تحلیل آزمون 7بهمن - سوم دبیرستان - دروس عمومی

.

تحلیل آزمون 7بهمن - سوم دبیرستان - دروس عمومی
 

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي در آزمون 7 بهمن سال سوم

دانش‌آموزان عزيز،

اين آزمون، دومين آزمون در پروژه‌ي چهارم يعني پروژه‌ي آزمون‌هاي ويژه بود که به دوره‌ي درس‌هاي نيم‌سال اول مي‌پرداخت. اميدواريم با استفاده از جداول آماري زير و برنامه‌ريزي براي رفع نقاط ضعف خود، تسلط کافي به مباحث نيم‌سال اول را پيدا کرده باشيد و پروژه‌ي بعدي را که آغاز مباحث نيم‌سال دوم است را با خيالي آسوده شروع نماييد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: در دروس ادبيات وعربي دشوار و در دروس دين وزندگي وزبان انگليسي متعادل بوده است .

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 7 بهمن سال سوم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 7 بهمن 90

7000

6

7

6

6

6000

5

6

5

5

5500

4

5

4

4

5000

4

4

3

3

v درس ادبيات و زبان فارسي براي  کليه ي رده‌هاي ترازي يک واحد دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 7 بهمن 90

7000

7

8

6

6

6000

6

6

4

4

5500

4

4

3

3

5000

3

3

2

2

v درس عربي براي  کليه ي رده‌هاي ترازي يک واحد دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 7 بهمن 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

v درس دين و زندگي براي کليه ي رده‌‌هاي ترازي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 7 بهمن 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

7

5500

5

5

5

6

5000

4

4

4

5

v درس زبان‌انگليسي براي کليه ي رده‌‌هاي ترازي متعادل بوده است.

 گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 7 بهمن سال سوم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

ادبيات فارسي و زبان فارسي 3

20

39

27

50%

عربي 3

20

25

16

25%

دين و زندگي 3

20

43

68

50%

زبان‌انگليسي 3

20

45

640

20%

 

 

منبع :