تحلیل آزمون 20 ابان گروه راهنمایی

.

تحلیل آزمون 20 ابان گروه راهنمایی

دانش‌آموزان راهنمايي سلام:

آزمون 20 آبان سومين آزمون از پروژه‌ي 2 است. اميدوارم در اين آزمون نمره‌هاي خوبي کسب کرده باشيد. به جدول‌هاي زير دقت کنيد و از اونا براي کسب نمره‌ي بهتر در آزمون بعدي کمک بگيريد.

آزمون بعدي هم در 4 آذر برگزار مي‌شه، در اين آزمون هم دروس رياضي و علوم دانش‌آموزان اول، دوم و سوم عادي به دو گروه عادي و موازي تقسيم مي‌شه، تمام دانش‌آموزان بايد به سؤالات عادي جواب بدن که طبق برنامه متعادل آموزش و پرورش است. اگر در يک درس و يا هر دو درس عقب بودين به سؤالات موازي جواب بدين.

در آزمون 4 آذر دو هشتم مطالب نيم‌سال اول را طبق برنامه‌ي عادي مي‌خونيم و دو هشتم مطالب نيم‌سال اول را طبق برنامه‌ي موازي خواهيم خواند.

بچه‌ها حواستون باشه از پاسخ دادن تلفيقي به سؤالات جداً خودداري کنين.

 

 

اول راهنمايي:

تمامي دروس براي دانش‌آموزان اول راهنمايي (عادي) متعادل بوده است.

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

51

66

80

رياضي (موازي)

40

18

73

علوم (عادي)

57

12

73

علوم (موازي)

61

20

87

عربي

63

410

87

فارسي

53

34

73

تاريخ

71

2093

100

جغرافي

55

1039

100

 

 

 

 

اول راهنمايي تيزهوشان:

درس علوم تيزهوشان براي دانش‌آموزان اول راهنمايي تيزهوشان کمي آسان و بقيه‌ي دروس متعادل بوده است.

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

48

2

64

علوم (تيزهوشان)

59

3

80

علوم (پيشرفته)

56

1

80

فارسي

52

1

67

عربي

55

11

73

تاريخ

76

379

100

جغرافي

68

254

100

 


 

دوم راهنمايي:

درس علوم (عادي) براي دانش‌آموزان دوم راهنمايي (عادي) کمي آسان و بقيه‌ي دروس متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

60

220

87

رياضي (موازي)

49

24

73

علوم (عادي)

59

46

80

علوم (موازي)

50

21

80

عربي

66

1312

100

انگليسي

77

2078

100

فارسي

50

17

67

تاريخ

71

2189

100

جغرافي

62

1135

100

 

 

 

دوم راهنمايي تيزهوشان:

تمام دروس براي دانش‌آموزان دوم راهنمايي تيزهوشان متعادل بوده است. 

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

52

2

73

علوم تيزهوشان

49

1

67

علوم پيشرفته

51

1

67

فارسي

60

4

73

عربي

71

177

100

انگليسي

77

251

100

تاريخ

79

449

100

جغرافي

72

304

100

 


 سوم راهنمايي:

تمام دروس براي دانش‌آموزان سوم راهنمايي (عادي) متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

48

33

74

رياضي (موازي)

37

8

63

علوم (عادي)

58

49

82

علوم (موازي)

51

17

80

فارسي

46

138

67

عربي

51

293

73

انگليسي

74

4070

100

تاريخ

74

5426

100

جغرافي

77

5247

100

 

 

 

سوم راهنمايي تيزهوشان:

تمام دروس براي دانش‌آموزان سوم راهنمايي تيزهوشان متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

41

4

62

علوم

47

7

67

فارسي

61

24

80

انگليسي

76

911

100

عربي

57

158

87

تاريخ

84

2245

100

جغرافي

86

2129

100

 

منبع :