کیفیت علم ایران اندازه گیری شد

شاخص متوسط استناد نرمال شده مستخرج از پایگاه اسکوپوس نشان می‌دهد ایران با کسب رتبه پانزدهم اثرگذاری علم دنیا توانسته است رتبه نخست نرخ رشد کیفیت علم دنیا را کسب کند.

کیفیت علم ایران اندازه گیری شد

 شاخص متوسط استناد نرمال شده مستخرج از پایگاه اسکوپوس نشان می دهد ایران با کسب رتبه پانزدهم اثرگذاری علم دنیا توانسته است رتبه نخست نرخ رشد کیفیت علم دنیا را کسب کند.

استنادها به عنوان مهمترین شاخص سنجش میزان اثرگذاری/کیفیت تحقیقات از مقبولیت جهانی برخوردار هستند. البته این شاخص بیش از آنکه سنجه ای برای ارزیابی کیفیت تحقیق باشد، اثرگذاری علم تولید شده را مورد ارزیابی قرار می دهد.

استناد به معنی رجوع و بیانگر میزان استفاده از پژوهش تولید شده است. استنادها همه شکل های مختلف استفاده را در بر نمی گیرند و معمولا میزان استفاده از یک مدرک بیش از استنادهای آن است.

البته کیفیت یک پژوهش به تنهایی علت تعداد استنادهای بالای یک اثر نیست و تعداد استنادهای بالا نیز لزوما به حل مسائل کشور از نگاه مسئله محوری منجر نخواهد شد، اما همچنین نمی توان ادعا کرد که علمی که کمتر استناد گرفته است لزوما به حل مسائل ملی منجر خواهد شد.

از نقاط قوت پایگاه های استنادی مانند آی.اس.آی و اسکوپوس این است که هر استنادی را شمارش نکرده و فقط استنادهای منابع علمی معتبرتر را شمارش می کنند.

به عبارت دیگر از مقایسه تعداد کل استنادهای دریافتی نمی توان به برتری یک اثر به اثری دیگر رای داد، زیرا تعداد استنادهای دریافتی تحت تاثیر رشته اثر، سال نشر اثر و نوع مدرک آن قرار می گیرند و به همین علت و به منظور مقایسه میزان اثرگذاری آثار با یکدیگر، استنادها بر اساس سه عامل ذکر شده نرمال سازی می شوند.

یکی از مقبول ترین روش های سنجش اثرگذاری علمی در سطح بین المللی نرمال سازی استنادها است.

مقدار استناد «نرمال شده» برای هر اثر یا برابر با یک است، یا کمتر و یا بیشتر از یک است. در صورتی که مقدار استناد نرمال شده برابر با یک باشد به این مفهوم است که اثر در حد متوسط بین المللی براساس رشته، سال و نوع مدرک خود استناد دریافت کرده است. اگر این مقدار بالاتر از یک باشد یعنی بیش از متوسط بین المللی استناد دریافت شده است و اگر استناد نرمال شده اثر کمتر از یک باشد به این معنی است که اثر کمتر از متوسط بین المللی متناسب با رشته، سال و نوع مدرک خود استناد دریافت کرده است.

دکتر علی گزنی به عنوان یکی از بنیانگذاران پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: براساس شاخص متوسط استناد نرمال شده مستخرج از پایگاه استنادی اسکوپوس، اثرگذاری/کیفیت علم کشور در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ از ۱۰.۲ درصد رشد حکایت می کند که بالاترین میزان رشد در بین ۳۰ کشور برتر دنیا از لحاظ اثرگذاری علمی است.

وی افزود: در سال ۲۰۱۶ این ۳۰ کشور بیش از ۹۰ درصد استنادهای دنیا را دریافت کرده اند. همچنین مقایسه تعداد کل استنادهای دریافتی این ۳۰ کشور در این دو سال به شکل فرمول رشد نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران بیشترین رشد اثرگذاری/کیفیت علم دنیا را کسب کرده است.

کیفیت علم ایران اندازه گیری شدعضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری یادآور شد: متوسط استنادهای نرمال شده به ازای مقالات کشور از ۰.۷۹ در سال ۲۰۱۲ به ۱.۰۸ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. متوسط استناد نرمال شده به ازای مقالات کشور در سال ۲۰۱۶ نیز ۰.۹۸ بوده است.

