تحلیل آزمون 23 دی - چهارم دبیرستان - دروس عمومی

.

تحلیل آزمون 23 دی - چهارم دبیرستان - دروس عمومی

 

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي در آزمون 23 دي سال چهارم

دانش‌آموزان عزيز، اين آزمون، اولين آزمون در پروژه‌ي چهارم است که به دوره‌ي مباحث نيم‌سال اول درس‌هاي پيش‌دانشگاهي پرداخته است. اميدواريم با استفاده از جداول آماري زير و برنامه‌ريزي براي رفع نقاط ضعف خود، تسلط به مباحث نيم‌سال اول پيش‌دانشگاهي را افزايش دهيد و پروژه‌ي پنجم را که به پيشروي تدريجي مباحث نيم‌سال دوم درس‌هاي پيش‌دانشگاهي مي‌پردازد را با خيالي آسوده آغاز نماييد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: در اين آزمون درس‌هاي زبان وادبيات فارسي و دين وزندگي متعادل و زبان‌انگليسي کمي دشوار ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 23 دي سال چهارم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 23 دي 90

7000

6

7

6

7

6000

5

6

5

6

5500

4

5

4

5

5000

4

4

3

4

v درس ادبيات و زبان فارسي براي تمام رده‌هاي ترازي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 23 دي 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

v درس دين و زندگي براي رده‌ها‌ي ترازي 6000، 5500 و 5000 متعادل و براي رده‌ي ترازي 7000 يک واحد ساده‌تر بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 23 دي 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

 

v درس زبان‌انگليسي براي رده‌ها‌ي ترازي 7000  متعادل و براي رده‌ها‌ي ترازي 6000، 5500 و 5000 کمي دشوار بوده است.

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 23 دي سال چهارم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي

30

43%

5

7

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

30

47%

95

17

زبان‌انگليسي پيش‌دانشگاهي

30

28%

55

8

 

منبع :