تحلیل آزمون 18 آذر - سوم دبیرستان - دروس عمومی

.

تحلیل آزمون 18 آذر - سوم دبیرستان - دروس عمومی

دانش‌آموزان عزيز،

اين آزمون، دومين آزمون در پروژه‌ي سوم است که به جمع‌بندي درس‌هاي نيم‌سال اول قبل از امتحانات پرداخته است. اميدواريم با استفاده از جداول آماري زير و برنامه‌ريزي براي تقويت نقاط ضعف خود تسلط به مباحث نيم‌سال اول را افزايش دهيد و برنامه‌ريزي مناسب با توجه به نياز‌هاي آموزشي خود انجام دهيد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: در اين آزمون درس ادبيات و زبان فارسي 3 نسبتا دشوار و درس عربي 3 دشوار ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 18 آذر سال سوم

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 18 آذر 90

7000

6

7

6

6

6000

5

6

5

5

5500

4

5

4

4

5000

4

4

3

4

v درس ادبيات و زبان فارسي براي تراز 5000 متعادل و براي ساير رده‌‌هاي ترازي تقريباً متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 18 آذر 90

7000

7

8

6

5

6000

6

6

4

3

5500

4

4

3

3

5000

3

3

2

2

v درس عربي براي تراز 5000 تقريباً متعادل و براي ساير رده‌هاي ترازي دشوار بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 18 آذر 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

v درس دين و زندگي براي تمام رده‌‌هاي ترازي متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 18 آذر 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

7

5500

5

5

5

6

5000

4

4

4

5

v درس زبان‌انگليسي براي ترازهاي 7000 و 6000 متعادل و براي ترازهاي 5500 و 5000 تقريباً متعادل بوده است.

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 18 آذر سال سوم


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

ادبيات فارسي و زبان فارسي 3

20

40%

8

6

عربي 3

20

20%

11

8

دين و زندگي 3

20

39%

46

6

زبان‌انگليسي 3

20

44%

262

2

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب آبي در آزمون 2 دي

کتاب آبي ادبيات و زبان فارسي 3

(کد کتاب: 5013)

کتاب آبي عربي 3 

(کد کتاب: 5023)

کتاب آبي زبان‌انگليسي 3 

(کد کتاب: 5033)

مجموع تعداد تست‌ها به‌جز

دين و زندگي 3

1- سؤالات ادبيات فارسي: 160 تا 339

2- سؤالات زبان فارسي: 176 تا 304

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

50 تست

سؤالات: 204 تا 341

کليه‌ي تست‌هاي  کنکور سراسري کتاب آبي

70 تست

1- سؤالات تأليفي:  462 تا 483 / 488 تا 553 / 609 تا 662

2- سؤالات کنکور:  484 تا 487 / 554 تا 608

کليه‌ي تست‌هاي  کنکور سراسري کتاب آبي

35 تست

155 تست

 

 

منبع :