تحلیل آزمون 2 دی - گروه های اول تا سوم راهنمایی

.

تحلیل آزمون 2 دی - گروه های اول تا سوم راهنمایی

دانش‌آموزان راهنمايي سلام:

آزمون 2 دي دومين آزمون از پروژه‌ي 3 است. اميدوارم در اين آزمون نمره‌هاي خوبي کسب کرده باشيد. به جدول‌هاي زير دقت کنيد و از اونا براي کسب نمره‌ي بهتر در آزمون بعدي کمک بگيريد.

آزمون بعدي براي سوم تيزهوشان 23 دي ماه و براي باقي مقاطع در 7 بهمن برگزار مي‌شه، در اين آزمون هم دروس رياضي و علوم دانش‌آموزان اول، دوم و سوم عادي به دو گروه عادي و موازي تقسيم مي‌شه، تمام دانش‌آموزان بايد به سؤالات عادي جواب بدن که طبق برنامه متعادل آموزش و پرورش است. اگر در يک درس و يا هر دو درس عقب بودين به سؤالات موازي جواب بدين.

در آزمون 23 دي سوم تيزهوشان فقط از دروس رياضي، علوم و فارسي سؤال مطرح شده و شما در اين دفترچه به 80 سؤال پاسخ خواهيد گفت. سه هشتم مطالب نيم‌سال اول مورد سؤال قرار مي‌گيرد.

در آزمون 7 بهمن يک هشتم مطالب نيم‌سال اول را پيشروي داريم و کل مطالب نيم‌سال اول را طبق برنامه دوره خواهيم داشت.

در آزمون 7 بهمن هيچ سؤال عمومي نخواهيم داشت.

اميد است، آزمون‌هاي نيم‌سال اول را به خوبي پشت سر بگذاريد و با توجه به دوره‌ي تمام مباحث به خوبي از پس آزمون 7 بهمن بربياييد.

بچه‌ها حواستون باشه از پاسخ دادن تلفيقي به سؤالات جداً خودداري کنين.

اول راهنمايي:

تمامي دروس براي دانش‌آموزان اول راهنمايي (عادي) متعادل بوده است.

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

53

107

87

رياضي (موازي)

42

21

73

علوم (عادي)

48

9

60

علوم (موازي)

50

7

67

عربي

63

171

87

انگيسي

64

529

87

فارسي

51

22

73

تاريخ

61

1315

100

جغرافي

58

1296

100

ديني

65

1160

100

اجتماعي

76

2471

100

 

 

اول راهنمايي تيزهوشان:

تمامي دروس براي دانش‌آموزان اول راهنمايي (تيزهوشان) متعادل بوده است.

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

47

1

69

علوم (تيزهوشان)

51

1

60

علوم (پيشرفته)

41

1

53

فارسي

57

1

73

عربي

77

174

100

انگليسي

85

407

100

تاريخ

69

302

100

جغرافي

64

260

100

ديني

73

261

100

اجتماعي

84

507

100

 

 

 

 

 

دوم راهنمايي:

تمام دروس براي دانش‌آموزان دوم راهنمايي (عادي) متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

47

36

73

رياضي (موازي)

45

59

73

علوم (عادي)

56

38

80

علوم (موازي)

46

20

67

عربي

67

1240

100

انگليسي

72

1167

100

فارسي

58

67

80

تاريخ

64

1511

100

جغرافي

52

794

100

ديني

78

3007

100

اجتماعي

80

2928

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم راهنمايي تيزهوشان:

تمام دروس براي دانش‌آموزان دوم راهنمايي تيزهوشان متعادل بوده است. 

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

53

4

69

علوم تيزهوشان

52

3

73

علوم پيشرفته

58

3

80

فارسي

69

14

87

عربي

76

214

100

انگليسي

86

396

100

تاريخ

77

371

100

جغرافي

67

217

100

ديني

87

647

100

اجتماعي

84

496

100

 

 

 

 

 

 سوم راهنمايي:

درس علوم (موازي)  براي دانش‌آموزان سوم راهنمايي (عادي) آسان و  بقيه‌ي دروس متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

43

42

74

رياضي (موازي)

47

34

73

علوم (عادي)

46

26

67

علوم (موازي)

71

442

93

فارسي

58

305

87

عربي

58

839

80

انگليسي

67

1973

100

تاريخ

55

1949

100

جغرافي

68

4013

100

ديني

67

3706

100

اجتماعي

73

3796

100

 

 

 

 

سوم راهنمايي تيزهوشان:

درس فارسي براي دانش‌آموزان سوم راهنمايي تيزهوشان آسان و بقيه‌ي دروس متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

43

6

66

علوم

49

7

68

فارسي

70

143

88

عربي

80

264

87

انگليسي

64

1408

100

تاريخ

67

1104

100

جغرافي

79

2035

100

ديني

76

1917

100

اجتماعي

80

1976

100

 

 

 

 

منبع :