تحلیل آزمون 7 بهمن - چهارم دبیرستان - دروس عمومی

.

تحلیل آزمون 7 بهمن - چهارم دبیرستان - دروس عمومی

 

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي در آزمون 7 بهمن سال چهارم

دانش‌آموزان عزيز، اين آزمون، دومين آزمون در پروژه‌ي چهارم يعني پروژه‌ي آزمون‌هاي ويژه بود که به مرور کل مباحث پايه مي‌پرداخت. اميدواريم با استفاده از جداول آماري زير و برنامه‌ريزي دقيق، تسلط به مباحث پايه را افزايش دهيد و هم‌چنين با مرور مباحث پايه در نيم‌سال دوم به رفع نقاط ضعف خود بپردازيد و با خيالي آسوده مطالعه‌ي مباحث نيم‌سال دوم پيش‌دانشگاهي را آغاز نماييد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي:آزمون 7 بهمن با توجه به مرور پايه در اين آزمون در کل دشوار بوده است.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 7 بهمن سال چهارم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 7 بهمن 90

7000

6

7

6

6

6000

5

6

5

5

5500

4

5

4

4

5000

4

4

3

3

v درس ادبيات و زبان فارسي براي کليه رده‌هاي ترازي  يک واحد دشواربوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 7 بهمن 90

7000

7

8

6

5

6000

6

6

4

3

5500

4

4

3

3

5000

3

3

2

2

 

v درس عربي براي  کليه رده‌ها‌ي ترازي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 7 بهمن 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

v درس دين و زندگي براي  کليه رده هاي‌ي ترازي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 7 بهمن 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

 

v درس زبان‌انگليسي براي رده‌ها‌ي ترازي زير 6000 يک واحد دشوار بوده است.

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 7 بهمن سال چهارم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

ادبيات فارسي 2 و زبان‌ فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات و زبان‌ فارسي 3)

20

37

16

30%

ادبيات و زبان‌ فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات فارسي 2 و زبان‌ فارسي 3)

20

27

2

40%

عربي 2

20

20

14

20%

دين و زندگي 2 (زوج کتاب با دين و زندگي 3)

20

41

118

40%

دين و زندگي 3 (زوج کتاب با دين و زندگي 2)

20

35

20

50%

زبان‌انگليسي 3

20

32

480

25%

 

 

 

منبع :