاي 1016 تا 1094

ادبيات‌فارسي تست‌هاي 115 تا 195

زبان‌فارسي تست‌هاي 61 تا 89

-----

تست‌هاي 67 تا 156

سؤال‌هاي  45 تا 92

تست‌هاي 66 تا 142

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب دو سالانه و کتاب آبي براي درس‌هاي اختصاصي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان

تاريخ آزمون

رياضي(1)

فيزيک (1)

شيمي (1)

علوم زيستي و بهداشت

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

هفته‌ي اول

هفته‌ي دوم

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

کتاب دوسالانه

کتاب آبي

4 آذر

سؤال هاي 23 تا 46

و 47 تا 54

تست‌هاي104 تا 137 فصل سوم و 49 تا 103 فصل دوم

سؤال‌هاي42 تا 67

تست‌هاي 94 تا 103

سؤال‌هاي 59 تا 112

تست‌هاي 1 تا 24

سؤال هاي 138 تا100 فصل دوم و سوم

تست‌هاي 58 تا 83 فصل دوم و1 تا 77 فصل سوم

 

2-همان‌طور که قبلاً هم گفته بودم امسال در مقاطع اول و دوم دبيرستان آزمون‌ها در دو سطح عادي و مفهومي برگزار مي‌شود.

قول داده بوديم که هر دانش‌آموز با ميانگين تراز بالاتر از 6000 در صورت داوطلب بودن، بتواند در آزمون‌هاي مفهومي شرکت نمايد.

 

راستي تو دوست عزيز چقدر تلاش خواهي کرد تا بتواني در اين آزمون‌ها شرکت نمايي؟

نمونه‌اي از کارنامه‌ي يکي از داوطلبان آزمون مفهومي در زير آورده شده است:

  تحلیل آزمون 20 آبان - اول دبیرستان

حتماً مي‌پرسي تراز اختصاصي مشترک، عمومي مشترک و کل مشترک ديگر چيست؟

در واقع براي اينکه دانش‌آموزاني که در آزمون مفهومي شرکت مي‌کنند بتوانند خود را در جمعيت کلي هم مورد ارزيابي قرار دهند، 10 سؤال به‌صورت مشترک و يکسان، هم در دفترچه‌ي آزمون مفهومي و هم در دفترچه‌ي آزمون عادي آورده شده که بر مبناي آن، کل دانش‌آموزان با يکديگر مقايسه مي‌شوند.

سؤال‌هاي شما از ما:

يکي از سؤالاتي که بسياري از شما عزيزان از ما پرسيده بوديد در مورد سؤال‌هاي ويژه و سؤال‌هاي مشترک بوده. در هر کدام از دفترچه‌هاي آزمون‌هاي عادي و مفهومي، پاسخ دادن به تمامي سؤالات (چه ويژه و چه مشترک) اجباري است. در واقع سؤال‌هاي ويژه‌ي هريک از دفترچه‌هاي عادي و مفهومي با يکديگر متفاوت و ويژه‌ي آن دفترچه مي‌باشد و سؤال‌هاي مشترک هريک از دفترچه‌ها، مشترک در هر 2 دفترچه آورده شده است.

3-يکي از سؤال‌هايي که شما از ما پرسيده بوديد، راجع به آزمون‌هاي موازي بود. اين مژده را به شما مي‌دهيم که در آزمون    4 آذرماه سؤال‌هاي قسمت موازي که با پيشروي کندتري انتخاب شده، روي سايت قرار خواهد گرفت و شما مي‌توانيد به اين سؤالات پاسخ دهيد.

به جدول‌هاي زير توجه کنيد:

جدول تحليل آزمون 20 آبان اول دبيرستان (عادي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (1)

13147

46

77

8

163

7

715

6

1237

5

1551

عربي(1)

13147

24

40

7

163

5

710

3

1220

2

1553

دين و زندگي (1)

13143

19

83

6

163

4

701

3

1201

2

1526

زبان انگليسي (1)

13147

41

299

8

163

7

709

6

1180

4

1410

رياضي (1)

13147

24

42

8

163

5

716

4

1243

2

1550

علوم زيستي وبهداشت

13147

39

78

8

163

6

716

5

1242

4

1552

فيزيک (1)

13147

28

61

8

163

5

710

4

1227

3

1548

شيمي (1)

13147

41

166

9

163

7

710

6

1231

4

1557

 

 

جدول تحليل آزمون 20 آبان اول دبيرستان (مفهومي)

 

نام درس

تعداد شرکت‌کنندگان

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد افرادي که در اين آزمون

 100 زده‌اند

دانش‌آموزان از هر 10 سؤال

 به چند سؤال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

چند تا

از 10 تا

تعداد پاسخ دهنده

ادبيات و زبان فارسي (1)

100

73

1

0

0

9

5

8

4

8

13

عربي(1)

100

54

1

0

0

7

5

7

4

5

12

دين و زندگي (1)

100

46

1

0

0

5

5

6

4

4

12

زبان انگليسي (1)

100

62

9

0

0

8

5

7

4

7

13

رياضي (1)

100

47

1

0

0

7

5

6

4

5

12

علوم زيستي وبهداشت

100

56

5

0

0

8

5

6

4

5

12

فيزيک (1)

100

37

2

0

0

6

5

4

4

3

12

شيمي (1)

100

52

1

0

0

8

5

6

4

5

12

 

منبع :