تحلیل آزمون 23 دی - سوم دبیرستان - دروس عمومی

.

تحلیل آزمون 23 دی - سوم دبیرستان - دروس عمومی

 

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي در آزمون 23 دي سال سوم

دانش‌آموزان عزيز،

اين آزمون، اولين آزمون در پروژه‌ي چهارم است که به دوره‌ي درس‌هاي نيم‌سال اول پرداخته است. اميدواريم با استفاده از جداول آماري زير و برنامه‌ريزي براي رفع نقاط ضعف خود، تسلط به مباحث نيم‌سال اول را افزايش دهيد تا در آزمون‌ 7 بهمن نيز که کل مباحث نيم‌سال اول دوره خواهد شد، موفق باشيد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: در اين آزمون درس ادبيات دشوار و ساير دروس متعادل ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 23 دي سال سوم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 23 دي 90

7000

6

7

6

6

6000

5

6

5

5

5500

4

5

4

4

5000

4

4

3

4

 

v درس ادبيات و زبان فارسي براي رده‌ي ترازي 5000 متعادل و براي رده‌‌هاي ترازي 7000، 6000 و 5500 يک واحد دشوارتر بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 23 دي 90

7000

7

8

6

6

6000

6

6

4

4

5500

4

4

3

3

5000

3

3

2

2

v درس عربي براي تمام رده‌هاي ترازي يک واحد دشوارتر بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 23 دي 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

v درس دين و زندگي براي تمام رده‌هاي ترازي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 23 دي 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

v درس زبان‌انگليسي براي رده‌هاي ترازي 7000، 5500 و 5000 متعادل و براي رده‌ي ترازي 6000 يک واحد دشوارتر بوده است.

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 23 دي سال سوم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

ادبيات فارسي و زبان فارسي 3

20

40%

12

10

عربي 3

20

26%

29

7

دين و زندگي 3

20

46%

40

9

زبان‌انگليسي 3

20

42%

207

2

 

 

منبع :