نیم‌سال دوم را پرقدرت آغاز کن

در آغازین روزهای نیم‌سال دوم از سال تحصیلی آماده باش. نتیجه‌ی رقابتی که با خودت آغاز کرده بودی در دستانت است که با بررسی و مقایسه‌ی عملکرد خود می‌توانی به موفقیت برسی.

نیم‌سال دوم را پرقدرت آغاز کن

در آغازین روزهای نیم‌سال دوم از سال تحصیلی آماده باش. نتیجه‌ی رقابتی که با خودت آغاز کرده بودی در دستانت است که با بررسی و مقایسه‌ی عملکرد خود می‌توانی به موفقیت برسی. اکنون که کارنامه‌ی نیم‌سال اول مدرسه در اختیارت است می‌توانی با تکیه بر عملکردهای درست و نقاط مثبت خود در نیم‌سال اول، پیشرفت خوبی در نیم‌سال دوم داشته باشی. این کارنامه ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که از تمام حقایق خودت سخن می‌گوید. دستاوردهایت در نیم‌سال اول را که در دفتر برنامه‌ریزی ثبت کرده‌ای مرور کن. روی تک تک درس‌ها تمرکز کن و ببین چگونه می‌توانی بهترین پاسخ را به آن‌ها بدهی. نقاط ضعف خود را شناسایی کن و برای بهبود آن‌ها به فکر تلاش بیش‌تر باش.

در کدام درس‌ها موفق‌تر بوده‌ای؟ دلیل یا دلایل این موفقیت چیست؟ اگر بتوانی جواب سؤالاتت را پیدا کنی به‌راحتی می‌توانی آموزش را در نیم‌سال دوم از نو آغاز کنی.

برای نیم‌سال دوم هدف‌گذاری کن و واضح و شفاف روش‌ها و برنامه‌های خود را بازگو کن و برای اجرای تک تک آن‌ها تلاش کن.