تحلیل آزمون 19 اسفند - سوم انسانی

.

تحلیل آزمون 19 اسفند - سوم انسانی

 

 

حيطه‌ي شناختي يعني چه؟دوست خوب پرتلاشم سلام؛

 

 

 

بوي بهار و سال نو  مي‌آيد؛ پيشاپيش فرارسيدن عيد نوروز را به تو دوست خوب و صميمي تبريک مي‌گويم.

مي‌دانم که خيلي شاداب و پرنشاط‌تر از قبل در اين آزمون شرکت کرده‌ايد چرا که کم‌کم‌ بوي عيد بر مشام مي‌رسد.

درباره‌ي آزمون 7 فروردين:

 سؤالاتي از کتاب نوروز گنجانده‌ايم و به راحتي مي‌توانيد با خواندن کتاب نوروز به اين دسته سؤالات پاسخ دهيد. (ما به فکر شما هستيم.)

 

*** دوستان عزيز دوران طلايي نوروز در پيش است به گروه ما سر بزنيد، براي رفع اشکال در ايام طلايي و پاسخ‌هاي علمي و تشريحي فعاليت‌ها؛ ما در خدمت شما هستيم.

**** ما سعي داريم که چيدمان سؤالات آزمون در سال سوم انساني به سبک و شيوه‌ي امتحان نهايي باشد و شما را به کسب نمره‌ي مطلوب و دلخواهتان برسانيم.

براي رسيدن به اين هدف يکي از روش هايي که ما به کار برده‌ايم اين است که حيطه‌هاي شناختي را براي تک سؤال‌ها در آزمون 19 اسفند را نيز در آورده‌ايم که شما در جدول زير آن را به همراه حيطه‌ي شناختي سؤالات امتحان نهايي مشاهده مي‌کنيد:

و اما خلاصه‌اي از تعريف هر يک از انواع حيطه‌هاي شناختي

1-     به ياد آوردن: بيانگر اين است که پاسخ به سؤال نيازمند به ياد آوردن نکته‌اي از مطالب کتاب بدون نياز به درگير  ساختن ذهن به صورت مفهومي است. معناي کلمات، املاي درست و يا موارد حفظي صرف مانند ترتيب مراحل پديده‌ها يا نام پديدآور آثار از اين دسته است.

مثال: معناي صحيح واژه‌هاي «جزميّت، مناعت، لطيفه، مينو» به ترتيب در کدام گزينه آمده است؟

2-     فهميدن: با درگير ساختن درک ذهني خود دانش‌آموز و برداشت از روي مطلب و مطالبه‌ي مفهوم کلي يا جزئي مطالب يا جملات همراه است. اين امر با مقايسه‌ي معاني، ترجمه‌ي جملات به زبان خود و يافتن مثال براي نکات درسي يا يافتن طبقه‌ي مثال‌ها همراه مي‌باشد. استنباط مفهوم يا يافتن الگوي موجود در نظريه هم از همين دسته است.

مثال: مفهوم صحيح بيت «مي بهشت ننوشم ز جام ساقي رضوان / مرا به باده چه حاجت که مست بوي تو باشم» با کدام بيت زير قرابت مفهومي دارد؟

3-     به کار بستن: با استفاده از تکنيک‌ها و قواعد بايد به حل مسئله پرداخت يا به عنوان مثال کلمه را به صورت مناسب در جمله به کار برد و قواعد را رعايت نمود و بيش‌تر به استفاده از قواعد آموخته شده در عنل اشاره دارد.

مثال: مجموع ريشه‌هاي معادله‌ي تحلیل آزمون 19 اسفند - سوم انسانی کدام است؟

4-     تحليل کردن: تحليل يا متمايز و جدا ساختن اجزاي تشکيل دهنده‌ي يک ساخت مانند جمله و شناخت اجزاي مهم و متمايز ساختن آن‌ها از اجزاي غير مهم و يا به دست آوردن مقصود کلي نويسنده يا نظريه‌پرداز با تحليل روش و نظريه‌ي او.

مثال: عيِّن الصّحيح في التّحليل الصرفي و الاعراب لکلمة (القوا)؟

5-     ترکيب: با تکيه بر درک خود دانش‌آموز از او خواسته مي‌شود که نظر دهد (ارزشيابي کند) که به عنوان مثال مطلب تا چه اندازه درست است يا مطلب نامرتبط به موضوع با توجه به مفهوم کدام مي‌تواند باشد و يا از او خواسته شود با ديد انتقادي نقاط مثبت و منفي يک مطلب يا نظر  يا پديده را بگويد.

