شناسایی نوع جدیدی ازمحیط‌های طبیعی مصبی دررودخانه مُند

دانش آموخته فیزیک دریا پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی از نتایج تحلیل داده‌های اقیانوس شناسی فیزیکی در چارچوب یک طرح پژوهشی خبر داد و گفت: نوع جدیدی از محیط‌های طبیعی مصبی شن

شناسایی نوع جدیدی ازمحیط‌های طبیعی مصبی دررودخانه مُند

دانش آموخته فیزیک دریا پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی از نتایج تحلیل داده های اقیانوس شناسی فیزیکی در چارچوب یک طرح پژوهشی خبر داد و گفت: نوع جدیدی از محیط های طبیعی مصبی شناسایی، معرفی و در قالب مقاله ای در مجله علمی چاپ شد.

 دکتر سیدطالب حسینی با اشاره به اینکه مقاله علمی با همکاری دکترسیدمصطفی سیادت موسوی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در مجله Estuarine Coastal and Shelf Science بین المللی چاپ شده، گفت: مطالعات به توصیف فیزیکی این پدیده نادر مصبی تحت عنوان «مصب لنزی آب شیرین ‏ Freshwater Lens Estuary ‏» می پردازد؛ ضمن اینکه این پدیده نادر برای اولین بار در مصب ‏رود مُند در ساحل شمالی خلیج فارس- استان بوشهر مشاهده و گزارش می شود. ‏
به نوشته ایرنا رودخانه مند رودخانه ‌ای با شاخه‌های متعدد است که شاخه اصلی آن به نام رودخانه قره‌آغاج از استان فارس سرچشمه می‌ گیرد و پس از ورود به استان بوشهر به خلیج فارس می‌ریزد.
وی تصریح کرد: مصب، بخش آخر یک رودخانه منتهی به دریا است که در آن آب شیرین رودخانه با آب شور دریا آمیخته می شود و در طول رودخانه تا جایی که اثرهای جزر و مد دریا دیده می شود، امتداد می یابد.
دکتر حسینی گفت: در مصب لنزی، آب شیرین که برای مصب رود مُند به ثبت رسید، آب نسبتاً شیرین رودخانه از هر دو سمت پایین دست (سمت دریا) و بالادست (سمت رودخانه) توسط دو توده آب شور محصور می شود: آب های ساحلی خلیج فارس، توده آب شور پایین دست مصب را تولید می کنند و منشأ توده آب شور بالا دست، روان آب فوق شور از کوه نمک دشتی (گنبد نمکی جاشَک) است که پس از باران های سیلاب زا به دنبال آب تقریباَ شیرین رود مند، وارد محیط مصبی می شود.
دکترحسینی و دکتر سیادت موسوی علاوه بر معرفی مصب لنزی آب شیرین، اثر این سیلاب فوق شور را در ایجاد انسداد کشندی/ tidal Blockage و کاهش طول نفوذ شوری salt intrusion خلیج فارس به درون مصب بررسی کردند.
همچنین در نتیجه انسداد کشندی، جریان عرضی/ lateral flow در منطقه نسبتاً عمیق نزدیک دهانه مصب، به طور مشهودی رخ داد.
براساس این گزارش، دیگر مشخصه های هیدرودینامیکی و اثرهای فیزیکی مصب رودخانه مند ارزیابی شد. بنابراین، در مطالعات آتی مصب ها، مصداق و مثال مصب لنزی آب شیرین، مزیّن به نام خلیج فارس و مصب رودخانه مند خواهد بود.

منبع :مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24