تحلیل آزمون های 7 و 21 مرداد - درس های عمومی

در این بررسی پاسخگویی به سوال های عمومی آزمون‌های 7 و 21 مرداد سال سوم و چهارم دبیرستان مورد بررسی قرار گرفته است .

تحلیل آزمون های  7 و 21 مرداد - درس های عمومی
گاه به آینده و سؤال‌های کتاب زرد عمومی در آزمون‌های تابستان - درس های عمومی سال سوم و چهارم دبیرستان
در سال گذشته تحقیقی توسط آقایان موسوی و رضوی صورت گرفت که در این تحقیق دانش‌آموزانی که در تابستان به سراغ درس‌های نگاه به آینده رفته بودند به‌طور چشمگیری در تمام آزمون‌های پس از تابستان بهتر از دانش‌آموزانی که در تابستان فقط نگاه به گذشته را مطالعه کرده بودند، عمل نمودند. این پیشرفت تحصیلی برای دانش‌آموزان با ترازهای مختلف متفاوت بود. دانش‌آموزان با تراز بین 4500 تا 5500 به اندازه‌ی 300 نمره افزایش تراز داشتند. این مقدار برای دانش‌آموزان با تراز بین 5500 تا 6500 به اندازه‌ی 250 نمره و برای دانش‌آموزان با تراز بالای 6500 به اندازه‌ی 150 نمره بود. در جدول فوق میانگین درصد، سیستم دهدهی و هم‌چنین تعداد شرکت‌کنندگان در سؤال‌های نگاه به آینده در 2 سال اخیر در دو آزمون اول جهت اطلاع شما دانش‌آْموزان آورده شده است. شما می‌توانید با مطالب کتاب درسی سال آینده را خود پیش‌خوانی کنید یا در یک یا دو درس به کلاس بروید و نتایج خود را با جدول بالا مقایسه و ارزیابی کنید. 

 

 میانگین درصد اجراشده و سیستم دهدهی نگاه به آینده در آزمون‌های 7 و 21 مرداد سال چهارم عمومی

تحلیل آزمون های  7 و 21 مرداد - درس های عمومی
 
 میانگین درصد اجراشده و سیستم دهدهی سوال‌های کتاب زرد عمومی در آزمون‌های 7 و 21 مرداد عمومی سال چهارم
در چند سال گذشته درس‌های عمومی در کنکور سراسری مفهومی‌تر و دشوارتر شده است. برای توجه بیش‌تر به درس‌های عمومی در هر آزمون تابستان سؤال‌های یک درس پایه را از کتاب زرد عمومی انتخاب می‌کنیم تا هم دانش‌آموزان با شیوه‌های جدید طرح سؤال آشنا شوند و هم یک درس عمومی پایه را مرور و جمع‌بندی نمایند. در جدول فوق میانگین درصد دو سال گذشته و سیستم دهدهی در دو آزمون اول امسال جهت اطلاع شما دانش‌آْموزان آورده شده است. شما می‌توانید با بررسی این جدول و مقایسه‌ی آن با عملکرد خود، برنامه‌ریزی لازم جهت پیشرفت تحصیلی داشته باشید. 
 
 تحلیل آزمون های  7 و 21 مرداد - درس های عمومی

نگاه به آینده در آزمون‌های تابستان سال سوم عمومی

میانگین درصد اجراشده و سیستم دهدهی نگاه به آینده در آزمون‌های 7 و 21 مرداد سال سوم عمومی 
 
 تحلیل آزمون های  7 و 21 مرداد - درس های عمومی
منبع :