تحلیل آزمون 18 آذر - گروه های اول تا سوم راهنمایی

.

تحلیل آزمون 18 آذر - گروه های اول تا سوم راهنمایی


دانش‌آموزان راهنمايي سلام:

آزمون 18 آذر اولين آزمون از پروژه‌ي 3 است. اميدوارم در اين آزمون نمره‌هاي خوبي کسب کرده باشيد. به جدول‌هاي زير دقت کنيد و از اونا براي کسب نمره‌ي بهتر در آزمون بعدي کمک بگيريد.

آزمون بعدي هم در 2 دي برگزار مي‌شه، در اين آزمون هم دروس رياضي و علوم دانش‌آموزان اول، دوم و سوم عادي به دو گروه عادي و موازي تقسيم مي‌شه، تمام دانش‌آموزان بايد به سؤالات عادي جواب بدن که طبق برنامه متعادل آموزش و پرورش است. اگر در يک درس و يا هر دو درس عقب بودين به سؤالات موازي جواب بدين.

در آزمون 2 دي سه هشتم مطالب نيم‌سال اول را طبق برنامه‌ي عادي مي‌خونيم و سه هشتم مطالب نيم‌سال اول را طبق برنامه‌ي موازي خواهيم خواند.

در آزمون 2 دي همه‌ي داوطلبان به 20 سؤال عمومي شامل 5 سؤال تاريخ، 5 سؤال جغرافي، 5 سؤال ديني و 5 سؤال اجتماعي بايد پاسخ دهيد. دروس عمومي را در اين آزمون دوره مي‌کنيد و در آزمون 7 بهمن ديگر دروس عمومي را نخوهيد داشت.

بچه‌ها حواستون باشه از پاسخ دادن تلفيقي به سؤالات جداً خودداري کنين.

 

اول راهنمايي:

تمامي دروس براي دانش‌آموزان اول راهنمايي (عادي) متعادل بوده است.

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

53

123

87

رياضي (موازي)

44

11

67

علوم (عادي)

55

51

80

علوم (موازي)

52

14

73

عربي

60

237

87

زبان

83

1801

100

فارسي

62

41

80

تاريخ

55

794

100

جغرافي

57

974

100

 

 

اول راهنمايي تيزهوشان:

علوم پيشرفته و علوم تيزهوشان براي دانش‌آموزان اول راهنمايي تيزهوشان کمي آسان بوده ولي بقيه‌ي دروس متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

47

3

64

علوم (تيزهوشان)

59

1

73

علوم (پيشرفته)

58

3

80

فارسي

68

7

87

عربي

67

52

87

انگليسي

91

579

100

تاريخ

67

235

100

جغرافي

68

269

100

 

 

 

 

دوم راهنمايي:

تمام دروس براي دانش‌آموزان دوم راهنمايي (عادي) متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

49

49

73

رياضي (موازي)

54

42

87

علوم (عادي)

57

33

80

علوم (موازي)

52

17

73

عربي

53

184

87

انگليسي

76

718

100

فارسي

62

146

87

تاريخ

69

1786

100

جغرافي

58

1137

100

 

 

 

دوم راهنمايي تيزهوشان:

تمام دروس براي دانش‌آموزان دوم راهنمايي تيزهوشان متعادل بوده است. 

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

44

2

64

علوم تيزهوشان

56

3

73

علوم پيشرفته

55

3

73

فارسي

62

4

80

عربي

68

133

100

انگليسي

89

543

100

تاريخ

78

429

100

جغرافي

74

376

100

 

 

 

 سوم راهنمايي:

درس علوم (عادي)  براي دانش‌آموزان سوم راهنمايي (عادي) آسان و  بقيه‌ي دروس متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

51

73

82

رياضي (موازي)

44

15

73

علوم (عادي)

62

96

82

علوم (موازي)

52

28

77

فارسي

50

239

73

عربي

60

1179

100

انگليسي

73

2220

100

تاريخ

68

3821

100

جغرافي

61

1698

100

 

 

 

سوم راهنمايي تيزهوشان:

کليه‌ي دروس براي دانش‌آموزان سوم راهنمايي تيزهوشان متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

36

9

60

علوم

55

4

73

فارسي

62

11

80

عربي

63

625

100

انگليسي

74

137

87

تاريخ

78

1933

100

جغرافي

71

994

100

 


منبع :