ارزیابی آزمون 25 شهریور مقطع راهنمایی به همراه مشاوره

در این نوشته می‌خوانید: دستاوردهای تابستان- محتوای آزمون 8 مهر - ورود به اول و دوم تیزهوشان از 22 مهر- ارزیابی آزمون 25 شهریور- معرفی منابع مطالعاتی

ارزیابی آزمون 25 شهریور مقطع راهنمایی به همراه مشاوره

«دانش‌آموزان عزيز راهنمايي آفرين به اراده و همت شما» 

دوستان خوب راهنمايي سلام:

آخرين آزمون تابستان هم برگزار شد و شما عزيزان با تلاش خود تابستان را به فرصتي براي يادگيري تبديل کرديد. شما عزيزان در تابستان علاوه بر تفريح کمي هم درس خوانديد و در 5 آزمون برنامه‌اي شرکت کرديد.

آزمون‌هاي تابستان براي شما 3 دستاورد مهم داشت:

1-       پيش‌خواني درس‌هاي سال آينده

شما که در تابستان دروس رياضي و علوم سال آينده را پيش‌خواني کرده‌ايد در شروع سال تحصيلي نسبت به ساير دانش‌آموزان جلوتر هستيد و خيلي بهتر درس‌ها را ياد مي‌گيريد.

2-       دوره‌ي درس‌هاي سال قبل

مباحث درسي سال قبل پايه و اساس مباحث سال جديد است و شما عزيزان با دوره‌ي مطالب سال گذشته آمادگي بيشتري براي يادگيري مطالب جديد داريد.

3-       خودباوري

شما توانستيد در فصل تفريح و مسافرت کمي هم درس بخوانيد پس به خودتان افتخار کنيد.

آزمون 8 مهر

در آزمون 8 مهر تمام مباحثي که در تابستان مطالعه کرده‌ايد دوره مي‌شود يعني کل مطالب سال گذشته و نصف کتاب‌هاي رياضي و علوم سال آينده.

در آزمون‌هاي پاياني تابستان برخي از دانش‌آموزان به خاطر حجم زياد درس‌هاي نگاه به آينده، به سؤال‌هاي نگاه به آينده پاسخ نمي‌دادند در حالي که در درس‌هاي نگاه به آينده بيش‌تر سؤال‌ها از فصل‌هاي اول کتاب طراحي مي‌شود. به عنوان مثال در آزمون 8 مهر 5 سؤال از 10 سؤال، از پيش‌روي اول مطرح مي‌شود در حالي که حجم مباحث نگاه به آينده نصف کتاب است.

دانش‌آموز خوب راهنمايي در آزمون 8 مهر سؤال‌هاي نگاه به آينده را فراموش نکن چون با مطالعه‌ي همان فصل‌هاي ابتدايي کتاب‌هاي رياضي و علوم سال آينده مي‌تواني نيمي‌ از سؤال‌ها را پاسخ دهي.

ورود به گروه‌هاي اول و دوم تيزهوشان از آزمون 22 مهر ماه

از 22 مهر ماه آزمون‌هاي اول و دوم راهنمايي در دو گروه عادي و تيزهوشان برگزار مي‌شود.

همه‌ي دانش‌آموزان اول و دوم راهنمايي در تابستان آزمون‌‌هاي عادي را امتحان مي‌دادند. از 22 مهر با توجه به نتايج آزمون‌هاي تابستان و 8 مهر دانش‌آموزان اول و دوم راهنمايي به دو گروه عادي و تيزهوشان تفکيک مي‌شوند.

دانش‌آموزان علاقه‌مند به تيزهوشان از همين الان تلاش کنيد تا در آزمون 8 مهر تراز خوبي کسب کنيد و وارد گروه تيزهوشان شويد.

ارزيابي آزمون 25 شهريور:

 

اول راهنمايي:

دانش‌آموزان اول راهنمايي در پيش‌خواني درس‌ها نسبت به ساير مقاطع موفق‌تر بوده‌اند به طوري که %45 دانش‌آموزان در درس رياضي به سؤال‌هاي سال آينده پاسخ داده‌اند. درس علوم پنجم ابتدايي نسبت به ساير درس‌ها آسان‌تر بوده است.