مثال: کدام مطلب از دقت در آيه‌ي شريفه‌ي  مفهوم نمي‌گردد؟

6-     قضاوت: قضاوت و ارزشيابي آخرين و عالي‌ترين مرحله‌ي شناخت است. اين مرحله شامل قضاوت درباره‌ي امور، اطلاعات و حتي روش‌هاي روبه‌رو شدن با مسائل است. درواقع، قضاوت نتيجه‌ي جريان شناخت است. در اين مرحله، فراگير ناچار به اخذ تصميم است و براي اجرا بايد به معيارهاي بارز و مشخصي به‌عنوان اساس کار توجه داشته باشد.


حيطه‌ي شناختي سؤال‌هاي آزمون 19 اسفند

 

نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

زبان فارسي

«سينا خادم‌الحسيني»

تحليل کردن

10 و 19

به کار بستن

3، 9، 13 و 20

فهميدن

1، 2، 4، 5 تا 8، 11، 12 و 14 تا 18

ادبيات فارسي

«سينا خادم‌الحسيني»

به کار بستن

24

فهميدن

25 تا 28 و 30

به ياد آوردن

21 تا 23

ارزشيابي کردن

29

عربي (3)

«مريم آقاياري»

دانش

31 تا 36 و 51 تا 56

ادراک

37 تا 40 و 57 تا 60

کاربرد

41 و 43 تا 50 و 63 تا 70

تجزيه و تحليل

42 و 62

رياضي

«محمدعلي کاظم‌نظري»

فهميدن

101

به کار بستن

102 تا 120 و 131 تا 150

آرايه‌هاي ادبي

«محمدعلي رجب»

به کار بستن

141 تا 143، 145، 148 تا 150

تجزيه و تحليل

144، 146 و 147

تاريخ ادبيات

«محمدعلي رجب»

ادراک

151 و 155

دانش

152 تا 154 و 156 تا 160

تاريخ

«سينا خادم‌الحسيني»

به ياد آوردن

161 تا 170

جغرافيا

«محمدعلي کاظم‌نظري»

دانش

171 تا 175، 178 و 180

تجزيه و تحليل

176، 177 و 179

جامعه‌شناسي

«آزيتا بيدقي»

دانش

181، 182 و 190

درک

183 تا 189

منطق و فلسفه

«فرحناز خان‌محمدي»

دانش

193، 212، 215 و 219

به‌کار بستن

191، 194، 199، 201، 204، 207 و 210

استدلال کردن

192

به ياد آوردن

195، 197، 198، 200، 203، 209، 211 و 216

فهميدن

196، 202، 205، 206، 208، 213، 214، 217 و 220

روان‌شناسي

«طيبه ديبايي»

دانش

222 تا 224، 226، 227، 229، 230، 232، 234، 235، 237 تا 240

کاربرد

221، 228، 231 و 236

ادراک

225 و 233

 


بارم‌بندي آزمون 7 فروردين

*** اگر مي‌خواهيد بارم امتحاني هر مبحث را در هر درس بدانيد جدول زير مطالعه کنيد. در اين جدول مشخص کرده‌ايم که هر درس در اين آزمون و آزمون بعدي چه بارمي را به خود اختصاص مي‌دهد.

توجه:

اين بارم‌ها بر اساس برنامه‌ي عادي نوشته شده‌اند.

 

 

 

تاريخ آزمون

نام درس

بارم امتحاني

7 فروردين

ادبيات فارسي و زبان فارسي

5/17

عربي

75/9

دين و زندگي

6

زبان انگليسي

11

رياضي سال سوم

5/11

آرايه‌هاي ادبي و تاريخ‌ادبيات

5/8

تاريخ و جغرافيا

5/17

جامعه‌شناسي

ــــ

منطق و فلسفه

10

روان‌شناسي

5

 

 

 

 

باز هم چند توصيه‌ي آموزشي در درس‌هاي مختلف:

درس عربي

ما اين کار را از 2 آزمون قبل شروع کرديم و اما در اين آزمون:

دوستان در آزمون 3 مطلب مطرحه:

1- جمع‌بندي کلي (جمع‌بندي کامل نکات و آخرين مرحله‌ي تسلط) 2- کسب تسلط متعادل در «تمييز» (چون اين آزمون دومي بوده که از تمييز سؤال داريم.) 3- آشنايي با «منادي» (اين اولين آزموني است که از اين بخش سؤال داريم.)

پس: 1- خداحافظي با حال 2- ادامه با تمييز 3- آغاز منادا

درس ادبيات عمومي

توجه داشته‌ باشيد که درس زبان فارسي عمدتاً به قواعد زبان مي‌پردازد، در نتيجه مي‌بايست نمونه‌هاي زيادي را بررسي و تمرين نماييد تا بر مباحث آن مسلّط شويد. در درس ادبيات فارسي براي بخش تناسب معنايي وقت بيش‌تري بگذاريد و مفهوم ابيات و جملات کتاب به‌خوبي بررسي و استخراج کنيد.

