با کتاب جامع نقشه‌کشی معماری دهم هنرستان آشنا شوید

کتاب جامع نقشه‌کشی معماری دهم هنرستان شامل چهار درس اختصاصی رشته نقشه‌کشی معماری می‌باشد. هر درس این کتاب به صورت فصل به فصل مطابق با آخرین چاپ کتاب‌های درسی است.

با کتاب جامع نقشه‌کشی معماری دهم هنرستان آشنا شوید

کتاب جامع نقشه‌کشی معماری دهم هنرستان شامل چهار درس اختصاصی رشته نقشه‌کشی معماری می‌باشد که عبارت‌اند از:

* شناخت مواد و مصالح 

* مبانی هنرهای تجسمی

* ترسیم فنی و نقشه‌کشی 

* آشنایی با بناهای تاریخی

هر درس این کتاب به صورت فصل به فصل مطابق با آخرین چاپ کتاب‌های درسی (سال 96) آورده شده و هر فصل شامل موارد زیر است:

- درس‌نامه‌ای که نکته‌های مهم هر فصل را همراه با مثال‌های کاربردی بیان می‌کند.

- سوال‌های متنوع تستی (چهار گزینه‌ای).

- سوال‌های تشریحی (جای خالی - صحیح یا غلط - پاسخ کوتاه - پاسخ کامل).

در تالیف سوال‌ها تلاش شده است هر چه بیش‌تر مطابق با امتحانات داخلی یا نهایی هنرستان‌ها و آزمون‌های سراسری باشند.

پاسخ همه‌ سوال‌ها در پایان هر درس به ترتیب قرار داده شده است.

در آغاز هر درس یک نمودار درختی با عنوان درخت دانش وجود دارد که تیتر همه مباحث درسی را در یک نگاه نشان می‌دهد.


اطلاعات بیش‌تر و سفارش اینترنتی کتاب