 

 

عنوان

چند درصد از دانش آموزان سوال هاي نگاه به آينده را پاسخ داده اند

درصد پاسخ‌گويي

تعداد شرکت کننده

تعداد دانش آموزاني که 100 درصد پاسخ داده اند

رياضي پنجم دبستان (اجباري)

 

61.45

2145

307

رياضي اول راهنمايي (انتخابي)

45

59.98

951

60

رياضي پنجم دبستان (انتخابي)

 

60.31

1447

170

علوم پنجم دبستان (اجباري)

 

74.81

2145

223

علوم اول راهنمايي (انتخابي)

34

52.71

718

35

علوم پنجم دبستان (انتخابي)

 

72.3

1700

160

فارسي پنجم دبستان

 

63.08

2145

108

 

دوم راهنمايي:

سطح دشواري تمام درس‌ها متعادل بوده است و %38 دانش‌آموزان در درس رياضي به سؤال‌هاي نگاه به آينده پاسخ داده‌اند.

 

عنوان

چند درصد از دانش آموزان سوال هاي نگاه به آينده را پاسخ داده اند

درصد پاسخ‌گويي

تعداد شرکت کننده

تعداد دانش آموزاني که 100 درصد پاسخ داده اند

رياضي اول راهنمايي (اجباري)

 

67.15

2122

160

رياضي دوم راهنمايي (انتخابي)

38

51.76

799

38

رياضي اول راهنمايي (انتخابي)

 

67.05

1479

263

علوم اول راهنمايي (اجباري)

 

66.04

2122

175

علوم دوم راهنمايي (انتخابي)

25

44.95

523

7

علوم اول راهنمايي (انتخابي)

 

51.54

1736

37

عربي اول راهنمايي

 

61.62

2122

167

زبان انگليسي اول راهنمايي

 

77.36

2122

611

فارسي اول راهنمايي

 

60.33

2122

62

 

 

 

سوم راهنمايي:

سؤال‌هاي علوم و زبان انگليسي آسان‌ بوده است.

 

عنوان

چند درصد از دانش آموزان سوال هاي نگاه به آينده را پاسخ داده اند

درصد پاسخ‌گويي

تعداد شرکت کننده

تعداد دانش آموزاني که 100 درصد پاسخ داده اند

رياضي دوم راهنمايي (اجباري)

 

69.65

2842

397

رياضي سوم راهنمايي (انتخابي)

33

49.5

932

47

رياضي دوم راهنمايي ( انتخابي)

 

55.37

2117

163

علوم دوم راهنمايي (اجباري)

 

58.96

2842

155

علوم سوم راهنمايي (انتخابي)

28

53.62

621

25

علوم دوم راهنمايي ( انتخابي)

 

70.62

2398

295

عربي دوم راهنمايي

 

64.16

2842

394

زبان انگليسي دوم راهنمايي

 

82.07

2842

1055

فارسي دوم راهنمايي

 

55.01

2842

37

 

 

سوم راهنمايي تيزهوشان:

سؤال‌هاي عربي و زبان انگليسي آسان و ساير دروس متعادل بوده است.

 

 

عنوان

چند درصد از دانش آموزان سوال هاي نگاه به آينده را پاسخ داده اند

درصد پاسخ‌گويي

تعداد شرکت کننده

تعداد دانش آموزاني که 100 درصد پاسخ داده اند

رياضي دوم راهنمايي (اجباري)

 

64.11

559

40

رياضي سوم راهنمايي (انتخابي)

23

42.52

127

2

رياضي دوم راهنمايي ( انتخابي)

 

55.5

463

36

علوم دوم راهنمايي (اجباري)

 

57.99

559

18

علوم سوم راهنمايي (انتخابي)

23

58.17

126

3

علوم دوم راهنمايي ( انتخابي)

 

57.01

466

7

عربي دوم راهنمايي

 

73.84

559

99

زبان انگليسي دوم راهنمايي

 

91.16

559

317

فارسي دوم راهنمايي

 

58.55

559

7

 

 

معرفي کتاب :