 

درس روان‌شناسي

شايد بتوان گفت فصل سوم روان‌شناسي، مهم‌ترين فصل اين کتاب است. زيرا اولاً هر سال سؤالت مهم و نکته‌داري در کنکورهاي سراسري و آزاد از اين فصل طرح مي‌شود و ثانياً حجم زياد و نکات بسيار ريز و شبيه به هم، مطالعه‌ي آن را دشوار مي‌سازد. پس بهترين راه‌حل براي به‌خاطر سپردن نکته‌هاي تستي در اين فصل، استفاده از نمودار، خلاصه‌نويسي، دسته‌بندي کردن مطالب و تکرار زياد آن است.

درس جغرافيا

در آزمون‌هاي کانون و به‌ويژه درس جغرافيا، کوشش مي‌شود دانسته‌ها و ادراک دانش‌اموزان عميقاً محک بخورند و سؤالات درس جغرافيا که عمدتاً حفظي‌اند، شکل مفهومي‌تري به خود بگيرند. پس تلاش کنيد قسمت‌هايي را که حتي تا به حال به فکرتان خطور نمي‌کند که جزء منابع سؤالي باشند را نيز با دقت مطالعه کنيد.

درس ادبيات اختصاصي

با نزديک شدن به پايان کتاب در نيم‌سال دوم، به‌تدريج از سؤالات ترکيبي ـ که هم دروس جديد را شامل مي‌شود و هم مطالب گذشته را مرور مي‌کند ـ بيش‌تر استفاده مي‌کنيم. پاسخگويي به اين‌گونه سؤالات، علاوه بر تسلّط علمي، نيازمند دقّت و سرعت بيش‌تر است که جز با تمرين مستمر حاصل نمي‌شود. فرصت تعطيلات نوروز، از اين جهت اهميّت مي‌يابد که دروس مختلف، از جمله ادبيّات اختصاصي، مرور شود و استمرار مطالعه، قطع نگردد.

درس رياضي سال سوم

براي حل پرسش‌هاي معادله‌ي درجه‌ي دوم فرمول‌هاي ريشه‌يابي جمع و حاصل‌ضرب ريشه‌ها را به خوبي فرابگيريد. اين بخش يکي از مباحث پايه‌اي رياضي است و در کنکور سراسري همواره از آن سؤال مطرح شده است.


و اما وضعيت دشواري آزمون 19 اسفند (درس به درس)

نکته:

آبي: مطابق و استاندارد، سبز: يک واحد دشوار براي تراز 6000 و 7000 و يا يک واحد ساده‌تر براي تراز 5500 و 5000 ،زرد: يک واحد دشوار براي تراز 5000

قرمز: دو واحد دشوار يا ساده، مشکي: بيش‌ از دو واحد دشوار يا ساده

 

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

5

4

3

زبان فارسي (عادي)

16%

8

60%

6

4

2

2

زبان فارسي (موازي)

10%

3

50%

4

2

2

1

ادبيات فارسي

32%

48

20%

8

6

5

4

جمع کل

6

4

3

2

اين درس براي هر 4 بازه‌ي ترازي 1 واحد سخت‌تر از مصوب بوده است.

 

 

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

6

4

3

2

عربي (عادي)

14%

1

40%

6

3

2

1

عربي (موازي)

10%

2

15%

6

2

1

1

جمع کل

6

3

2

1

عربي براي 3 بازه‌ي ترازي آخر يک واحد نسبت به بازه‌ي مصوب سخت‌تر بوده است ولي براي تراز 7000 مطابق سيستم ده‌دهي مصوب بوده است.

 

 

 

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

5

3

2

1

رياضي

5%

3

5%

2

2

1

0

رياضي

5%

2

0%

3

2

1

1

جمع کل

3

2

1

1

اين درس براي تراز 7000، 2 واحد و براي تراز‌هاي 6000 و 5500، 1 واحد نسبت به مصوب سخت‌تر بوده است ولي براي

تراز 5000 مطابق سيستم ده‌دهي بوده است.

 

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

آرايه‌هاي ادبي

19%

7

20%

5

4

3

2

تاريخ ادبيات

17%

33

20%

8

4

3

2

جمع کل

7

4

3

2

آرايه‌هاي ادبي در اين آزمون براي همه‌ي بازه‌هاي ترازي سخت و تاريخ‌ادبيات براي بازه‌ي 7000 مطابق مصوب و براي 3 بازه‌ي ديگر سخت‌بوده است. يعني در کل ادبيات اختصاصي کمي سخت‌تر از مصوب بوده است.