وی گفت: از همین رو باید گفت در سال ۲۰۱۲ علم کشور حدود ۲۰ درصد کمتر از متوسط بین المللی مورد استفاده قرار می گرفته است، اما این رقم در سال ۲۰۱۷ اندکی فراتر از متوسط بین المللی رفته است که نشان از افزایش میزان اثرگذاری علم تولید شده دارد.

کیفیت علم ایران اندازه گیری شد

براساس آمار اسکوپوس، بالاترین اثرگذاری علمی در دنیا متعلق به سه کشور سوئیس، هلند و دانمارک است. مدارک علمی این سه کشور ۸۰ درصد بیش از متوسط بین المللی مورد استناد/استفاده قرار می گیرند.


جدول متوسط استناد نرمال شده به ازای مقالات - اسکوپوس    

کشور ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ 

سوئیس

۱.۸۷ ۱.۸ ۱.۸۱ ۱.۸۹ ۱.۸۵ ۱.۸۲

هلند

۱.۸۱ ۱.۷۸ ۱.۷۶ ۱.۸۳ ۱.۸۴ ۱.۷۸

دانمارک

۱.۸۴ ۱.۷۷ ۱.۸۵ ۱.۸۸ ۱.۸۸ ۱.۷۵

بلژیک

۱.۶۸ ۱.۶۹ ۱.۶۹ ۱.۶۹ ۱.۷۲ ۱.۷۱

عربستان سعودی

۱.۲۶ ۱.۲۱ ۱.۳۴ ۱.۴۴ ۱.۴۹ ۱.۶۴

نروژ

۱.۶۳ ۱.۶۴ ۱.۶۶ ۱.۶۵ ۱.۷ ۱.۶۳

سنگاپور

۱.۸ ۱.۷۴ ۱.۷۴ ۱.۸ ۱.۸۳ ۱.۶۲

اتریش

۱.۵۸ ۱.۵۴ ۱.۵۵ ۱.۵۳ ۱.۵۹ ۱.۶

ایتالیا

۱.۴۵ ۱.۴۴ ۱.۴۸ ۱.۴۹ ۱.۵ ۱.۶

سوئد

۱.۷۱ ۱.۶۷ ۱.۷۵ ۱.۶۸ ۱.۶۹ ۱.۵۷

فنلاند

۱.۶۱ ۱.۵۹ ۱.۷۳ ۱.۷۴ ۱.۶۷ ۱.۵۶

انگلستان

۱.۵۴ ۱.۵۶ ۱.۵۸ ۱.۵۸ ۱.۶۱ ۱.۵۶

استرالیا

۱.۵۶ ۱.۵۵ ۱.۵۷ ۱.۵۸ ۱.۵۷ ۱.۵۶

کانادا

۱.۵۱ ۱.۵ ۱.۵۱ ۱.۵۲ ۱.۵۱ ۱.۴۷

آلمان

۱.۴۲ ۱.۴۴ ۱.۴۴ ۱.۴۲ ۱.۴۲ ۱.۴۳

فلسطین اشغالی

۱.۴۶ ۱.۴ ۱.۴۶ ۱.۵۳ ۱.۵۵ ۱.۴

آمریکا

۱.۴۷ ۱.۴۸ ۱.۴۹ ۱.۴۶ ۱.۴۴ ۱.۳۷

فرانسه

۱.۳۵ ۱.۳۵ ۱.۳۳ ۱.۳۶ ۱.۳۶ ۱.۳۴

اسپانیا

۱.۲۷ ۱.۲۸ ۱.۲۹ ۱.۳ ۱.۳۲ ۱.۲۷

پرتغال

۱.۲۶ ۱.۲۶ ۱.۲۵ ۱.۲۷ ۱.۳۱ ۱.۲۷

لهستان

۰.۹۱ ۰.۹۳ ۱.۰۱ ۱.۰۲ ۱.۰۷ ۱.۱۴

ایران

۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۹۲ ۰.۹۴ ۰.۹۸ ۱.۰۸

کره جنوبی

۱.۰۹ ۱.۰۴ ۱.۰۴ ۱.۰۳ ۱.۰۱ ۰.۹۸

ژاپن

۰.۹۵ ۰.۹۴ ۰.۹۶ ۰.۹۴ ۰.۹۸ ۰.۹۷

چین

۰.۸ ۰.۸۱ ۰.۸۵ ۰.۹۵ ۰.۹۶ ۰.۹۶

تایوان

۱.۰۴ ۰.۹۷ ۰.۹۷ ۰.۹۹ ۱.۰۳ ۰.۹۴

برزیل

۰.۸۳ ۰.۸۵ ۰.۸۵ ۰.۸۸ ۰.۹۴ ۰.۸۶

ترکیه

۰.۷۸ ۰.۷۸ ۰.۷۹ ۰.۸ ۰.۸۱ ۰.۷۹

روسیه

۰.۶۸ ۰.۶۷ ۰.۷۷ ۰.۷۶ ۰.۷۹ ۰.۷۹

هند

۰.۷۵ ۰.۷۸ ۰.۷۸ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۰.۷۹

در یک سال بخصوص، تعداد استنادها بر خلاف تعداد مدارک مرتبا در حال افزایش هستند و تغییر می کنند. به همین صورت مقالات سال جدید همیشه نسبت به سال  قبل استناد کمتری دریافت می کنند، زیرا مقالاتی که زودتر منتشر می شوند فرصت بیشتری برای دریافت استناد دارند. از همین رو رشد تعداد استنادها در سال جدید نسبت به سال قبل غالبا منفی است.

گزنی با اشاره به این توصیف گفت: با توجه به این مسئله که رشد تعداد استنادها در سال جدید نسبت به سال قبل غالبا منفی است با این حال ایران در میان ۳۰ کشوری که بیشترین میزان استنادهای دنیا را دریافت کرده اند بیشترین رشد از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ را داشته است.

تعداد استنادهای دریافتی - اسکوپوس تا تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۶ 

کشور

۲۰۱۲ ۲۰۱۳  ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ رشد اثرگذاری ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶

