ارزیابی آزمون‌های گروه راهنمایی - آزمون 6 آبان

.

ارزیابی آزمون‌های گروه راهنمایی - آزمون 6 آبان

دانش‌آموزان راهنمايي سلام:

آزمون 6 آبان دومين آزمون از پروژه‌ي 2 است. اميدوارم در اين آزمون نمره‌هاي خوبي کسب کرده باشيد. به جدول‌هاي زير دقت کنيد و از اونا براي کسب نمره‌ي بهتر در آزمون بعدي کمک بگيريد.

آزمون بعدي هم در 20 آبان برگزار مي‌شه، در اين آزمون هم دروس رياضي و علوم دانش‌آموزان اول، دوم و سوم عادي به دو گروه عادي و موازي تقسيم مي‌شه، تمام دانش‌آموزان بايد به سؤالات عادي جواب بدن که طبق برنامه متعادل آموزش و پرورش است. اگر در يک درس و يا هر دو درس عقب بودين به سؤالات موازي جواب بدين.

 

در آزمون 20 آبان مطالب نيم‌سال اول را طبق برنامه‌ي موازي خواهيم خواند.

بچه‌ها حواستون باشه از پاسخ دادن تلفيقي به سؤالات جداً خودداري کنين.

 

 

اول راهنمايي:

درس عربي براي دانش‌آموزان اول راهنمايي (عادي) دشوار و بقيه‌ي دروس متعادل بوده است.

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

54

28

73

رياضي (موازي)

39

2

67

علوم (عادي)

58

13

80

علوم (موازي)

51

14

80

عربي

47

44

73

فارسي

55

13

73

اجتماعي

83

3174

100

ديني

74

2034

100

 

اول راهنمايي تيزهوشان:

تمام دروس براي دانش‌آموزان اول راهنمايي تيزهوشان متعادل بوده است.

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

60

5

82

علوم (تيزهوشان)

59

1

73

علوم (پيشرفته)

55

4

73

عربي

50

2

60

فارسي

65

11

87

اجتماعي

89

503

100

ديني

81

338

100

  

دوم راهنمايي:

تمام دروس براي دانش‌آموزان دوم راهنمايي (عادي) متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

55

65

80

رياضي (موازي)

47

11

73

علوم (عادي)

50

27

73

علوم (موازي)

62

65

87

عربي

75

1468

100

انگليسي

73

1202

100

فارسي

60

74

80

اجتماعي

79

2341

100

ديني

74

2137

100

 

دوم راهنمايي تيزهوشان:

تمام دروس براي دانش‌آموزان دوم راهنمايي تيزهوشان متعادل بوده است. 

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

57

1

78

علوم تيزهوشان

49

3

67

علوم پيشرفته

49

2

60

عربي

67

23

87

انگليسي

88

400

100

فارسي

65

10

87

اجتماعي

82

324

100

ديني

79

317

100

 

سوم راهنمايي:

تمام دروس براي دانش‌آموزان سوم راهنمايي (عادي) متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي (عادي)

54

72

83

رياضي (موازي)

45

35

82

علوم (عادي)

52

85

80

علوم (موازي)

51

7

77

عربي

56

706

87

انگليسي

69

1323

100

فارسي

60

538

87

اجتماعي

79

4618

100

ديني

67

2684

100


سوم راهنمايي تيزهوشان:

تمام دروس براي دانش‌آموزان سوم راهنمايي تيزهوشان متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

39

3

57

علوم

44

1

61

عربي

59

192

87

انگليسي

79

860

100

فارسي

65

44

83

اجتماعي

84

1829

100

ديني

76

1323

100

 

منبع :