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد  سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

تاريخ

30%

88

30%

9

6

5

3

جغرافيا

21%

8

60%

6

4

3

2

جمع کل

7

5

4

3

درس تاريخ مطابق سيستم مصوب و درس جغرافيا سخت‌تر بوده است. در کل تاريخ و جغرافيا روي هم، 1 واحد نسبت به مصوب سخت‌تر بوده است.

 

 

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد  سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

9

7

6

5

جامعه‌شناسي

34%

102

30%

8

7

6

4

اين درس براي بازه‌‌هاي 6000 و 5500 کاملاً مطابق سيستم ده‌دهي ولي براي بازه‌ها‌ي 7000 و 5000 يک واحد سخت‌تر بوده است.

 

 

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد

پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

منطق

25%

38

10%

9

6

4

3

فلسفه

22%

66

10%

9

6

4

3

جمع کل

9

6

4

3

درس منطق و فلسفه براي ده بازه‌ي 6000 و 5000 ، مطابق سيستم و براي بازه‌هاي 7000 و 5500، به‌ترتيب 1 واحد ساده‌تر و 1 واحد

سخت‌تر بوده است.

 

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد  پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

6

4

3

روان‌شناسي

18%

7

10%

8

4

3

2

اين درس کاملاً براي 3 بازه‌ي آخر در کل سخت‌تر بوده است ولي براي تراز 7000 مطابق سيستم ده‌دهي بوده است.

 

 


و اما درس‌هاي عمومي

 

 

نام درس

ميانگين درصد  پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

7

6

5

4

دين و زندگي

24%

4

40%

6

4

3

2

اين درس براي 3 بازه‌ي آخر 2 واحد سخت‌تر بوده و براي بازه‌ي 7000، 1 واحد سخت‌تر بوده است.

 

 

 

 

 

نام درس

ميانگين درصد  پس از برگزاري

تعداد افرادي که اين درس را 100% زده‌اند.

ميانگين درصد سؤالات دام‌دار

(گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

سيستم ده‌دهي

7000

6000

5500

5000

8

7

5

4

زبان انگليسي

18%

31

20%

7

6

4

4

اين درس در مجموع براي 3 بازه‌ي ترازي اوب، 1 واحد سخت و براي تراز 5000 مطابق با سيستم ده‌دهي بوده است.

 

 

دشوارترين و آسان‌ترين سؤالات:

با توجه به جدول زير شما مي‌توانيد بفهميد که کدام سؤال در هر درس ساده و کدام سؤال سخت‌تر بوده است و هم‌چنين درصد پاسخ‌گويي به آن سؤال را مشاهده مي‌کنيد.

شما مي‌توانيد از طريق اين قسمت، سؤال‌هايي را  ايراد داريد و يا مهم تشخيص مي‌دهيد، انتخاب کنيد و به انضمام سؤال‌هايي که خودتان انتخاب مي‌کنيد در دفتر خودآموز وارد کنيد و بيش‌تر تمرکز داشته باشيد.

نام درس

آسان‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد آسان‌ترين سؤال

سخت‌ترين سؤال کدام بوده؟

ميانگين درصد سخت‌ترين سؤال

زبان فارسي(عادي)

8

65%

9

9%

زبان فارسي (موازي)

17

45%

20

7%

ادبيات فارسي

21

62%

26

17%

عربي (عادي)

36 و 46

46%

42

6%

عربي (موازي)

66

34%

62

4%

دين و زندگي (3)

76

62%

83

6%

زبان انگليسي (3)

91

37%

96

10%

رياضي (عادي)

103

22%

117

2%

رياضي (موازي)

122

16%

137

2%

آرايه‌هاي ادبي

148

42%

143

7%

تاريخ ادبيات

152

35%

153

12%

تاريخ

162

57%

167

10%

جغرافيا

180

55%

172

5%

جامعه‌شناسي

181

75%

183

19%

منطق

198

52%

208

8%

فلسفه

218

45%

211

12%

روان‌شناسي

232

41%

234

3%

 

دوستان عزيز شما مي‌توانيد چنان‌چه انتقاد، پيشنهاد و راهکاري در بهبود  روند توليد آزمون و ارائه‌ي تحليلي بهتر و کامل‌تر داشته باشيد با شماره‌ي 66962400 ـ 021 (داخلي  165 «فيروزي»  و 210 «آقاي هندي») و يا به آدرس اينترنتي  l_firuzi@yahoo.com  و ehsanhendi@yahoo.com ارسال نماييد.

منبع :