ایران

۳۴۴۲۹۰ ۳۱۰۲۲۱ ۲۷۵۶۵۹ ۲۰۴۲۵۱ ۱۳۱۹۴۱ ۳۷۴۹۷ -۷۲ درصد

عربستان سعودی

۱۶۶۶۰۸ ۱۷۲۷۴۵ ۱۷۷۶۵۵ ۱۴۹۹۰۸ ۸۴۸۹۴ ۲۲۷۸۵ -۷۳ درصد

چین

۳۷۰۱۲۸۱ ۳۵۴۳۳۱۹ ۳۱۷۴۳۰۷ ۲۴۱۸۱۷۰ ۱۳۵۲۵۸۵ ۳۴۱۶۳۹ -۷۵ درصد

هند

۸۴۵۷۵۴ ۷۶۲۰۸۳ ۶۶۳۶۹۱ ۴۷۵۸۳۲ ۲۶۶۳۲۶ ۶۵۳۶۶ -۷۶ درصد

ایتالیا

۱۴۶۷۰۸۵ ۱۲۸۰۰۷۱ ۱۰۲۸۵۷۸ ۷۲۴۹۱۹ ۳۹۵۳۸۹ ۹۶۰۹۷ -۷۶ درصد

پرتغال

۲۸۱۸۳۴ ۲۴۵۰۳۸ ۱۹۵۹۷۱ ۱۳۶۴۲۳ ۷۳۴۰۱ ۱۷۷۸۲ -۷۶ درصد

استرالیا

۱۲۹۹۵۹۷ ۱۱۵۹۵۹۱ ۹۴۰۸۱۱ ۶۶۲۳۶۰ ۳۵۳۴۰۲ ۸۳۱۱۳ -۷۷ درصد

لهستان

۳۳۵۵۱۰ ۲۹۹۸۰۰ ۲۵۹۱۷۰ ۱۹۰۸۴۲ ۱۱۱۶۴۰ ۲۶۱۳۷ -۷۷ درصد

انگلستان

۲۹۷۴۴۹۱ ۲۵۰۴۳۸۴ ۱۹۳۴۷۶۵ ۱۳۴۱۵۳۷ ۷۰۵۰۷۰ ۱۶۳۲۶۴ -۷۷ درصد

بلژیک

۵۵۴۰۴۷ ۴۸۲۳۲۱ ۳۸۲۲۰۶ ۲۵۹۳۰۷ ۱۳۹۷۰۳ ۳۲۳۵۳ -۷۷ درصد

اسپانیا

۱۲۲۴۸۴۸ ۱۰۱۲۸۸۴ ۸۱۵۹۸۶ ۵۵۱۷۱۳ ۲۹۸۷۶۶ ۶۹۳۳۱ -۷۷ درصد

کانادا

۱۶۱۹۱۲۴ ۱۳۳۰۲۶۶ ۱۰۲۳۴۳۶ ۷۰۸۹۲۷ ۳۶۴۹۲۹ ۸۴۳۰۵ -۷۷ درصد

آلمان

۲۵۳۰۳۲۳ ۲۱۳۴۴۸۴ ۱۶۵۷۸۲۴ ۱۱۵۰۸۱۴ ۶۰۶۸۵۵ ۱۴۰۱۹۹ -۷۷ درصد

سوئیس

۹۰۱۹۵۸ ۷۲۴۴۸۳ ۵۶۸۴۵۹ ۴۱۷۸۰۱ ۲۱۵۴۸۰ ۴۹۷۶۸ -۷۷ درصد

کره جنوبی

۸۸۲۶۸۳ ۷۳۴۶۹۵ ۶۰۸۰۵۵ ۴۳۷۹۹۲ ۲۲۷۱۸۳ ۵۲۱۷۸ -۷۷ درصد

نروژ

۳۱۳۹۸۰ ۲۶۳۴۶۲ ۲۰۱۲۹۲ ۱۴۲۷۰۲ ۷۸۸۳۲ ۱۸۰۷۵ -۷۷ درصد

روسیه

۳۱۳۱۶۱ ۲۶۹۶۵۱ ۲۵۲۷۷۸ ۱۹۹۶۹۵ ۱۲۱۹۳۶ ۲۷۵۶۷ -۷۷ درصد

اتریش

۳۷۷۰۴۹ ۳۱۴۷۰۴ ۲۴۹۱۲۲ ۱۷۳۰۸۰ ۹۶۹۶۱ ۲۱۸۷۷ -۷۷ درصد

هلند

۱۱۴۸۶۷۰ ۹۳۴۱۵۹ ۷۰۵۴۹۹ ۴۹۴۶۴۸ ۲۶۱۹۴۲ ۵۹۱۸۰ -۷۷ درصد

آمریکا

۱۰۲۴۴۱۲۰ ۸۳۵۹۶۷۲ ۶۳۵۲۴۲۰ ۴۲۶۸۱۴۵ ۲۱۴۳۹۵۰ ۴۸۳۱۶۱ -۷۸ درصد

ژاپن

۱۴۰۴۴۷۰ ۱۱۷۴۸۵۱ ۸۷۷۲۴۱ ۵۸۷۲۸۷ ۳۱۷۱۶۸ ۷۱۳۱۱ -۷۸ درصد

فرانسه

۱۶۹۴۶۶۵ ۱۴۵۵۵۰۶ ۱۰۹۷۱۶۵ ۷۶۴۷۲۰ ۴۰۴۶۳۲ ۹۱۱۷۶ -۷۸ درصد

دانمارک

۴۷۰۳۱۷ ۳۸۷۹۶۰ ۳۳۶۰۹۷

۲۴۱۶۰۷

۱۲۵۱۷۷ ۲۷۸۶۳ -۷۸ درصد

برزیل

