ارزیابی آزمون 4 آذر گروه های اول تا سوم راهنمایی

.

ارزیابی آزمون 4 آذر گروه های اول تا سوم راهنمایی


دانش‌آموزان راهنمايي سلام:

آزمون 4 آذر چهارمين آزمون از پروژه‌ي 2 است. اميدوارم در اين آزمون نمره‌هاي خوبي کسب کرده باشيد. به جدول‌هاي زير دقت کنيد و از اونا براي کسب نمره‌ي بهتر در آزمون بعدي کمک بگيريد.

آزمون بعدي هم در 18 آذر برگزار مي‌شه، در اين آزمون هم دروس رياضي و علوم دانش‌آموزان اول، دوم و سوم عادي به دو گروه عادي و موازي تقسيم مي‌شه، تمام دانش‌آموزان بايد به سؤالات عادي جواب بدن که طبق برنامه متعادل آموزش و پرورش است. اگر در يک درس و يا هر دو درس عقب بودين به سؤالات موازي جواب بدين.

بچه‌هاي عزيز آزمون 18 آذر آزمون دوره هست و شما مي‌تونيد اگه توي درسي ضعيف هستيد يا عقب مونديد تا 18 آذر خوب درس بخونيد و عقب‌موندگي‌هاي درسيتونو در 18 آذر جبران کنيد.

در آزمون 18 آذر پنج هشتم مطالب نيم‌سال اول را طبق برنامه‌ي عادي مي‌خونيم و چهار هشتم مطالب نيم‌سال اول را طبق برنامه‌ي موازي خواهيم خواند.

بچه‌ها حواستون باشه از پاسخ دادن تلفيقي به سؤالات جداً خودداري کنين.

 

اول راهنمايي:

تمامي دروس براي دانش‌آموزان اول راهنمايي (عادي) متعادل بوده است.

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

50

38

73

رياضي (موازي)

42

14

73

علوم (عادي)

47

15

67

علوم (موازي)

46

8

67

عربي

65

333

87

زبان

79

1745

100

فارسي

57

39

80

اجتماعي

70

1906

100

ديني

54

566

73

 

 

 

اول راهنمايي تيزهوشان:

تمام دروس براي دانش‌آموزان اول راهنمايي تيزهوشان متعادل بوده است.

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

46

1

60

علوم (تيزهوشان)

52

7

73

علوم (پيشرفته)

45

1

60

فارسي

63

4

80

عربي

71

98

100

انگليسي

89

395

100

اجتماعي

82

427

100

ديني

64

139

100


 

 

 

 

دوم راهنمايي:

تمام دروس براي دانش‌آموزان دوم راهنمايي (عادي) متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

53

47

80

رياضي (موازي)

45

38

80

علوم (عادي)

61

37

80

علوم (موازي)

51

13

73

عربي

66

911

100

انگليسي

77

1416

100

فارسي

54

39

73

اجتماعي

70

2079

100

ديني

61

1144

100

 

 

 

دوم راهنمايي تيزهوشان:

تمام دروس براي دانش‌آموزان دوم راهنمايي تيزهوشان متعادل بوده است. 

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

51

4

73

علوم تيزهوشان

52

3

80

علوم پيشرفته

52

3

67

فارسي

67

7

80

عربي

66

65

87

انگليسي

81

209

100

اجتماعي

77

383

100

ديني

70

244

100

 

 

 

 سوم راهنمايي:

درس فارسي براي دانش‌آموزان سوم راهنمايي (عادي) دشوار و بقيه‌ي دروس متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

55

59

46

رياضي (موازي)

45

19

36

علوم (عادي)

64

369

56

علوم (موازي)

43

11

33

فارسي

50

112

39

عربي

53

806

42

انگليسي

67

1371

59

اجتماعي

73

4429

67

ديني

72

3148

66

 

 

 

سوم راهنمايي تيزهوشان:

درس عربي براي دانش‌آموزان سوم راهنمايي تيزهوشان دشوار و بقيه‌ي دروس متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

40

7

67

علوم

46

5

63

فارسي

47

6

60

عربي

49

140

80

انگليسي

77

909

100

اجتماعي

82

2093

100

ديني

81

1628

100

 

 

منبع :