آموزش جامع رياضي اول راهنمايي

بخش‌هاي مختلف هر فصل:

1-آموزش کامل

ارائه مباحث درسي به زبان روان، شامل مثال‌هاي حل شده در متن درس

2-تمرين‌هاي تشريحي به همراه پاسخ

براي يادگيري بهتر و تسلط بر روي سؤال‌هاي امتحاني

3-سؤال‌هاي چهار گزينه‌اي سطح (1)

براي افزايش دقت و سرعت در حل مسائل و آمادگي براي آزمون‌هاي تستي

4-سؤال‌هاي چهار گزينه‌اي سطح (2)

براي يادگيري عميق‌تر مفاهيم و آشنايي با سؤال‌هاي آزمون‌هاي تيزهوشان و ورودي مدارس برتر

5-دايره‌المعارف

ارائه جمع‌بندي و خلاصه نکات آموزشي کل فصل در يک جدول، براي دوره مباحث درسي قبل از امتحانات

 ارزیابی آزمون 25 شهریور مقطع راهنمایی به همراه مشاوره

 

تهيه اين کتاب را به تمام دانش‌آموزان اول راهنمايي که مي‌خواهند مباحث رياضي را به خوبي ياد بگيرند توصيه مي‌کنيم.

کتاب طوري طراحي شده است که خود دانش‌آموز به راحتي مي‌تواند با مطالعه‌ي آن مباحث را ياد بگيرد.

منابع مطالعاتي دانش‌آموزان سوم راهنمايي تيزهوشان

راهنمايي سوم راهنمايي (دو جلدي)

جلد اول سؤال و جلد دوم پاسخ‌نامه تشريحي ـ آموزشي

علوم سوم راهنمايي (دو جلدي)

جلد اول سؤال و جلد دوم پاسخ‌نامه تشريحي ـ آموزشي

 

 ارزیابی آزمون 25 شهریور مقطع راهنمایی به همراه مشاوره

 

 

کتاب‌هاي تيزهوشان کانون فرهنگي آموزش براي موفقيت شما عزيزان در آزمون‌هاي تيزهوشان و ورودي مدارس برتر طراحي شده است.

در اين کتاب سؤال‌هاي متنوعي آورده شده است و سؤال‌ها به صورت تيپ‌بندي ارائه شده. در ابتداي هر فصل انواع اصلي سؤال‌ها در غالب تيپ‌هاي آموزشي آورده شده است و در پاسخ‌نامه‌ي سؤال‌هاي تيپ مباحث درسي به طور کامل آموزش داده شده است و ساير سؤال‌هاي فصل تمرين همان تيپ‌هاي اصلي است.

در پاسخ‌نامه‌ي کتاب علوم هم از روش نويني براي آموزش مباحث استفاده شده است. پاسخ‌ها به صورت مباحثه درسي بيان شده و تمام سؤال‌هايي که امکان دارد در ذهن دانش‌آموزان ايجاد شود به صورت سؤال‌ پرسيده شده و معلم به آن‌ها پاسخ مي‌دهد.

مطالعه‌ي اين کتاب‌ها را به تمام دانش‌آموزان سوم راهنمايي که مي‌خواهند خود را براي آزمون‌هاي ورودي تيزهوشان آماده کنند توصيه مي‌کنيم. 

 نويسنده :‌ميثم مقدم‌رضايي

کارشناسي ارشد مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي اميرکبير

رتبه‌ي کارشناسي ارشد 11 بيوتکنولوژي و 34 مهندسي شيمي

عضو تيم chem-e-car دانشگاه صنعتي اميرکبير و کسب مقام نائب قهرماني جهان در سال 2005، در مسابقات جهاني chem-e-car اسکاتلند.

دانش‌آموز کانون در سال تحصيلي 81-80 براي کنکور کارشناسي و شرکت در آزمون‌هاي کارشناسي ارشد کانون در سال 84

مدير توليد آزمون‌هاي راهنمايي و المپياد کانون فرهنگي آموزش

مدير توليد کتاب‌هاي تيزهوشان کانون فرهنگي آموزش

 
منبع :

همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور 96 بخش اول
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی