ارزیابی آزمون 22 مهر گروه های اول تا سوم راهنمایی

.

ارزیابی آزمون 22 مهر گروه های اول تا سوم راهنمایی

دانش‌آموزان راهنمايي سلام:

آزمون 22 مهر اولين آزمون از پروژه‌ي 2 است. اميدوارم در اين آزمون نمره‌هاي خوبي کسب کرده باشيد. به جدول‌هاي زير دقت کنيد و از اونا براي کسب نمره‌ي بهتر در آزمون بعدي کمک بگيريد.

آزمون بعدي هم در 6 آبان برگزار مي‌شه، در اين آزمون دروس رياضي و علوم دانش‌‌آموزان اول، دوم و سوم عادي به دو گروه عادي و موازي تقسيم مي‌شه. تمام دانش‌اموزان بايد به سوالات عادي جواب بدن که طبق برنامه متعادل آموزش و پرورش است. اگر در يک درس و يا هردو درس عقب بودين به سوالات موازي جواب بدين.

بچه‌ها حواستون باشه از پاسخ دادن تلفيقي به سوالات جدا خودداري کنين.

اول راهنمايي:

تمام دروس براي دانش‌آموزان اول راهنمايي متعادل بوده است.

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

65

91

87

علوم

65

130

93

عربي

65

140

87

فارسي

61

41

80

تاريخ

73

1202

100

جغرافي

67

1395

100

 

 

دوم راهنمايي:

تمام دروس براي دانش‌آموزان دوم راهنمايي متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

54

18

73

علوم

60

46

80

عربي

72

820

100

انگليسي

80

1670

100

فارسي

52

12

67

تاريخ

69

107

100

جغرافي

70

1473

100

 سوم راهنمايي:

تمام دروس براي دانش‌آموزان سوم راهنمايي عادي متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

50

12

74

علوم

56

46

80

عربي

53

37

73

انگليسي

82

2387

100

فارسي

48

20

63

تاريخ

71

2344

100

جغرافي

71

2077

100

 

سوم راهنمايي تيزهوشان:

درس علوم براي دانش‌آموزان سوم راهنمايي تيزهوشان آسان و ساير دروس متعادل بوده است.  

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

38

1

57

علوم

66

4

80

عربي

64

34

87

انگليسي

88

1096

100

فارسي

55

3

67

تاريخ

77

905

100

جغرافي

79

932

100

 

دوم راهنمايي تيزهوشان:

تمام دروس براي دانش‌آموزان دوم راهنمايي تيزهوشان متعادل بوده است. 

 

نام درس

ميانگين درصد پاسخ‌گويي

تعداد دانش‌آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده‌اند

ميانگين درصد دانش‌آموزان برتر

رياضي

57

2

78

علوم تيزهوشان

50

1

67

فارسي

64

6

80

علوم پيشرفته

66

1

80

عربي

76

68

100

انگليسي

82

160

100

تاريخ

69

144

100

جغرافي

73

184

100

منبع :