دانش‌آموزان راهنمایی با آزمون 21 مرداد چه کرده‌اند؟

در این تحلیل می توانید وضعیت پاسخگویی دانش آموزان راهنمایی به درس های آزمون 21 مرداد را مشاهده کنید .

دانش‌آموزان راهنمایی با آزمون 21 مرداد چه کرده‌اند؟

«دانش‌آموزان راهنمايي با آزمون 21 مرداد چه کرده‌اند؟!!»

          در آزمون 21 مرداد : 

þ سؤال‌هاي درس رياضي در تمام مقاطع از لحاظ درصد پاسخ‌گويي متعادل بوده است.

þ سؤال‌هاي درس علوم نگاه به آينده‌ي سوم راهنمايي عادي و تيزهوشان کمي دشوار بوده است.

þ سؤال‌‌هاي درس زبان انگليسي در تمام مقاطع آسان بوده است و اکثر دانش‌آموزان به راحتي به سؤال‌هاي زبان انگليسي پاسخ داده‌اند.

þ سؤال‌هاي فارسي در مقطع اول راهنمايي آسان و در ساير مقاطع سؤال‌ها متعادل بوده است.

دانش آموزان عزيز راهنمايي 

پيش‌خواني درس‌هاي سال آينده در تابستان از اهميت زيادي برخوردار است و به شما عزيزان کمک مي‌کند تا در طول سال آينده درس‌ها را بهتر ياد بگيريد.

در ضمن خواندن مباحث جديد در تابستان جذاب‌تر است.

از بين شما عزيزان تقريباً نيمي از شما عزيزان در تابستان به توصيه کانون توجه کرده‌اند و درس‌هاي سال آينده را مطالعه کرده‌ايد.

در آزمون 21 مرداد نيمي از دانش‌آموزان به سؤال‌هاي نگاه به آينده پاسخ داده‌اند و اين يعني داشتن اهميت مطالعه‌ي درس‌هاي سال آينده در تابستان.

  دانش‌آموزان راهنمایی با آزمون 21 مرداد چه کرده‌اند؟
دانش‌آموزان راهنمایی با آزمون 21 مرداد چه کرده‌اند؟
منبع :