مدیرانی استراتژیست با کمک برنامه‌ی راهبردی

یکی از اشتباهات متداول در مورد شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون این است که به نکته‌ی نهفته در عنوان برنامه توجهی نمی‌شود: راهبردی بودن برنامه

مدیرانی استراتژیست با کمک برنامه‌ی راهبردی

یکی از اشتباهات متداول در مورد شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون این است که به نکته‌ی نهفته در عنوان  برنامه توجهی نمی‌شود: راهبردی بودن برنامه

راهبرد یا استراتژی به مفهوم افزایش بهره‌وری و سهولت دست‌یابی به اهداف مورد نظر از طریق مدیریت شرایط و امکانات موجود است.

اولیای محترم، مشاوران اندیشمند، پشتیبانان دلسوز و دانش‌آموزان عزیز توجه کنند که اگر می‌خواهیم از زمان، استعداد فردی، امکانات آموزشی و کمک‌آموزشی (اعم از مدرسه، کتاب درسی و کمک‌درسی و...) برای تحقق اهداف مورد نظرمان، که همان موفقیت تحصیلی است، راهکاری بیابیم، باید در گام نخست امکانات نام‌برده را مدیریت کرده و در گام بعدی به‌درستی از آن‌ها استفاده کنیم.

انسان‌ها ممکن است در استعداد و در میزان تلاش برای کسب موفقیت تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند؛ ولی بدون تردید کیفیت تلاش آن‌ها تعیین‌کننده‌ی میزان دست‌یابی به اهداف مورد نظرشان است.

برنامه‌ی راهبردی، مشاور و همراهی است که چگونگی تقسیم‌بندی مطالب، طبقه‌بندی مباحث، ارتباط‌پذیر کردن مفاهیم مربوط به سال‌های تحصیلی مختلف، بازیابی و مرور و ایجاد نظم در برقراری تعامل منطقی با درس‌ها را برای یادگیری مفهومی فراهم می‌سازد. نمونه‌های نام‌برده را می‌توانید به‌راحتی در محتوای برنامه‌ی راهبردی مشاهده کنید. نکته‌ی مهم دیگر در مورد اهمیت توجه به برنامه‌ی راهبردی این است که هر کس می‌تواند مانند یک مشاور باتجربه برای خود برنامه‌ریزی شخصی داشته باشد و به فعالیت‌های هفتگی خود نظم دهد؛ پس ارزش خودنظم‌دهی برنامه‌ی راهبردی را دست‌کم نگیرید.

با توجه به پیشرفت حجم قابل توجهی از مطالب درسی در مدرسه و برای ارتقای کیفیت مطالعه و افزایش اعتماد‌به‌نفس خود از امروز با نگاه متفاوت‌تری از برنامه‌ی راهبردی استفاده کنید.

موفق‌ترین انسان‌ها، استراتژیست‌ترین آن‌ها هستند.