تحلیل آزمون های 8 مهر - مقطع راهنمایی

.

تحلیل آزمون های 8 مهر - مقطع راهنمایی

تلاش کانوني ها در شروع سال تحصيلي

دانش آموزان راهنمايي سلام

شروع سال تحصيلي را به شما تبريک مي گم و اميدوارم امسال با برنامه ريزي دقيق بتونيد نمره هاي خوبي کسب بکنيد در ضمن يه سلام ويژه هم دارم براي دوستان عزيزي که تازه به جمع دانش آموزان راهنمايي اضافه شدن بله درست حدس زدين با شما هستم که از ابتدايي وارد اول راهنمايي شدين.

آزمون 8 مهر اولين آزمون کانون در شروع سال تحصيلي بود. دانش آموزان کانون در اين آزمون مطالبي رو که در تابستان خونده بودند دوره کردند يعني تمام مباحث سال گذشته ومباحث نيم سال اول سال تحصيلي جديد.

سوم راهنمايي

نام درس

درصد پاسخ گويي

تعداد دانش آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده اند.

ميانگين در صد دانش آموزان برتر

رياضي دوم راهنمايي اجباري

53

264

86.66

رياضي سوم راهنمايي انتخابي

49

116

86.66

رياضي دوم راهنمايي انتخابي

63

459

100

علوم دوم راهنمايي اجباري

51

29

70

علوم سوم راهنمايي انتخابي

38

25

73.33

علوم دوم راهنمايي انتخابي

59

193

86.66

عربي دوم راهنمايي

58

361

86.66

 زبان انگليسي دوم راهنمايي

76

1549

100

 فارسي دوم راهنمايي

47

20

60

تمام درس هاي سوم راهنمايي در آزمون 8 مهر متعادل بوده است.

 

سوم راهنمايي تيزهوشان

عنوان

درصد پاسخ گويي

تعداد دانش آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده اند.

ميانگين در صد دانش آموزان برتر

رياضي دوم راهنمايي اجباري

41

12

63

رياضي دوم راهنمايي انتخابي

35

8

60

رياضي سوم راهنمايي انتخابي

39

3

73

علوم دوم راهنمايي اجباري

51

24

73

علوم دوم راهنمايي انتخابي

62

28

87

علوم سوم راهنمايي انتخابي

40

1

67

 زبان انگليسي دوم راهنمايي

86

497

100

 فارسي دوم راهنمايي

59

27

77

عربي دوم راهنمايي

69

137

100

دروس زبان و عربي براي دانش آموزان سوم راهنمايي تيزهوشان آسان و ساير دروس متعادل بوده است.

 

دوم راهنمايي

عنوان

درصد پاسخ گويي

تعداد دانش آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده اند.

ميانگين در صد دانش آموزان برتر

 رياضي اول راهنمايي اجباري

61

391

100

رياضي دوم راهنمايي انتخابي

49

92

87

رياضي اول راهنمايي انتخابي

57

106

87

علوم اول راهنمايي اجباري

63

233

87

علوم دوم راهنمايي انتخابي

39

14

73

علوم اول راهنمايي انتخابي

66

245

87

 عربي اول راهنمايي

67

357

87

 زبان انگليسي اول راهنمايي

75

996

100

 فارسي اول راهنمايي

53

38

73

تمام درس ها براي دانش آموزان دوم راهنمايي متعادل طراحي شده بود.

 

اول راهنمايي

عنوان

درصد پاسخ گويي

تعداد دانش آموزاني که در اين درس نمره 100 را کسب کرده اند.

ميانگين در صد دانش آموزان برتر

 رياضي پنجم دبستان - اجباري

52

266

87

رياضي اول راهنمايي انتخابي

42

11

73

 رياضي پنجم دبستان - انتخابي

48

116

87

علوم پنجم ابتدايي اجباري

68

224

87

علوم اول راهنمايي انتخابي

37

8

60

علوم پنجم ابتدايي انتخابي

75

686

100

فارسي پنجم ابتدايي

68

290

87

در مقطع اول راهنمايي سوالات علوم پنجم ابتدايي آسان طراحي شده بود.

 

دانش آموزان عزيز آزمون بعدي در 22 مهر ماه برگزار مي شود و اين آزمون اولين آزمون از پروژه ي شروع نيم سال اول است به شما عزيزان توصيه مي کنم قدم اول را محکم برداريد و از هم اکنون براي کسب تراز بالا در اين آزمون برنامه ريزي کنيد.

 

منبع :