بررسی پیام آیات درس 1 تا 3 دین و زندگی سوم

در فایل ضمیمه، آیات درس 1 تا 3 دین و زندگی سوم، با همین روش مذکور، مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی پیام آیات درس 1 تا 3 دین و زندگی سوم

در پاسخ‌گویی به سوالات آیات و روایات دین و زندگی، توجه به نکات زیر بسیار موثر است :

هم متن فارسی و هم عربی آیات و روایات در کنکور مورد تاکید فراوان قرار گرفته است به نحوی که در کنکور های اخیر بیش از ۶۰ درصد سوالات از این بخش طرح شده است.


 موضوع اصلی آیه را بدانید.


برای هر آیه یک تیتر مناسب انتخاب کنید تا موضوع و محوریت اصلی آن مشخص شود.

 اینکه آیه یا روایت از زبان چه کسی و خطاب به چه کسی است را مد نظر داشته باشید.

 به زمان و ظرف تحقق آیه (دنیا ، برزخ ، دوزخ ، بهشت) و هم چنین شان نزول برخی آیات (در حدود متن کتاب درسی) توجه ویژه داشته باشید.

 برای هر آیه یک کلمه ی کلیدی (کلید واژه) مشخص کنید تا با توجه به آن بتوانید آیات را از هم تشخیص دهید.

 ارتباط مفهومی آیات را با هم و هم چنین با روایات و اشعار موجود در متن کتاب معین کنید.

 معمولا هر آیه با قسمتی از درس هم مفهوم است. در شناخت این بخش ها توجه ویژه داشته باشید.

 برخی از آیاتی که در کنکور مورد پرسش واقع می شوند در کتاب موجود نیست بلکه صرفا در قسمت اندیشه و تحقیق به آن اشاره شده است. طبق آمار ها معمولا هر سال ۲ سوال از آیات اندیشه و تحقیق مطرح می شود. در فایل ضمیمه، آیات درس 1 تا 3 دین و زندگی سوم، با همین روش مذکور، مورد بررسی قرار گرفته است.


محمد ابراهیم مازنی
تهيه شده توسط : محمد ابراهیم مازنی