تکمیل یادگیری با مرور و جمع‌بندی

برخی از دانش‌آموزان با توجه به این‌که زمان مطالعه‌ی کافی دارند، در آزمون‌ها نتیجه‌ی خوبی نمی‌گیرند و از فراموش کردن مطالب گله‌مند هستند.

تکمیل یادگیری با مرور و جمع‌بندی

برخی از دانش‌آموزان با توجه به این‌که زمان مطالعه‌ی کافی دارند، در آزمون‌ها نتیجه‌ی خوبی نمی‌گیرند و از فراموش کردن مطالب گله‌مند هستند. یکی از مهم‌ترین دلایل فراموشی مطالب در آزمون، عدم مرور و جمع‌بندی مطالب است. دانش‌آموز باید بعد از چند روز مطالعه، یک مرور کلی داشته باشد و مطالب را طبقه‌بندی کند. برخی از دانش‌آموزان تا آخرین لحظه دست از مطالعه برنمی‌دارند و این موضوع باعث می‌شود مطالبی را که از قبل نیز مطالعه کرده‌اند فراموش کنند. بهتر است در پایان هفته با استفاده از تست‌های منتخب، مباحثی را که در طول هفته خوانده‌اید جمع‌بندی و مرور کنید. اگر بخشی از مطالب را با آمادگی کامل آموخته باشید بهتر از آن است که تمام مطالب را به طور ناقص یاد گرفته باشید.

آزمون‌های برنامه‌ای کانون این فرصت را در اختیار شما قرار می‌دهد تا پس از چند آزمون، در پیشروی مباحث توقف کوتاهی داشته باشید و مباحث را مرور کنید.