۵۳۵۳۳۲ ۴۶۵۴۶۸ ۳۷۵۴۸۴ ۲۷۶۹۷۱ ۱۶۱۵۲۷ ۳۵۸۳۸ -۷۸ درصد

ترکیه

۲۹۳۷۰۳ ۲۴۹۳۷۱ ۲۰۴۸۴۱ ۱۵۳۱۶۹ ۸۱۱۶۶ ۱۷۹۱۳ -۷۸ درصد

سوئد

۶۶۴۱۸۵ ۵۶۲۷۷۶ ۴۵۸۶۹۰ ۳۱۶۵۷۸ ۱۶۹۸۴۹ ۳۷۴۰۲ -۷۸ درصد

فلسطین اشغالی

۳۲۰۲۹۴ ۲۵۲۲۹۲ ۲۰۴۴۴۰ ۱۴۶۵۶۷ ۷۸۰۹۸ ۱۶۸۶۳ -۷۸ درصد

سنگاپور

۳۷۷۷۲۲ ۳۱۵۹۷۴ ۲۵۲۷۳۷ ۱۸۲۵۳۹ ۹۷۵۸۲ ۲۰۷۶۴ -۷۹ درصد

تایوان

۴۶۶۳۲۱ ۳۶۲۲۰۸ ۲۷۶۱۹۷ ۱۸۴۸۴۹ ۹۷۲۰۳ ۲۰۲۲۰ -۷۹ درصد

فنلاند

۳۱۱۰۷۴ ۲۶۰۸۸۱ ۲۲۱۳۶۹ ۱۵۳۷۸۰ ۷۹۷۳۲ ۱۶۵۰۸ -۷۹ درصد


وی افزود: آمار پایگاه اسکوپوس نشان می دهد که رتبه ایران براساس تعداد کل استنادهای دریافتی از ۲۲ در سال ۲۰۱۲ به رتبه ۱۹ در سال ۲۰۱۵، ۱۸ در سال ۲۰۱۶ و ۱۵ در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

کیفیت علم ایران اندازه گیری شد


نکته مورد توجه این است که متوسط استناد نرمال شده به ازای مقالات یک شاخص نسبی است، بنابراین عموما اندازه دانشگاه/موسسه تاثیری در مقدار این شاخص ندارد.

گزنی با اشاره به رتبه برخی از دانشگاهها در زمینه میزان استناد نسبت به تعداد کل مقالات خاطرنشان کرد: بر این اساس میانگین شاخص استناد نرمال شده در دوره سه ساله ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در بین دانشگاه های علوم پزشکی به ترتیب اراک، کردستان، قم و البزر اثرگذارترین مقالات را تولید کرده اند.

وی افزود: در بین دانشگاه های جامع، یاسوج، بین المللی امام خمینی (ره)، کاشان و تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان موثرترین تولیدات علمی را داشته اند. در بین دانشگاه های صنعتی، نوشیروانی بابل، صنعت نفت، صنعتی اصفهان و علم صنعت ایران در این شاخص برتر از سایر دانشگاه ها ظاهر شده اند.

عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری تاکید کرد: در بین دانشگاه های غیرمتمرکز و با توجه به متوسط استناد نرمال شده به ازای مقالات در دوره سه سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، دانشگاه های آزاد اسلامی در حد متوسط بین المللی استناد دریافت کرده اند که با متوسط کشور در همین دوره برابر است.

وی گفت: در بین مراکز تحقیقاتی نیز به ترتیب پژوهشگاه دانش های بنیادی، موسسه رویان، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی و صنعت نفت بهتر از سایرین ظاهر شده اند.

تعداد کل استنادهای دریافتی شاخصی مطلق است، بنابراین می تواند تحت تاثیر اندازه دانشگاه/موسسه نیز قرار گیرد.

گزنی با اشاره به این شاخص اظهار داشت: با توجه به جمع استنادهای سه سال آخر، در بین دانشگاه های علوم پزشکی؛ تهران، شهید بهشتی، مشهد و ایران به ترتیب بیشترین استنادها را دریافت کرده اند.

وی گفت: به همین ترتیب در بین دانشگاه های جامع، به ترتیب تهران، تربیت مدرس، تبریز و فردوسی مشهد استنادهای بیشتری دریافت کرده اند و در بین دانشگاه های صنعتی، امیرکبیر، اصفهان، شریف و علم و صنعت ایران به ترتیب بیشترین میزان استنادها را دریافت کرده اند.

عضو هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری یادآور شد: این وضعیت در بین مراکز تحقیقاتی نیز نشان می دهد که پژوهشگاه دانش های بنیادی، انیستیتو پاستور ایران، پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی بیشترین میزان استنادها را دریافت کرده اند.

منبع :

مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24