این تست‌ها را قبل از آزمون 4 اسفند تمرین کنید(زیست)

پیشنهاد می‌کنیم تست‌های ضمیمه شده را در زمان مصوب کنکور تمرین کنید.

این تست‌ها را قبل از آزمون 4 اسفند تمرین کنید(زیست)

کنکوری‌های  رشته تجربی

سلام

تست تألیفی طبق سرفصل های آزمون 4 اسفند ضمیمه شده است.

تست‌ها را در زمان مصوب کنکور تمرین کنید.