ارزیابی آزمون‌های راهنمایی - آزمون 18 شهریور

در این تحلیل آزمون های 18 شهریور در مقاطع اول ، دوم و سوم راهنمایی ارزیابی شده است .

ارزیابی آزمون‌های راهنمایی - آزمون 18 شهریور

آزمون 18 شهريور، چهارمين آزمون از پروژه‌ي تابستان مي‌باشد. دقت کنيد که آزمون 25 شهريور، با يک هفته فاصله برگزار مي‌شود.

چون آزمون 25 شهريور آزمون دوره‌ مي‌باشد در اين هفته درس‌هاي قبلي را دوره کنيد که در آزمون بعدي نمره‌ي خوبي را کسب کنيد.

در تمام آزمون‌هاي تابستان سعي کرديم که سؤال‌ها را متوسط و آسان طرح کنيم تا شما عزيزان از درس خواندن در تابستان لذت ببريد. فراموش نکنيد که اصلي‌ترين اهداف آزمون‌هاي تابستان اين است که مطالب سال گذشته را فراموش نکنيد و کمي از مباحث رياضي و علوم سال آينده را پيش‌خواني کنيد.

 

اول راهنمايي:

درس علوم قسمت نگاه به گذشته‌ي اجباري بيش از حد تعيين شده آسان بود ولي در ساير دروس وضعيت متعادل بود.

 

عنوان

درصد پاسخ گويي

تعداد 100 درصد

رياضي گذشته اجباري

50

107

رياضي آينده

40

45

رياضي گذشته انتخابي

50

38

علوم گذشته اجباري

71

225

علوم آينده

45

24

علوم گذشته انتخابي

66

147

فارسي گذشته

62

44

 

 

 

دوم راهنمايي:

دانش‌آموزان دوم راهنمايي به راحتي از پس سؤال‌هاي فارسي برآمده‌اند و در اين درس به اکثر سؤال‌ها پاسخ داده‌اند که نشان مي‌دهد دانش‌آموزان عزيز مباحث فارسي را فراموش نکرده‌اند.

 

عنوان

درصد پاسخ گويي

تعداد 100 درصد

رياضي گذشته اجباري

62

130

رياضي آينده

50

26

رياضي گذشته انتخابي

55

82

علوم گذشته اجباري

70

254

علوم آينده

45

6

علوم گذشته انتخابي

62

62

عربي گذشته

60

153

زبان انگليسي گذشته

76

706

فارسي گذشته

74

261

 

سوم راهنمايي:

دانش‌آموزان عزيز سوم راهنمايي در تمام درس‌ها به صورت متعادل و منطبق بر درصدهاي از پيش تعيين شده به سؤال‌ها پاسخ داده‌اند که نشان دهنده‌ي متعادل بودن سطح دشواري سؤال‌ها مي‌باشد.

 

عنوان

درصد پاسخ گويي

تعداد 100 درصد

رياضي گذشته اجباري

54

209

رياضي آينده

47

53

رياضي گذشته انتخابي

45

42

علوم گذشته اجباري

54

88

علوم آينده

45

20

علوم گذشته انتخابي

63

203

عربي گذشته

64

447

زبان انگليسي گذشته

73

623

فارسي گذشته

51

23

 

سوم راهنمايي تيزهوشان:

دانش‌آموزان گروه سوم راهنمايي تيزهوشان به اکثر سؤال‌هاي علوم پاسخ داده‌‌اند که نشان دهنده‌ي آسان بودن سؤال‌هاي علوم است. در درس رياضي نگاه به آينده هم سؤال‌ها دشوارتر از حد تعيين شده بوده است.

 

عنوان

درصد پاسخ گويي

تعداد 100 درصد

رياضي گذشته اجباري

58

49

رياضي آينده

53

27

رياضي گذشته انتخابي

37

7

علوم گذشته اجباري

74

82

علوم آينده

72

72

علوم گذشته انتخابي

51

5

زبان انگليسي گذشته

84

195

فارسي گذشته

67

18

عربي گذشته

74

115

منبع :