با کتاب جامع ریاضی 1 دهم هنرستان آشنا شوید

کتاب جامع ریاضی 1 دهم هنرستان شامل پنج فصل یا پودمان کتاب درسی ریاضی 1 است و می‌تواند مورد استفاده همه هنرجویان فنی و حرفه‌ای و کاردانش باشد.

با کتاب جامع ریاضی 1 دهم هنرستان آشنا شوید

کتاب جامع ریاضی 1 دهم هنرستان شامل پنج فصل (پودمان) کتاب درسی ریاضی 1 به شرح زیر است:

* نسبت و تناسب

* درصد و کاربردهای آن

* معادله‌های درجه دوم

* توان رسانی به توان عددهای گویا

* نسبت‌های مثلثاتی

این کتاب مطابق با آخرین چاپ کتاب‌های درسی (سال 96) بوده و هر فصل کتاب شامل موارد زیر است:

- درس‌نامه‌ای که نکته‌های مهم درسی را همراه با مثال‌های کاربردی و تمرین‌های گوناگون به زبانی ساده و روان بیان می‌کند.

- سوال‌های متنوع تستی (چهارگزینه‌ای).

- سوال‌های تشریحی (جای خالی - صحیح یا غلط - پاسخ کوتاه - پاسخ کامل).

در انتخاب و تالیف سوال‌ها تلاش شده است هر چه بیش‌تر مطابق با امتحانات داخلی یا نهایی هنرستان‌ها و آزمون‌های سراسری باشند.

پاسخ تشریحی همه‌ سوال‌ها در پایان کتاب به ترتیب قرار داده شده است.

در آغاز کتاب، یک نمودار درختی با عنوان درخت دانش وجود دارد که تیتر همه مباحث درسی را در یک نگاه نشان می‌دهد.

با توجه به مشترک بودن درس ریاضی 1 در همه رشته‌های هر دو شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش، این کتاب می‌تواند مورد استفاده همه هنرجویان فنی و حرفه‌ای و کاردانش باشد.